Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Załącznik nr 10 Dokumentacja projektowa Przekroje przed i po przebudowie.pdf do treści 2019-10-29 15:27 Admin Administrator
Dodano plik - Załącznik Nr 9 przedmiar .rar do treści 2019-10-29 15:27 Admin Administrator
Dodano plik - Zalacznik_nr_11_Istotne_Postanowienia.pdf do treści 2019-10-29 15:27 Admin Administrator
Dodano plik - Zalacznik_nr_8_Wykaz_Robot.pdf do treści 2019-10-29 15:27 Admin Administrator
Dodano plik - Zalacznik_nr_7_Wzor_Umowy.pdf do treści 2019-10-29 15:27 Admin Administrator
Dodano plik - Zalacznik_nr_6_Wykaz_Osob.pdf do treści 2019-10-29 15:27 Admin Administrator
Dodano plik - Zalacznik_nr_5_Grupa_Kapitalowa.pdf do treści 2019-10-29 15:27 Admin Administrator
Dodano plik - Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_Podstawy_Wykluczenia.pdf do treści 2019-10-29 15:27 Admin Administrator
Dodano plik - Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_Warunki_Udzialu_Postepowanie.pdf do treści 2019-10-29 15:27 Admin Administrator
Dodano plik - Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_Niezaleganiu.pdf do treści 2019-10-29 15:27 Admin Administrator
Dodano plik - Zalacznik_nr_1b_Wykaz_Osob_do_punktacji.pdf do treści 2019-10-29 15:27 Admin Administrator
Dodano plik - Zalacznik_nr_1a_Informacja_o_Podwykonawcach.pdf do treści 2019-10-29 15:27 Admin Administrator
Dodano plik - Zalacznik_nr_1_Formularz_Oferty.pdf do treści 2019-10-29 15:27 Admin Administrator
Dodano plik - SIWZ.pdf do treści 2019-10-29 15:27 Admin Administrator
Dodano plik - Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.pdf do treści 2019-10-29 15:27 Admin Administrator
Utworzono treść 2019-10-29 15:26 Admin Administrator Podgląd treści
powrót