bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

UCHWAŁA Nr XVIII/117/2004

RADY GMINY SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA

 

z dnia 29 listopada 2004r.

 

w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla gmin należących do Związku Międzygminnego „Ekologia" i zadań Gminy Słupia Jędrzejowska".

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust 1 i 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jed­nolity tekst z 2001 r. Dz. U. nr 142 póz. 1591 z póź­niejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. nr 62 póz. 628 z późniejszymi zmianami).

 

Rada Gminy Słupia Jędrzejowska uchwala co następuje:

 

ŧ 1.

Akceptuje się w całości Plan gospodarki odpadami dla gmin należących do Związku Mię-dzygminnego „Ekologia", uznając jako zadanie własne do wykonania zapisy dotyczące Gminy Słupia Jędrzejowska.

 

ŧ 2.

Zobowiązuje się Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska do sporządzania co dwa lata raportu z wykonania zadań objętych w/w planem dla Gmi­ny Słupia Jędrzejowska.

 

ŧ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wój­towi Gminy Słupia Jędrzejowska.

 

ŧ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni­ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

ŧ 5.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy:

    A. Gregorczyk

 

Załączniki:

Plan Gospodarki Odpadami.zip Plik zip 12.54 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
Wytworzył2005-04-18
Publikujący -
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 13 kwietnia 2021r. 01:18:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.