bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych ( termomodernizacja ścian zewnętrznych ) na budynku osrodka zdrowia w Słupi. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

w sprawie protokolarnego odbioru inwestycji. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej komisji Wyborczej Nr 4 w Obiechowie. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

w sprawie przygotowania organizacji i zapewnienia funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych kleskami żywioiłowymi. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

 w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadania Projektu e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia sposu rolnego w 2010 r. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

w sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zadań pn: "Przebudowa dróg gminnych o długości 3065 MB " 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

w sprawie powołania komisji majacej na celu wyłonienie wykonawcy zadań pn. "Przebudowa drogi gminnej 003585T Słupia - Kolonia km 0+335-0+685 długości 0,35 km" 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy dnia wolnego w zamian za dzień 1 maja przypadający w sobote. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

w sprawie : powołania rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania zwierząt.. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

w sprawie wykonywania ustawy o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy Słupia 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych słuzących do przetwarzania danych osobowych w Urzedzie Gminy Słupia". 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu strony inetrnetowej Urzędu Gminy.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

w sprawie zasad umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej - stron BIP - Słupia 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

w sprawie sprzedaży :

- trzech lokali mieszkalnych Nr 1, Nr 2, Nr 3

- jednego lokalu użytkowego w budynku mieszkalno-użytkowym  z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w działce gruntu Nr 837/2 o pow 0.3248 ha w budynku komkunalnym Nr 205 w Słupia w trybie pismnego przetargu nieograniczonego.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowaników na wolne stanowiska urzednicze , w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Słupi 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

w sprawie określenia warunków i ustalenia terminu dp porzeprowadzenia czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr 49/7 o pow 0.1100 ha położonej w Węgrzynowie. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

w sprawie określenia warunków oraz ustalenia terminu i wartości wyjściowej działki Nr. 837/1 o pow. 0.2746 ha, połozonej we wsi Słupia przeznaczonej do sprzedaży w trybie trzeciego pisemnego przetargu nieograniczonego. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi Jęrzejowskiej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

w sprawie powołania Komisji mającej na celu wywołanie wykonawcy zadania pn.: "Termomodernizacji zewnętrznych ścian w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Słupi." 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

w sprawie sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych Nr 1 i Nr 2 z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w działce gruntu połozonej na działce Nr 837/2 o pow. 0.3248 ha w budynku komunalnym w Słupi w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2010-07-08
Publikujący -

Zarzadzenia Wójta Gminy Słupia 2009 r 

Załączniki:

Zarzadzenia nr 49 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 21.12.2009.pdf Plik pdf 141.92 KB
Zarzadzenie Nr 2 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 06.02.2009.pdf Plik pdf 254.58 KB
Zarzadzenie Nr 3 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 11.02.2009.pdf Plik pdf 289.62 KB
Zarzadzenie Nr 4 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 12.02.2009.pdf Plik pdf 279.59 KB
Zarzadzenie Nr 5 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 27.02.2009.pdf Plik pdf 304.84 KB
Zarzadzenie nr 1 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 02.02.2009 r.pdf Plik pdf 832.11 KB
Zarzadzenie nr 10 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 28.04.2009.pdf Plik pdf 3.94 MB
Zarzadzenie nr 11 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 28.04.2009.pdf Plik pdf 3.51 MB
Zarzadzenie nr 12 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 05.05.2009.pdf Plik pdf 3.84 MB
Zarzadzenie nr 13 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 05.05.2009.pdf Plik pdf 3.73 MB
Zarzadzenie nr 14 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 6.05.2009.pdf Plik pdf 3.81 MB
Zarzadzenie nr 15 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 11.05.2009.pdf Plik pdf 11.19 MB
Zarzadzenie nr 16 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 11.05.2009.pdf Plik pdf 6.62 MB
Zarzadzenie nr 17 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 01.06.2009.pdf Plik pdf 4.69 MB
Zarzadzenie nr 18 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 01.06.2009.pdf Plik pdf 4.57 MB
Zarzadzenie nr 19 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 10.06.2009.pdf Plik pdf 9.52 MB
Zarzadzenie nr 20 2009 Wojta gminy Slupia z dnia 12.06.2009.pdf Plik pdf 4.46 MB
Zarzadzenie nr 20a 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 12.06.2009.pdf Plik pdf 4.52 MB
Zarzadzenie nr 20b 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 12.06.2009.pdf Plik pdf 23.21 MB
Zarzadzenie nr 21 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 30.06.2009.pdf Plik pdf 4.36 MB
Zarzadzenie nr 23 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 06.07.2009.pdf Plik pdf 4.23 MB
Zarzadzenie nr 24 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 06.07.2009.pdf Plik pdf 4.05 MB
Zarzadzenie nr 25 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 15.07.2009.pdf Plik pdf 4.65 MB
Zarzadzenie nr 26 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 15.07.2009.pdf Plik pdf 4.72 MB
Zarzadzenie nr 27 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 28.07.2009.pdf Plik pdf 4.46 MB
Zarzadzenie nr 28 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 28.07.2009.pdf Plik pdf 4.44 MB
Zarzadzenie nr 29 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 28.07.2009.pdf Plik pdf 4.04 MB
Zarzadzenie nr 30 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 26.08.2009.pdf Plik pdf 4.78 MB
Zarzadzenie nr 31 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 26.08.2009.pdf Plik pdf 4.79 MB
Zarzadzenie nr 32 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 03.09.2009.pdf Plik pdf 4.70 MB
Zarzadzenie nr 33 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 03.09.2009.pdf Plik pdf 4.54 MB
Zarzadzenie nr 34 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 09.09.2009.pdf Plik pdf 4.16 MB
Zarzadzenie nr 35 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 23.09.2009.pdf Plik pdf 3.88 MB
Zarzadzenie nr 38 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 1.10.2009.pdf Plik pdf 4.10 MB
Zarzadzenie nr 39 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 21.10.2009.pdf Plik pdf 4.11 MB
Zarzadzenie nr 40 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 21.10.2009.pdf Plik pdf 5.09 MB
Zarzadzenie nr 41 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 03.11.2009.pdf Plik pdf 2.27 MB
Zarzadzenie nr 43 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 16.11.2009.pdf Plik pdf 3.89 MB
Zarzadzenie nr 44 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 18.11.2009.pdf Plik pdf 2.64 MB
Zarzadzenie nr 45 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 18.11.2009.pdf Plik pdf 2.23 MB
Zarzadzenie nr 46 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 25.11.2009.pdf Plik pdf 2.35 MB
Zarzadzenie nr 47 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 01.12.2009.pdf Plik pdf 2.00 MB
Zarzadzenie nr 48 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 18.12.2009.pdf Plik pdf 2.05 MB
Zarzadzenie nr 50 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 21.12.2009.pdf Plik pdf 2.20 MB
Zarzadzenie nr 6 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 09.03.2009.pdf Plik pdf 86.72 KB
Zarzadzenie nr 7 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 18.03.2009.pdf Plik pdf 80.37 KB
Zarzadzenie nr 8 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 09.04.2009.pdf Plik pdf 212.77 KB
Zarzadzenie nr 9 2009 Wojta Gminy Slupia z dnia 16. 04.2009.pdf Plik pdf 4.02 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2009-12-31
Publikujący -
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 10 sierpnia 2020r. 20:30:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.