bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Zarządzenie Nr 80/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2011 r.
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rozrachunków z tytułu podatków i opłat lokalnych
 
Zarządzenie Nr 79/2011
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 30 grudnia 2011 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 
Zarządzenie Nr 78/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 grudnia 2011 r.
W sprawie powołania Komisji i wyznaczenia terminu przekazania lokalu Apteki w budynku Ośrodka Zdrowia w Słupi
 
Zarządzenie Nr 77/2011
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 28 grudnia 2011 r.
W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej kasy Urzędu Gminy w Słupi na koniec 2011 roku
 
Zarządzenie Nr 76/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 grudnia 2011 r.
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy Słupia Jędrzejowska oraz świetlicy wiejskiej w Słupi
 
Zarządzenie Nr 75/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 grudnia 2011 r.
W sprawie: aktualizacji opłat rocznych z tytułu: użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu nieruchomości- stanowiących własność Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 74/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 grudnia 2011 r.
W sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
Zarządzenie 73/2011
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 27 grudnia 2011 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011  
 
Zarządzenie Nr 72/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 grudnia 2011 r.
W sprawie powołania Komisji i wyznaczenia terminu przekazania parteru budynku Ośrodka Zdrowia w Starym Węgrzynowie
 
Zarządzenie Nr 71/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 6 grudnia 2011 r.
W sprawie protokolarnego odbioru inwestycji
 
Zarządzenie Nr 70/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 5 grudnia 2011 r.
W sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy
 
Zarządzenie Nr 69/2011
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 5 grudnia 2011 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 
Zarządzenie Nr 68/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 listopada 2011 r.
W sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
Zarządzenie Nr 67/2011
Wójta Gminy w Słupia Jędrzejowska z dnia 22 listopada 2011 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 
Zarządzenie Nr 66/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 18 listopada 2011 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 65/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 listopada 2011 r.
W sprawie przyjęcia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
 
Zarządzenie Nr 64/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 listopada 2011r.
W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Jędrzejowska na lata 2012-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024 r.
 
Zarządzenie Nr 63/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 7 listopada 2011 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska na rok 2012
 
Zarządzenie Nr 62/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 października 2011 r.
W sprawie określenia warunków oraz ustalenia terminu przeprowadzenia negocjacji dotyczących sprzedaży działki położonej w Raszkowie oznaczonej numerem Nr.80/1 o pow. 0.77 12ha wraz z zabudowaniami
 
Zarządzenie Nr 61/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 października 2011 r.
W sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego
 
Zarządzenie Nr 60/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 14 października 2011 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 59/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 5 października 2011 r.
W sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
Zarządzenie Nr 58/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 22 września 2011 r.
W sprawie określenia warunków oraz ustalenia terminu przeprowadzenia negocjacji dotyczących sprzedaży działki położonej w Raszkowie oznaczonej numerem Nr. 80/1 o pow. 0.77 12ha wraz z zabudowaniami
 
Zarządzenie Nr 57/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 22 września 2011 r.
W sprawie określenia warunków i ustalenia terminu do przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 50/1 o pow. 0.15 29ha położonej w Raszkowie
 
Zarządzenie Nr 56/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 20 września 2011r.
W sprawie: dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego – Gminy Słupia Jędrzejowska i jednostce budżetowej Urząd Gminy w Słupi Jędrzejowskiej
 
Zarządzenie Nr 55/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 19 września 2011 r.
W sprawie powołania składów  obwodowych komisji wyborczych
 
Zarządzenie Nr 54/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 16 września 2011 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 53/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 6 września 2011 r.
W sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego
 
 
Zarządzenie Nr 52/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 6 września 2011 r.
W sprawie powołania komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 51/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 31 sierpnia 2011 r.
W sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu gminy w Słupi
 
Zarządzenie Nr 50/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 31 sierpnia 2011 r.
W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Słupia (Jędrzejowska)
 
 
Zarządzenie Nr 49/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 22 sierpnia 2011 r.
W sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie
 
 
 
 
 
Zarządzenie Nr 48/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 17 sierpnia 2011 r.
W sprawie powołania Komisji. Mającej na celu wyłonienie wykonawcy do zadania pn: ,,Kompleksowa usługa związana zatrudnieniem nauczycieli w ramach projektu POKL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Słupia Jędrzejowska”
 
 
Zarządzenie Nr 47/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 8 sierpnia 2011 r.
W sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego pracownika samorządowego Urzędu Gminy w Słupi
 
Zarządzenie Nr 46/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 4 sierpnia 2011 r.
W sprawie określenia warunków oraz ustalenia terminu przeprowadzenia negocjacji dotyczącej sprzedaży działki położonej w Raszkowie oznaczonej numerem Nr. 80/1 o pow.  0.77 12ha wraz zabudowaniami
 
Zarządzenie Nr 45/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 2 sierpnia 2011 r.
W sprawie: wyznaczenia biegłego do prac w komisji przetargowej w ramach Projektu ,,e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przetargowej Województwa Świętokrzyskiego”
 
Zarządzenie Nr 44/2011
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 27 lipca 2011 r.
W sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom 2011 r. - ,,wyprawka szkolna”
 
Zarządzenie Nr 43/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 27 lipca 2011 r.
W sprawie protokolarnego odbioru inwestycji
 
Zarządzenie Nr 43/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 27 lipca 2011 r.
W sprawie powołania komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 42/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 26 lipca 2011 r.
W sprawie protokolarnego odbioru inwestycji
 
Zarządzenie Nr 40/2011
Wójta gminy Słupia z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
 
Zarządzenie Nr 39/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 czerwca 2011 r.
W sprawie określenia warunków i ustalenia terminu do przeprowadzenia trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 80/1 o pow. 0.77 12ha wraz z zabudowaniami.
 
Zarządzenie Nr 38/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 czerwca 2011 r.
W sprawie ustalenia terminu i powołania Komisji do przeprowadzenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Raszkowie oznaczonej numerem : Nr. 50/1 o pow. 0.15 29ha
 
Zarządzenie Nr 37/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 28 czerwca 2011 r.
W sprawie powołania komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 36/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 8 czerwca 2011 r.
W sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy
 
Zarządzenie Nr 35/2011
Wójt Gminy Słupia z dnia 8 czerwca 2011 r.
W sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadania Projektu e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
 
Zarządzenie Nr 34/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 7 czerwca 2011 r.
W sprawie powołania komisji przetargowej 
 
Zarządzenie Nr 33/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 7 czerwca 2011 r.
W sprawie powołania komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 32/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 7 czerwca 2011 r.
W sprawie powołania komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 31/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 7 czerwca 2011 r.
W sprawie powołania komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 30/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 31 maja 2011 r.
W sprawie powołania Zespołu Samooceny
 
Zarządzenie Nr 29/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 30 maja 2011 r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska na rok 2011
 
Zarządzenie Nr 28/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 maja 2011 r.
W sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej
 
Zarządzenie Nr 27/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 26 maja 2011 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 26/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 maja 2011 r.
W sprawie określenia warunków i ustalenia terminu do przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 80/1 o pow. 0.77 12ha wraz z zabudowaniami położonej w Raszkowie
 
Zarządzenie Nr 25/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 maja 2011 r.
W sprawie określenia warunków i ustalenia terminu przeprowadzenia negocjacji dotyczących sprzedaży nieruchomości położonej w Raszkowie oznaczonej Numerem: Nr 50/4 o pow. 0.08 88ha, Nr. 50/7 o pow. 0.02 81ha wraz z budynkiem sklepu
 
Zarządzenie nr 24/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 24 maja 2011 r.
W sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji socjalnej
 
Zarządzenie Nr 23/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 maja 2011 r.
W sprawie: określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych stanowiących mienie gminy
 
Zarządzenie Nr 22/2011
Wójta Gminy Słupia z 18 maja 2011 r.
W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr. 15/2011 z dniem 04.03.2011 r. w sprawie dokonania zmian gruntów mienia komunalnego z działkami stanowiącymi własność osoby fizycznej
 
Zarządzenie Nr 21/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 13 maja 2011 r.
W sprawie powołania i ustalenia zasad działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Zarządzenie Nr 21/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 9 maja 2011 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska na rok 2011
 
Zarządzenie Nr 20/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 9 maja 2011 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska na rok 2011
 
Zarządzenie Nr 19/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 2 maja 2011 r.
W sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za zaciągnięcie kredytu
 
Zarządzenie Nr 18/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 8 kwietnia 2011 r.
W sprawie określenia warunków, ustalenia wysokości wadium oraz ustalenia terminu przeprowadzenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie działek położonych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 17/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 marca 2011 r.
W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr. 4/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 49/7 o pow. 0.11 00ha położonej w Węgrzynowie
 
 
Zarządzenie Nr 16/2011
 Wójta Gminy Słupia z dnia 5 marca 2011 r.
W sprawie powołania komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i zatwierdzenia regulaminu jej pracy
 
Zarządzenie Nr 15/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 4 marca 2011 r.
W sprawie dokonania zmiany gruntów mienia komunalnego z działkami stanowiącymi własność osoby fizycznej
 
 
Zarządzenie Nr 14/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 1 marca 2011r.
W sprawie określenia warunków i ustalenia terminu do przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 49/7 o pow. 0.11 00ha położonej w Węgrzynowie
 
Zarządzenie Nr 13/2011
W sprawie powołania określenia warunków i ustalenia terminu do przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 80/1 o pow. 0.77 12ha wraz z zabudowaniami położonej w Raszkowie
 
Zarządzenie Nr 12/2011
Wójta gminy Słupia z dnia 28 lutego 2011 r.
W sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia i powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie działek położonych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 10/2011
  Wójta Gminy Słupia z dnia 22 luty 2011 r.
W sprawie powołania komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 9/2011
Wójta gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 9 lutego 2011 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia publicznego pn. ,,Przebudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słupia”
 
Zarządzenie nr 8/2011
Wójta Gminy Słupia z 9 lutego 2011 r.
W sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Słupi.
 
Zarządzenie Nr 7/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 8 lutego 2011 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia publicznego pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Słupia Jędrzejowska Etap I Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Słupia Jędrzejowska Etap II, sieć wodociągowa w miejscowości Rawka, Wywła, sieć kanalizacyjna w miejscowości Rawka”
 
Zarządzenie Nr 6/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 8 lutego 2011 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 380009 T Nowa Wieś-Marianów w km 0+000-0+747 wraz z wykonaniem oświetlenia publicznego”
 
Zarządzenie Nr 5/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 stycznia 2011 r.
W sprawie określenia warunków oraz ustaleniu terminu przeprowadzenia negocjacji dotyczących sprzedaży nieruchomości położonej w Raszkowie oznaczonej numerem : Nr. 50/4 o pow. 0,08 88ha, Nr. 50/7 o pow. 0,02 81ha wraz z budynkiem sklepu
 
Zarządzenie Nr 4/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 stycznia 2011 r.
W sprawie ustalenia ceny wyjściowej , powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 49/7 o pow. 0.11 00ha położonej w Węgrzynowie
 
Zarządzenie Nr 3/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 stycznia 2011 r.
W sprawie ustalenia ceny wyjściowej , powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 80/1 o pow. 0.77 12ha położonej w Raszkowie wraz z zabudowaniami tj. budynek po szkole podstawowej i budynek gospodarczy
 
Zarządzenie nr 2/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
 
Zarządzenie Nr 1/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 19 stycznia 2011 r,
W sprawie wyborów sołtysów, rad sołeckich na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki:

Zarządzenie nr 1 2011 Plik pdf 197.05 KB
Zarządzenie nr 10 2011 Plik pdf 260.55 KB
Zarządzenie nr 12 2011 Plik pdf 262.72 KB
Zarządzenie nr 13 2011 Plik pdf 324.53 KB
Zarządzenie nr 14 2011 Plik pdf 305.52 KB
Zarządzenie nr 15 2011 Plik pdf 348.92 KB
Zarządzenie nr 16 2011 Plik pdf 1.45 MB
Zarządzenie nr 17 2011 Plik pdf 229.16 KB
Zarządzenie nr 18 2011 Plik pdf 228.17 KB
Zarządzenie nr 19 2011 Plik pdf 267.95 KB
Zarządzenie nr 2 2011 Plik pdf 222.83 KB
Zarządzenie nr 20 2011 Plik pdf 935.77 KB
Zarządzenie nr 21 2011 Plik pdf 1.61 MB
Zarządzenie nr 22 2011 Plik pdf 238.11 KB
Zarządzenie nr 23 2011 Plik pdf 614.38 KB
Zarządzenie nr 24 2011 Plik pdf 287.81 KB
Zarządzenie nr 25 2011 Plik pdf 273.70 KB
Zarządzenie nr 26 2011 Plik pdf 283.25 KB
Zarządzenie nr 27 2011 Plik pdf 247.88 KB
Zarządzenie nr 28 2011 Plik pdf 360.03 KB
Zarządzenie nr 29 2011 Plik pdf 261.84 KB
Zarządzenie nr 3 2011 Plik pdf 314.77 KB
Zarządzenie nr 30 2011 Plik pdf 401.70 KB
Zarządzenie nr 31 2011 Plik pdf 267.63 KB
Zarządzenie nr 32 2011 Plik pdf 250.09 KB
Zarządzenie nr 33 2011 Plik pdf 253.03 KB
Zarządzenie nr 34 2011 Plik pdf 264.36 KB
Zarządzenie nr 35 2011 Plik pdf 322.97 KB
Zarządzenie nr 36 2011 Plik pdf 653.75 KB
Zarządzenie nr 37 2011 Plik pdf 264.64 KB
Zarządzenie nr 38 2011 Plik pdf 313.17 KB
Zarządzenie nr 39 2011 Plik pdf 285.63 KB
Zarządzenie nr 4 2011 Plik pdf 293.06 KB
Zarządzenie nr 40 2011 Plik pdf 159.63 KB
Zarządzenie nr 41 2011 Plik pdf 247.38 KB
Zarządzenie nr 42 2011 Plik pdf 253.14 KB
Zarządzenie nr 43 2011 Plik pdf 205.99 KB
Zarządzenie nr 44 2011 Plik pdf 270.75 KB
Zarządzenie nr 45 2011 Plik pdf 261.36 KB
Zarządzenie nr 46 2011 Plik pdf 330.77 KB
Zarządzenie nr 47 2011 Plik pdf 1.85 MB
Zarządzenie nr 48 2011 Plik pdf 277.24 KB
Zarządzenie nr 49 2011 Plik pdf 1.35 MB
Zarządzenie nr 5 2011 Plik pdf 270.81 KB
Zarządzenie nr 50 2011 Plik pdf 6.24 MB
Zarządzenie nr 51 2011 Plik pdf 2.80 MB
Zarządzenie nr 52 2011 Plik pdf 252.64 KB
Zarządzenie nr 53 2011 Plik pdf 120.91 KB
Zarządzenie nr 54 2011 Plik pdf 262.06 KB
Zarządzenie nr 55 2011 Plik pdf 356.42 KB
Zarządzenie nr 56 2011 Plik pdf 399.14 KB
Zarządzenie nr 57 2011 Plik pdf 266.69 KB
Zarządzenie nr 58 2011 Plik pdf 329.03 KB
Zarządzenie nr 59 2011 Plik pdf 772.13 KB
Zarządzenie nr 6 2011 Plik pdf 293.95 KB
Zarządzenie nr 60 2011 Plik pdf 243.89 KB
Zarządzenie nr 61 2011 Plik pdf 257.83 KB
Zarządzenie nr 62 2011 Plik pdf 341.95 KB
Zarządzenie nr 63 2011 Plik pdf 926.95 KB
Zarządzenie nr 64 2011 Plik pdf 185.24 KB
Zarządzenie nr 65 2011 Plik pdf 197.89 KB
Zarządzenie nr 66 2011 Plik pdf 239.67 KB
Zarządzenie nr 67 2011 Plik pdf 201.67 KB
Zarządzenie nr 68 2011 Plik pdf 462.34 KB
Zarządzenie nr 69 2011 Plik pdf 167.91 KB
Zarządzenie nr 7 2011 Plik pdf 335.20 KB
Zarządzenie nr 70 2011 Plik pdf 1.59 MB
Zarządzenie nr 71 2011 Plik pdf 209.95 KB
Zarządzenie nr 72 2011 Plik pdf 176.92 KB
Zarządzenie nr 73 2011 Plik pdf 200.20 KB
Zarządzenie nr 74 2011 Plik pdf 487.98 KB
Zarządzenie nr 75 2011 Plik pdf 344.64 KB
Zarządzenie nr 76 2011 Plik pdf 212.77 KB
Zarządzenie nr 77 2011 Plik pdf 175.55 KB
Zarządzenie nr 78 2011 Plik pdf 177.59 KB
Zarządzenie nr 79 2011 Plik pdf 1.22 MB
Zarządzenie nr 8 2011 Plik pdf 2.18 MB
Zarządzenie nr 80 2011 Plik pdf 341.69 KB
Zarządzenie nr 9 2011 Plik pdf 272.06 KB
Załączniki do zarządzenie nr 24 2011 Plik pdf 6.66 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2016-11-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-11-07 09:21
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-11-07 09:44
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 10 sierpnia 2020r. 21:12:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.