ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamówienie prowadzone jest w trybie postępowania ofertowego
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
 
Zamawiający informuje, że prowadzonym postępowaniu posiłkuje się ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą
 
 
Zamawiający:Gmina Słupia
Słupia 257, 28-350 Słupia
tel. (41)3216288
e-mail: pkoziel@slupia.pl
 
Przedmiot zamówienia: „Nadzór inwestorski na zadaniu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Słupia”
Zadanie nr 1- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej  na terenie Gminy Słupia są to
Zadanie nr 2 -Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Węgrzynowie . – działka nr 472/3
Zadanie nr 3– Zespół Palcówek Oświatowych w Słupi- działka nr 314/7, 314/4
Zadanie nr 4- Gminnego Ośrodka Zdrowia w Słupi - działka nr 183/1 
 Zadanie nr 5 - Szkoły Podstawowej w Obiechowie – działka nr 211
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłMarcin Nowak - referent-informatyk2018-03-21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-03-21 11:57
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-03-21 11:57
rozwiń archiwum
zwiń archiwum