bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę


1. Zarządzenie Nr. 1/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.

W sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia publicznego pn.: „Zakup wyposażenia świetlic wiejskich na terenie Gminy Słupia”.

2. Zarządzenie Nr. 2/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

3. Zarządzenie Nr. 3/2012 z dnia 6 marca 2012r.

W sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji Gminy Słupia (Jędrzejowska) etap III kanalizacja w miejscowości Wywła”, „Budowa przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych miejscowości Wywła i Rawka” i „Budowa studzienki pomiarowej ilości ścieków sanitarnych wraz z przyłączem energetycznym”.

4. Zarządzenie Nr. 4/2012 z dnia 3 marca 2012r.

W sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Słupia oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: Nr. 297/2 o pow. 0,05 30 ha, w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego.

5. Zarządzenie Nr. 5/2012 z dnia 9 marca 2012r.

W sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we wsi Słupia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: Nr. 307/1 o pow. 0,10 00 ha, w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego.

6. Zarządzenie Nr. 6/2012 z dnia 14 marca 2012r.

W sprawie protokolarnego odbioru inwestycji.

7. Zarządzenie Nr. 7/2012 z dnia 15 marca 2012r.

W sprawie powołania komisji przetargowej.

8. Zarządzenie Nr. 8/2012 z dnia 31 marca 2012r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

9. Zarządzenie Nr. 9/2012 z dnia 16 kwietnia 2012r.

W sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdującej się na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi.

10. Zarządzenie Nr. 10/2012 z dnia 16 kwietnia 2012r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

11. Zarządzenie Nr. 11/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

12. Zarządzenie Nr. 12/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

13. Zarządzenie Nr. 13/2012 z dnia 7 maja 2012r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny sprzętu przeznaczonego do kasacji.

14. Zarządzenie Nr. 14/2012 z dnia 9 maja 2012r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

15. Zarządzenie Nr. 15/2012 z dnia 10 maja 2012r.

W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

16. Zarządzenie Nr. 16/2012 z dnia 11 maja 2012r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

17. Zarządzenie Nr. 17/2012 z dnia 16 maja 2012r.

W sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia.

18. Zarządzenie Nr. 18/2012 z dnia 23 maja 2012r.

W sprawie powołania komisji do protokolarnego odbioru przydomowych oczyszczalni.

19. Zarządzenie Nr. 19/2012 z dnia 23 maja 2012r.

W sprawie powołania komisji, mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn.: „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu moje boisko- ORLIK 2012”.

20. Zarządzenie Nr. 20/2012 z dnia 31 maja 2012r.

W sprawie powołania komisji przetargowej.

21. Zarządzenie Nr. 21/2012 z dnia 1 czerwca 2012r.

W sprawie wynajęcia działek Nr. 302 i Nr. 304 o pow. 0,35 ha położonych w Słupi, wraz z budynkiem skupu żywca na każdy wtorek.

22. Zarządzenie Nr. 22/2012 z dnia 1 czerwca 2012r.

W sprawie przeznaczenia lokalu położonego w budynku Urzędu Gminy w Słupi do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

23. Zarządzenie Nr. 23/2012 z dnia 11 czerwca 2012r.

W sprawie wynajęcia działek Nr. 302 i Nr. 304 o pow. 0,35 ha położonych w Słupi, wraz z budynkiem skupu żywca na każdy piątek.

24. Zarządzenie Nr. 24/2012 z dnia 12 czerwca 2012r.

W sprawie powołania komisji przetargowej.

25. Zarządzenie Nr. 25/2012 z dnia 12 czerwca 2012r.

W sprawie przeznaczenia lokalu położonego w AGRONOMÓWKI w Słupi do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
26. Zarządzenie Nr. 26/2012 z dnia 12 czerwiec  2012r.
W sprawie odpisania salda występującego w bilansie gminy

27. Zarządzenie Nr. 27/2012 z dnia 26 czerwca 2012r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

28. Zarządzenie Nr. 28/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.

W sprawie powołania komisji przetargowej.

29. Zarządzenie Nr. 29/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

30. Zarządzenie Nr. 30/2012 z dnia 24 lipca 2012r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

31. Zarządzenie Nr. 31/2012 z dnia 24 lipca 2012r.

W sprawie protokolarnego odbioru zadania.

32. Zarządzenie Nr. 32/2012 z dnia 31 lipca 2012r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

33. Zarządzenie Nr. 33/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r.

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

34. Zarządzenie Nr. 34/2012 z dnia 6 sierpnia 2012r.

W sprawie protokolarnego odbioru zadania.

35. Zarządzenie Nr. 35/2012 z dnia 22 sierpnia 2012r.

W sprawie powołania komisji przetargowej.

36. Zarządzenie Nr.36/2012 z dnia 22 sierpnia 2012r.

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu instytucji kultury.

37. Zarządzenie Nr. 37/2012 z dnia 24 sierpnia 2012r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.l

38. Zarządzenie Nr. 38/2012 z dnia 12 września  2012r.

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 80/1 o pow. 0.77 ha położonej w Raszkowie wraz z zabudowaniami, tj. budynek po szkole podstawowej i budynek gospodarczy.

39. Zarządzenie Nr. 39/2012 z dnia 14 września 2012r.

W sprawie powołania komisji, mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn.: „Przebudowa dachu nad budynkiem sali gimnastycznej Zespołu Szkół Oświatowych w Słupi”.

40. Zarządzenie Nr. 40/2012 z dnia 18 września 2012r.

W sprawie powołania komisji i wyznaczenia terminu przekazania budynku po szkole podstawowej w Węgrzynowie.

41. Zarządzenie Nr. 41/2012 z dnia 28 września 2012r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

42. Zarządzenie Nr.42/2012 z dnia 28 września  2012r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

43. Zarządzenie Nr. 43 /2012 z dnia 29 września  2012r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

44. Zarządzenie Nr. 44/2012 z dnia 8 października 2012r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

45. Zarządzenie Nr. 45/2012 z dnia 10 października 2012r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania

46. Zarządzenie Nr. 46/2012 z dnia  12 października 2012 r.

W sprawie protokolarnego odbioru zadania

47. Zarządzenie Nr. 47/2012 z dnia 17 października  2012r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

49. Zarządzenie Nr. 49/2012 z dnia 22 p0aździernika 2012r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

50. Zarządzenie Nr. 40/2012 z dnia 18 września 2012r.

W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 380015T Obiechów- Obiechów Kresy od km 0+ 10 do km 17090 długo0ści 1080 mb.”

51. Zarządzenie Nr. 51/2012 z dnia 15 października 2012r.

W sprawie: określenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych stanowiących mienie gminy.

52. Zarządzenie Nr. 52/2012 z dnia 26 października 2012r.

W sprawie protokolarnego odbioru zadania.

53. Zarządzenie Nr. 53/2012 z dnia 30 października 2012r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

54. Zarządzenie Nr. 54/2012 z dnia 31 października 2012r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

55. Zarządzenie Nr. 55/2012 z dnia 5 listopada 2012r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska na rok 2013.

56. Zarządzenie Nr. 56/2012 z dnia 6 listopada 2012r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012,

57. Zarządzenie Nr. 57/2012 z dnia 8 listopada 2012r.

W sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 58/2012
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 12 listopada 2012 r.
W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Jędrzejowska na lata 2013-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024 r.
 
Zarządzenie 59/2012
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 12 listopada 2012 r.
W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok
 
Zarządzenie Nr 60/2012 Wójt Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 listopada 2012 r.
W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
Zarządzenie Nr 61/2012
Wójta Gminy Słupia z dnia 26 listopada 2012 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 62/2012
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 listopada 2012 r.
W sprawie określenia warunków i ustalenia terminu do przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 80/1 o pow. 0,77 12 ha wraz z zabudowaniami położonej w Raszkowie.
 
Zarządzenie Nr 63/2012
Wójta Gminy Słupia z dnia 29 listopada 2012 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 64/2012
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 30 listopada 2012 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 
Zarządzenie Nr 65/2012
Wójta Gminy Słupia z dnia 30 listopada 2012 r.
W sprawie dokonania podziału, wyceny działki Nr. 302/1 położonej w Sprowie i przeznaczenia do sprzedaży wydzielonej działki wraz z zabudowaniami po byłej szkole podstawowej
 
Zarządzenie Nr 66/2012
Wójta Gminy Słupia z dnia 30 listopada 2012 r.
W sprawie dokonania pomiaru i podziału działek Nr: Nr. 472/3 o pow. 0,30 00ha, 472/4 o pow. 0,39 88ha, 471/5 o pow. 0,34 46, 471/2 o pow. 0,10 00ha, 471/4 o pow. 0,26 00ha położonych w Węgrzynowie
 
Zarządzenie Nr 67/2012
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 5 grudnia 2012 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 
 
Zarządzenie Nr 68/2012
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 7 grudnia 2012 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 
 
Zarządzenie Nr 69/2012
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 12 grudnia 2012 r.
 
Zarządzenie Nr 70/2012
Wójta Gminy Słupia z dnia 13 grudnia 2012 r.
W sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu gminy z dnia 24 grudnia 2012 dniem wolnym od pracy
 
Zarządzenie Nr 71/2012
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 14 grudnia 2012
W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr. 68/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 
Zarządzenie Nr 73/2012
Wójta Gminy Słupia z dnia 15 grudnia 2012r.
 
 
Zarządzenie Nr 74.2012
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 18 grudnia 2012 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
 
 
Zarządzenie Nr 75/2012
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 19 grudnia 2012 r.
W sprawie przekazania majątku Gminy dla jednostki budżetowej – Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Słupi Jędrzejowskiej.
 
 
Zarządzenie Nr 76/2012
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 19 grudnia 2012 r.
W sprawie powołania Komisji ds. przekazania majątku Gminy dla jednostki budżetowej – Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Słupi Jędrzejowskiej
 
Zarządzenie Nr 77/2012
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 19 grudnia 2012 r.
W sprawie ustalenia warunków do sprzedaży działki Nr. 216 o pow. 0.38 84ha położonej w Sieńsku.
 
Zarządzenie Nr 78/2012
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 19 grudnia 2012 r.
W sprawie: aktualizacji opłat rocznych z tytułu: użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu nieruchomości- stanowiącego własność Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 79/2012
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 31 grudnia 2012 r.
W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy w Słupi
 
Zarządzenie Nr 80/2012
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 31 grudnia 2012 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 
 
Zarządzenie Nr 81/2012
Wójta Gminy w Słupi z dnia 31 grudnia 2012 r.
W sprawie przekazania środków trwałych
 
Zarządzenie Nr 82 2012
Wójta Gminy Słupia z dnia 31 grudnia 2012 r.
W sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne Gminy Słupia w zakresie wzajemnych włączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu.
 
 
Zarządzenie Nr 83/2012
Wójta Gminy Słupia z dnia 31 grudnia 2012 r.
W sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Słupia dla samorządowej instytucji kultury.
 
Zarządzenie Nr 84/2012
Wójta Gminy Słupia z dnia 31 grudnia 2012 r.
W sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2013 rok
 

Załączniki:

Zarzadzenie nr 26 2012 Plik pdf 36.98 KB
Zarzadzenie nr 35 2012 Plik pdf 46.52 KB
Zarzadzenie nr 36 2012 Plik pdf 5.32 MB
Zarzadzenie nr 37 2012 Plik pdf 317.44 KB
Zarzadzenie nr 38 2012 Plik pdf 86.89 KB
Zarzadzenie nr 41 2012 Plik pdf 1.58 MB
Zarzadzenie nr 42 2012 Plik pdf 1.36 MB
Zarzadzenie nr 43 2012 Plik pdf 544.39 KB
Zarzadzenie nr 44 2012 Plik pdf 211.35 KB
Zarzadzenie nr 45 2012 Plik pdf 45.26 KB
Zarzadzenie nr 46 2012 Plik pdf 49.10 KB
Zarzadzenie nr 47 2012 Plik pdf 204.96 KB
Zarzadzenie nr 49 2012 Plik pdf 464.63 KB
Zarzadzenie nr 51 2012 Plik pdf 123.38 KB
Zarzadzenie nr 52 2012 Plik pdf 40.51 KB
Zarzadzenie nr 53 2012 Plik pdf 822.76 KB
Zarzadzenie nr 54 2012 Plik pdf 869.09 KB
Zarzadzenie nr 55 2012 Plik pdf 221.32 KB
Zarzadzenie nr 56 2012 Plik pdf 212.75 KB
Zarzadzenie nr 57 2012 Plik pdf 47.02 KB
Zarządzenie Nr 1 2012 Plik pdf 51.71 KB
Zarządzenie Nr 10 2012 Plik pdf 247.96 KB
Zarządzenie Nr 11 2012 Plik pdf 492.88 KB
Zarządzenie Nr 13 2012 Plik pdf 28.09 KB
Zarządzenie Nr 14 2012 Plik pdf 254.59 KB
Zarządzenie Nr 15 2012 Plik pdf 91.91 KB
Zarządzenie Nr 16 2012 Plik pdf 1.22 MB
Zarządzenie Nr 17 2012 Plik pdf 241.17 KB
Zarządzenie Nr 19 2012 Plik pdf 46.09 KB
Zarządzenie Nr 2 2012 Plik pdf 508.18 KB
Zarządzenie Nr 20 2012 Plik pdf 45.01 KB
Zarządzenie Nr 21 2012 Plik pdf 43.84 KB
Zarządzenie Nr 22 2012 Plik pdf 32.86 KB
Zarządzenie Nr 23 2012 Plik pdf 42.25 KB
Zarządzenie Nr 24 2012 Plik pdf 47.07 KB
Zarządzenie Nr 25 2012 Plik pdf 32.86 KB
Zarządzenie Nr 27 2012 Plik pdf 918.87 KB
Zarządzenie Nr 28 2012 Plik pdf 63.59 KB
Zarządzenie Nr 29 2012 Plik pdf 532.24 KB
Zarządzenie Nr 3 2012 Plik pdf 64.30 KB
Zarządzenie Nr 30 2012 Plik pdf 1.16 MB
Zarządzenie Nr 31 2012 Plik pdf 58.36 KB
Zarządzenie Nr 32 2012 Plik pdf 40.95 KB
Zarządzenie Nr 33 2012 Plik pdf 33.67 KB
Zarządzenie Nr 34 2012 Plik pdf 39.91 KB
Zarządzenie Nr 35 2012 Plik pdf 45.98 KB
Zarządzenie Nr 39 2012 Plik pdf 54.11 KB
Zarządzenie Nr 4 2012 Plik pdf 51.09 KB
Zarządzenie Nr 40 2012 Plik pdf 29.85 KB
Zarządzenie Nr 5 2012 Plik pdf 54.91 KB
Zarządzenie Nr 6 2012 Plik pdf 27.81 KB
Zarządzenie Nr 7 2012 Plik pdf 44.82 KB
Zarządzenie Nr 8 2012 Plik pdf 472.21 KB
Zarządzenie Nr 9 2012 Plik pdf 86.66 KB
Zarządzenie nr 58 2012 Plik pdf 186.77 KB
Zarządzenie nr 59 2012 Plik pdf 201.33 KB
Zarządzenie nr 60 2012 Plik pdf 1.11 MB
Zarządzenie nr 61 2012 Plik pdf 252.27 KB
Zarządzenie nr 62 2012 Plik pdf 326.30 KB
Zarządzenie nr 63 2012 Plik pdf 241.42 KB
Zarządzenie nr 64 2012 Plik pdf 587.28 KB
Zarządzenie nr 65 2012 Plik pdf 337.08 KB
Zarządzenie nr 66 2012 Plik pdf 379.87 KB
Zarządzenie nr 67 2012 Plik pdf 478.42 KB
Zarządzenie nr 68 2012 Plik pdf 488.47 KB
Zarządzenie nr 69 2012 Plik pdf 170.31 KB
Zarządzenie nr 70 2012 Plik pdf 173.97 KB
Zarządzenie nr 71 2012 Plik pdf 147.11 KB
Zarządzenie nr 73 2012 Plik pdf 6.39 MB
Zarządzenie nr 74 2012 Plik pdf 934.52 KB
Zarządzenie nr 75 2012 Plik pdf 220.09 KB
Zarządzenie nr 76 2012 Plik pdf 371.61 KB
Zarządzenie nr 77 2012 Plik pdf 197.09 KB
Zarządzenie nr 78 2012 Plik pdf 196.33 KB
Zarządzenie nr 79 2012 Plik pdf 174.99 KB
Zarządzenie nr 80 2012 Plik pdf 296.47 KB
Zarządzenie nr 81 2012 Plik pdf 175.44 KB
Zarządzenie nr 82 2012 Plik pdf 1.49 MB
Zarządzenie nr 83 2012 Plik pdf 1.24 MB
Zarządzenie nr 84 2012 Plik pdf 252.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2012-10-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2012-10-23 17:49
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-11-07 09:50
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 17 października 2019r. 10:45:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.