bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Zarządzenie Nr 1/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 14 stycznia 2014 roku
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Słupia (Jędrzejowska) w 2014 roku
 
Zarządzenie Nr 1/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 23 stycznia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia jej zadań
 
Zarządzenie Nr 3/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 27 stycznia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
 
Zarządzenie Nr 4/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
 
Zarządzenie Nr 5/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Animatora – Moje Boisko Orlik 2012 w Słupi
 
Zarządzenie Nr 6/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
Zarządzenie Nr 7/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 14 lutego 2014 roku
 
 
Zarządzenie Nr 8/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 18 marca 2014 roku
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 
Zarządzenie Nr 9/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 19 marca 2014 roku
w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn: Przebudowa drogi Gminnej Nr 380027T Rożnica – Kolonia Kopaniny – Sosnowiec od km 0 + 943 do km1 + 943, dł. 1000 mb – etap I
 
Zarządzenie Nr 10/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 1 kwietnia 2014 roku
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej
 
Zarządzenie Nr 11/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 9 stycznia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Słupia (Jędrzejowska) Etap II
 
Zarządzenie Nr 12/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 9 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
 
Zarządzenie Nr 13/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 14 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
 
Zarządzenie Nr 14/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
 
Zarządzenie Nr 15/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 17 kwietnia 2014 roku
w sprawie czasu pracy Urzędu Gminy w dniu 18 kwietnia 2014r.
 
Zarządzenie Nr 16/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego
 
Zarządzenie Nr 17/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
 
Zarządzenie Nr 18/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
 
Zarządzenie Nr 19/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr. 219/2 położonej w Sieńsku o pow. 0,6583 ha wraz z budynkiem po zlikwidowanej w 2010r. szkole podstawowej i sali gimnastycznej
 
Zarządzenie Nr 20/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia jej zadań
 
Zarządzenie Nr 21/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 2 maja 2014 roku
w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we wsi SŁUPIA oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka : Nr. 314/14 o pow. 0,0733 ha, w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego
 
Zarządzenie Nr 22/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 5 maja 2014 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych celem przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 
Zarządzenie Nr 23/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 7 maja 2014 roku
w sprawie dokonania podziału działki Nr. 326/5 o pow. 1.4240 ha położonej w Słupi
 
Zarządzenie Nr 24/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 19 maja 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
 
Zarządzenie Nr 25/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 20 maja 2014 roku
w sprawie wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej Komisji Wyborowej Nr 3 w Raszkowie
 
Zarządzenie Nr 26/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 20 maja 2014 roku
w sprawie powołania do składu uzupełniającego Członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Raszkowie
 
Zarządzenie Nr 27/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 20 maja 2014 roku
w sprawie przeznaczenia i ustalenia warunków do sprzedaży działki Nr. 302/4 położonej w Sprowie o pow. 0,1972 ha zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej
 
Zarządzenie Nr 28/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 20 maja 2014 roku
w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn.: 1. Przebudowa drogi Gminnej Nr 380029T Sieńsko – Łowinia od km 0+ 575 do 0 km + 980, dł. 405 mb – etap I.   2. Przebudowa drogi wewnętrznej Sieńsko – Trela dł. 65 mb – etap I
 
Zarządzenie Nr 29/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia jej zadań
 
Zarządzenie Nr 30/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
 
Zarządzenie Nr 31/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia międzygminnego historycznego konkursu – plastycznego w projekcie pod nazwą „ Insurekcja kościuszkowska i jej historia”
 
Zarządzenie Nr 32/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie wdrożenia polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych do projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Słupia
 
Zarządzenie Nr 33/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 9 czerwca 2014 roku
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 
 
Zarządzenie Nr 34/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 12 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn.: Przebudowa dróg Gminnych i wewnętrznych o długości 1809 mb na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska)
 
Zarządzenie Nr 35/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 12 czerwca 2014 roku
w sprawie wprowadzenia Regulamin udzielenia zamówień publicznych w Gminie Słupia (Jędrzejowska) o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro lub zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych
 
Zarządzenie Nr 36/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 12 czerwca 2014 roku
w sprawie wprowadzenia „ Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Słupia dla celów służbowych”
 
Zarządzenie Nr 37/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 12 czerwca 2014 roku
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Słupi w zamian za święto przypadające w dniu 03 maja 2014r.
 
Zarządzenie Nr 38/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”
 
Zarządzenie Nr 39/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie przeznaczenia działek Nr. 302 i 304 położonych w Słupi do wydzierżawienia i powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
 
Zarządzenie Nr 40/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
 
Zarządzenie Nr 41/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2014r.
 
Zarządzenie Nr 42/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 43/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 3 lipca 2014 roku
w sprawie określenia warunków i ustalenia terminu do przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 302/4 o pow. 0,1972 ha położonej w Sprowie zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej
 
Zarządzenie Nr 44/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 3 lipca 2014 roku
w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn: „ Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu” w ramach projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Słupia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 
 
Zarządzenie Nr 45/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 9 lipca 2014 roku
w sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 47/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 18 lipca 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 48/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 18 lipca 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej o określenia jej zadań
 
Zarządzenie Nr 50/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 21 lipca 2014 roku
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia i powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie działek położonych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 51/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 21 lipca 2014 roku
w sprawie ustalenia regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Słupia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach POIG 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, zgodnie z umową o dofinansowanie POIG.08.03.00-26-250/13-00
 
Zarządzenie Nr 52/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 lipca 2014 roku
w sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 53/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 54/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 31 lipca 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 55/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 1 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia jej zadań
 
Zarządzenie Nr 55a/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 1 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”
 
Zarządzenie Nr 56/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 6 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. : Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej nr 380011T Wielkopole przez wieś od km 0+ 000 do km 0+ 629, dł. 629 mb.
Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej nr 380013T Sprowa – Gawrony – Chałupki od km 1+ 743 do km 2+ 500, dł. 757 mb.
 
Zarządzenie Nr 57/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 6 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 51/2014 z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Słupia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, zgodnie z umową o dofinansowanie POIG.08.03.00-26-250/13-00
 
Zarządzenie Nr 58/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 6 sierpnia 2014 roku
w sprawie przeznaczenia i ustalenia warunków do sprzedaży działki Nr. 219/2 położonej w Sieńsku o pow. 0,6583 ha wraz z budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej, salą gimnastyczna i budynkiem gospodarczym
 
Zarządzenie Nr 59/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 20 sierpnia 2014 roku
w sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 60/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 22 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 61/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. :
Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej nr 380011T Wielkopole przez wieś od km 0+ 000 do km 0+ 629, dł. 629 mb.
Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej nr 380013T Sprowa – Gawrony – Chałupki od km 1+ 743 do km 2+ 500, dł. 757 mb.
 
Zarządzenie Nr 62/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupia (Jędrzejowska) za I półrocze 2014r.
 
Zarządzenie Nr 63/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 64/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie określenia warunków, ustalenia wysokości wadium oraz ustalenia terminu przeprowadzenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie działek Nr. 302, 304 położonych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 65/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 2 września 2014 roku
w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Zarządzenie Nr 66/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 4 września 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 67/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 4 września 2014 roku
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 68/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 15 września 2014 roku
w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska)
 
Zarządzenie Nr 69/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 24 września 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 70/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 71/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 72/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 73/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 6 października 2014 roku
w sprawie określenia warunków i ustalenia terminu do przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 219/2 położonej w Sieńsku o pow. 0,6583 ha wraz z budynkiem po byłej szkole podstawowej, salą gimnastyczna i budynkiem gospodarczym
 
 
Zarządzenie Nr 74/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 9 października 2014 roku
w sprawie powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Zarządzenie Nr 75/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 14 października 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 76/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 17 października 2014 roku
w sprawie powołania Komisji majacej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn.: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.175.200.000 złotych
 
Zarządzenie Nr 78/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 20 października 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 79/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 22 października 2014 roku
w sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 80/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 31 października 2014 roku
w sprawie przeznaczenia i ustalenia warunków do sprzedaży działek budowlanych :
Nr. 326/6 o pow. 0,0833 ha
Nr. 326/7 o pow. 0,0833 ha
Nr. 326/8 o pow. 0,0833 ha
Nr. 326/9 o pow. 0,0834 ha
położonych w Słupi (za piekarnią) w formie pisemnego przetargu nieograniczonego
 
Zarządzenie Nr 81/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 5 listopada 2014 roku
w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. : „ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słupia (Jędrzejowska) w okresie od dnia 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2016r.
 
Zarządzenie Nr 82/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 5 listopada2014 roku
w sprawie naboru na stanowisko Informatyk Projektu (umowa zlecenie) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, zgodnie z umową o dofinansowanie POIG.08.03.00-26-250/13-00
 
Zarządzenie Nr 93/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 4 września 2014 roku
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2014r.
 
Zarządzenie Nr 95/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 96/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 14 listopada 2014 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska) na rok 2015
 
Zarządzenie Nr 97/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 14 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2015-2034
 
Zarządzenie Nr 98/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 14 listopada 2014 roku
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 99/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 100/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie: ustalenia procedury wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarniczych Gminy Słupia (Jędrzejowska)
 
Zarządzenie Nr 101/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 24 listopada 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 102/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 25 listopada 2014 roku
w sprawie: określenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych stanowiących mienie Gminy
 
Zarządzenie Nr 104/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie: powołania Komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia oraz ustalenie regulaminu pracy komisji
 
Zarządzenie Nr 105/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 106/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
 
Zarządzenie Nr 107/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 
Zarządzenie Nr 108/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 109/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 10 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. : „Dostawa oleju napędowego dla Gminy Słupia i Samorządowego Zakładu usług Komunalnych”
 
Zarządzenie Nr 111/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 15 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy dnia 24 grudnia 2014 dniem wolnym od pracy
 
Zarządzenie Nr 112/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 22 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn.: Budowa ujęcia wody Wielkopole oraz wodociągu Wielkopole – Słupia
 
Zarządzenie Nr 113/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 23 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 114/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia Inwentaryzacji Kasy Urzędu Gminy w Słupi na koniec roku 2014.
 
Zarządzenie Nr 115/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Slupia (Jędrzejowska) na 2015 rok oraz autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2015-2034
 
Zarządzenie Nr 116/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 31 grudnia 2014 roku
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. Budowa ujęcia wody Wielkopole oraz wodociągu Wielkopole – Słupia
 
Zarządzenie Nr 117/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości
 
Zarządzenie Nr 118/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Słupia (Jędrzejowska).

Załączniki:

Zarządzenie Nr 1 Plik pdf 476.89 KB
Zarządzenie Nr 3 Plik pdf 919.13 KB
Zarządzenie Nr 4 Plik pdf 1,001.72 KB
Zarządzenie Nr 5 Plik pdf 230.53 KB
Zarządzenie Nr 6 Plik pdf 441.69 KB
Zarządzenie Nr 7 Plik pdf 221.67 KB
Zarządzenie Nr 8 Załącznik Plik pdf 3.18 MB
Zarządzenie Nr 8 Plik pdf 775.66 KB
Zarządzenie Nr 9 Plik pdf 268.88 KB
Zarządzenie Nr 10 Plik pdf 2.01 MB
Zarządzenie Nr 100 Plik pdf 2.32 MB
Zarządzenie Nr 101 Plik pdf 543.56 KB
Zarządzenie Nr 102 Plik pdf 633.25 KB
Zarządzenie Nr 104 Plik pdf 4.06 MB
Zarządzenie Nr 105 Plik pdf 377.25 KB
Zarządzenie Nr 106 Plik pdf 797.34 KB
Zarządzenie Nr 107 Plik pdf 431.95 KB
Zarządzenie Nr 108 Plik pdf 207.99 KB
Zarządzenie Nr 109 Plik pdf 240.49 KB
Zarządzenie Nr 11 Plik pdf 256.70 KB
Zarządzenie Nr 111 Plik pdf 145.02 KB
Zarządzenie Nr 112 Plik pdf 231.80 KB
Zarządzenie Nr 113 Plik pdf 1.13 MB
Zarządzenie Nr 114 Plik pdf 160.38 KB
Zarządzenie Nr 115 Plik pdf 234.44 KB
Zarządzenie Nr 116 Plik pdf 173.13 KB
Zarządzenie Nr 117 Plik pdf 451.63 KB
Zarządzenie Nr 118 Plik pdf 231.06 KB
Zarządzenie Nr 12 Plik pdf 1,018.80 KB
Zarządzenie Nr 13 Plik pdf 531.66 KB
Zarządzenie Nr 14 Plik pdf 1.20 MB
Zarządzenie Nr 15 Plik pdf 121.27 KB
Zarządzenie Nr 16 Plik pdf 381.92 KB
Zarządzenie Nr 17 Plik pdf 172.92 KB
Zarządzenie Nr 18 Plik pdf 1.02 MB
Zarządzenie Nr 19 Plik pdf 279.91 KB
Zarządzenie Nr 2 Plik pdf 223.74 KB
Zarządzenie Nr 20 Plik pdf 186.52 KB
Zarządzenie Nr 21 Plik pdf 318.50 KB
Zarządzenie Nr 22 Plik pdf 235.45 KB
Zarządzenie Nr 23 Plik pdf 288.22 KB
Zarządzenie Nr 24 Plik pdf 938.97 KB
Zarządzenie Nr 25 Plik pdf 108.49 KB
Zarządzenie Nr 26 Plik pdf 122.06 KB
Zarządzenie Nr 27 Plik pdf 279.45 KB
Zarządzenie Nr 28 Plik pdf 238.69 KB
Zarządzenie Nr 29 Plik pdf 179.14 KB
Zarządzenie Nr 30 Plik pdf 476.13 KB
Zarządzenie Nr 31 Plik pdf 180.64 KB
Zarządzenie Nr 32 Plik pdf 4.11 MB
Zarządzenie Nr 33 Plik pdf 1.27 MB
Zarządzenie Nr 34 Plik pdf 221.97 KB
Zarządzenie Nr 35 Plik pdf 4.12 MB
Zarządzenie Nr 36 Plik pdf 1.60 MB
Zarządzenie Nr 37 Plik pdf 141.91 KB
Zarządzenie Nr 38 Plik pdf 231.83 KB
Zarządzenie Nr 39 Plik pdf 248.94 KB
Zarządzenie Nr 40 Plik pdf 994.71 KB
Zarządzenie Nr 41 Plik pdf 505.52 KB
Zarządzenie Nr 42 Plik pdf 757.22 KB
Zarządzenie Nr 43 Plik pdf 358.61 KB
Zarządzenie Nr 44 Plik pdf 284.17 KB
Zarządzenie Nr 45 Plik pdf 514.95 KB
Zarządzenie Nr 47 Plik pdf 1.97 MB
Zarządzenie Nr 48 Plik pdf 181.95 KB
Zarządzenie Nr 50 Plik pdf 279.80 KB
Zarządzenie Nr 51 Plik pdf 558.48 KB
Zarządzenie Nr 52 Plik pdf 249.56 KB
Zarządzenie Nr 53 Plik pdf 866.67 KB
Zarządzenie Nr 54 Plik pdf 845.99 KB
Zarządzenie Nr 55 Plik pdf 183.14 KB
Zarządzenie Nr 55a Plik pdf 237.52 KB
Zarządzenie Nr 56 Plik pdf 270.47 KB
Zarządzenie Nr 57 Plik pdf 323.34 KB
Zarządzenie Nr 58 Plik pdf 573.94 KB
Zarządzenie Nr 59 Plik pdf 261.42 KB
Zarządzenie Nr 60 Plik pdf 1.75 MB
Zarządzenie Nr 61 Plik pdf 286.25 KB
Zarządzenie Nr 62 Plik pdf 155.55 KB
Zarządzenie Nr 63 Plik pdf 836.97 KB
Zarządzenie Nr 64 Plik pdf 263.28 KB
Zarządzenie Nr 65 Plik pdf 221.92 KB
Zarządzenie Nr 66 Plik pdf 811.69 KB
Zarządzenie Nr 67 Plik pdf 491.02 KB
Zarządzenie Nr 68 Plik pdf 296.69 KB
Zarządzenie Nr 69 Plik pdf 1.88 MB
Zarządzenie Nr 70 Plik pdf 247.13 KB
Zarządzenie Nr 71 Plik pdf 591.73 KB
Zarządzenie Nr 72 Plik pdf 558.03 KB
Zarządzenie Nr 73 Plik pdf 365.97 KB
Zarządzenie Nr 74 Plik pdf 176.99 KB
Zarządzenie Nr 75 Plik pdf 2.28 MB
Zarządzenie Nr 76 Plik pdf 223.75 KB
Zarządzenie Nr 78 Plik pdf 1.46 MB
Zarządzenie Nr 79 Plik pdf 248.16 KB
Zarządzenie Nr 80 Plik pdf 513.59 KB
Zarządzenie Nr 81 Plik pdf 271.30 KB
Zarządzenie Nr 82 Plik pdf 199.08 KB
Zarządzenie Nr 93 Plik pdf 505.72 KB
Zarządzenie Nr 95 Plik pdf 1.42 MB
Zarządzenie Nr 96 Plik pdf 942.86 KB
Zarządzenie Nr 97 Plik pdf 217.24 KB
Zarządzenie Nr 98 Plik pdf 171.24 KB
Zarządzenie Nr 99 Plik pdf 1.41 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2016-11-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-11-07 09:53
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-11-07 10:19
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 10 sierpnia 2020r. 20:27:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.