bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Zarządzenie Nr 104/2015
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2015 roku
W sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości
 
Zarządzenie Nr 103/2016
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2015 r
W sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Słupia (Jędrzejowska)
 
Zarządzenie Nr 102/2015
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 30 grudnia 2015 r.
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy
 
Zarządzenie Nr 100/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 15 grudnia 2015 r.
W sprawie podziału zadań dla realizacji wymiaru podatków lokalnych
 
Zarządzenie Nr 99/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 11 grudnia 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 98/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2015 r.
W sprawie zmian w czasie pracy pracowników Urzędu Gminy
 
Zarządzenie Nr 97/2015
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 9 grudnia 2015 r.
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia warunków sprzedaży działki Nr 8-/2 położonej w Raszkowie o pow. 0,53 04 ha wraz z budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi
 
Zarządzenie Nr 96/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2015 r.
W sprawie ustalenia terminu do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie działki Nr 80/2 położonej w Raszkowie o pow. 0,53 04 ha wraz z budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi
 
Zarządzenie Nr 95/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 7 grudnia 2015 r.
W sprawie uzupełnienia zapisów Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 94/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 4 grudnia 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. ,,Dostawa oleju napędowego dla gminy Słupia i Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych”
 
Zarządzenie Nr 93/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 4 grudnia 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 92/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 3 grudnia 2015 r.
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 
Zarządzenie Nr 91/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 30 listopada 2015 r,
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 90/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 20 listopada 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy pn. ,,Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Słupia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Słupia (Jędrzejowska)”
 
Zarządzenie Nr 89/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 13 listopada 2015 r.
W sprawie zmian w budżeci8e gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 88/2015
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 13 listopada 2015 r.
W sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Słupia Jędrzejowska na lata 2016-2034 oraz projektu uchwały budżetowej dla Gminy Słupia Jędrzejowska na 2016 rok
 
 
 
 
Zarządzenie Nr 86/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 12 listopada 2015 r.
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie
Gminy Słupia (Jędrzejowska)
 
 
Zarządzenie Nr 85/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 6 listopada 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 84/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 2 listopada 2015 r.
W sprawie obciążenia działek nr 327/2 i nr 326/10 położonych w Słupi prawem przejazdu
 
Zarządzenie Nr 83/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 30 października 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 82/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 października 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówień pn. Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Słupia „ współfinansowanego zew środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka.
 
 
Zarządzenie Nr 81/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 23 października 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 80/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 12 października 2015
W sprawie powołania Punktu Kontraktowego Host Nation Suport (HNS)
 
 
Zarządzenie Nr 78/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 12 października 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
 Zarządzenie Nr 77/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 8 października 2015 ro\.
W sprawie zmiany zapisu załącznika do zarządzenia ,,Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w gminie Słupia współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”
 
Zarządzenie Nr 76/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 7 października 2015
W sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
 
Zarządzenie Nr 75/2015
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 5 października 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 74/2015
Wójta Gminy Slupia (Jędrzejowska) z dnia 5 października 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 730.890,00 zł.
 
Zarządzenie 73/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 5 października 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. ,,,Zakup energii elektrycznej”.
 
Zarządzenie 72/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 5 października 2015 r.
W sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 
Zarządzenie Nr 71/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 5 października 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy pn. Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Słupia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 
 
 
Zarządzenie 70/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 5 października 2015 r.
W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla projektu pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Słupia” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 
Zarządzenie Nr 69/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 5 października 2015 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 68/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 30 września 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 66/2015
Kierownika Biura Obsługi Szkół w Słupi z dnia 17 września 2015 r.
W sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Biurze obsługi Szkół w Słupi w zamian za święto 15 sierpnia przypadające w dzień wolny od pracy (sobota)
 
Zarządzenie Nr 65/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 14 września 2015 r.
W sprawie uzupełnienia zapisów Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 64/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 14 września 2015 r.
W sprawie zmiany załącznika do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 63/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 14 września 2015 r.
W sprawie ustalenia terminu do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek: Nr 326/6 o pow. 0.08 33ha, Nr. 326/7 o pow. 0.08 33ha. Nr. 326/8 o pow. 0.08 33ha. Nr. 326/9 o pow. 0/08 34ha położonych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 62/2015
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 września 2015 r.
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia warunków sprzedaży działek: Nr 326/6 o pow. 0.08 33ha, Nr. 326/7 o pow. 0.08 33ha. Nr. 326/8 o pow. 0.08 33ha. Nr. 326/9 o pow. 0/08 34ha położonych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 61/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 10 września 2015 r.
W sprawie ustalenia regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Słupia” współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 8.3 ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elclusion”, zgodnie z umową o dofinansowanie POIG.08.03.00-26-250/13-00
 
Zarządzenie Nr 60/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 9 września 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. ,,Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu” w ramach projektu p.n. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Słupia” współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 
Zarządzenie Nr 59/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 9 września 2015 r.
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 80/2 położonej w Raszkowie o pow. 0,53 04ha wraz z bu7dynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi
 
Zarządzenie Nr 57/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 2 września 2015 r.
W sprawie ochrony lokali komisji w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
 
Zarządzenie Nr 56/2015
Wójta Gminy w Słupi jędrzejowskiej z dnia 2 września 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 55/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 31 sierpnia 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
 
Zarządzenie Nr 54/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 27 sierpnia 2015 r.
W sprawie przyjęcia informacji o przetargu wykonania budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska za pierwsze półrocze 2015 roku
 
 
 
Zarządzenie Nr 53/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 27 sierpnia 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu p.n. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Słupia współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka”
 
Zarządzenie Nr 52/2015
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 sierpnia 2015 r.
W sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - ,,Wyprawka szkolna".
 
Zarządzenie Nr 51/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 24 sierpnia 2015 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 50/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 19 sierpnia 2015 r.,
W sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Romana Czerneckiego w Słupi
 
Zarządzenie Nr 49/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 14 sierpnia 2015 r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej
 
Zarządzenie Nr 48/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 12 sierpnia 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 47/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 12 sierpnia 2015 r.
W sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum.
 
Zarządzenie Nr 46/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 10 sierpnia 2015 r
W sprawie pogwarancyjnego odbioru zadania pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Słupia (Jędrzejowska) Etap II
 
Zarządzenie Nr 45/2015
Wójt Gminy Słupia z dnia 10 sierpnia 2015
W sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Słupia Nr 24/2011 z maja 2011
 
Zarządzenie Nr 44/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 10 sierpnia 2015 r.
W sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 r. w Urzędzie Gminy w Słupi.
 
 
Zarządzenie Nr 43/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 38 lipca 2015 r.
W sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy
 
Zarządzenie Nr 42/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 23 lipca 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 41/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 15 lipca 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 40/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 15 lipca 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Nr. 380010 T Wywła-Rawka  - Hebdzie od km. 0+000 do km. 0+660
  
Zarządzenie Nr 39/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 13 lipca 2015
W sprawie pogwarancyjnego odbioru zadania pn. ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rawka Wywła oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rawka Etap II”
 
 
 
Zarządzenie Nr 38/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 9 lipca 2015 r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015”
 
 
Zarządzenie Nr 37/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 8 lipca 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy pn. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 053 779,00 złotych
 
Zarządzenie Nr 36/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 8 lipca 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 35/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 19 czerwca 2015 r.
W sprawie zatwierdzenia ,,Oceny istotności czynników zagrożeń”
 
Zarządzenie Nr 34/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 19 czerwca 2015 r.
W sprawie zmian budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 33/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 12 czerwca 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 32/2015
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 11 czerwca 2015 r.
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia warunków sprzedaży działek budowlanych: Nr. 326/6 o pow. 0.08 33ha, Nr. 326/7 o pow. 0.08.33ha, Nr. 326/8 o pow. 0.08.33ha, Nr. 326/9 o pow. 0.08.34ha położonych w Słupi w formie ustnego przetargu nieograniczonego.
 
Zarządzenie Nr 31/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 10 czerwca 2015 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania.
 
Zarządzenie Nr 29/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 29 maja 2015 r.
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy
 
Zarządzenie Nr 28/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 29 maja 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
 
Zarządzenie Nr 26/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 22 maja 2015 r.
W sprawie przeznaczenia lokalu położonego w AGRONOMÓWKA w Słupi do wynajmu w trybie bezprzetargowym
 
Zarządzenie Nr 25/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 22 maja 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 24/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 21 maja 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. : Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 385 660, 00 złotych
 
Zarządzenie Nr 23/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 maja 2015 r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej
 
 
Zarządzenie Nr 22/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 20 maja 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. 1. Przebudowa drogi wewnętrznej Sprowa-Bór od km 0+600 km 0+970, 2. Przebudowa drogi wewnętrznej Słupia-Krotla km0+000-0+200, dł 200mb, 3. Przebudowa drogi dojazdowej od gruntów rolnych Sieńsko-Burek od km. 0+010-0+310 dł. 300mb, 4. Remont drogi wewnętrznej Sieńsko-Pawelski od km. 0+000-0+085, 5. Przebudowa drogi wewnętrznej Nowy Węgrzynów Dębina od km. 0+225 do km. 0+520 dł. 300mb.
 
 Zarządzenie Nr 21/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 11 maja 2015 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania.
 
Zarządzenie Nr 20/2015
Wójta Gminy w Słupi jędrzejowskiej z dnia 6 maja 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 19/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
  
Zarządzenie Nr 18/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 27 kwietnia 2015 r.
W sprawie stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Słupia (Jędrzejowska)
 
Zarządzenie Nr 17/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 21 kwietnia 2015 r.
W sprawie ustalenia terminu do przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 219/2 położonej w Sieńsku o pow. 0.6583 ha wraz z budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej, sala gimnastyczną i budynkiem gospodarczym.
 
Zarządzenie Nr 16/2015
Wójta gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 kwietnia 2015 r.
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia warunków sprzedaży działki Nr. 219/2 położonej w Sieńsku o pow. 0,6583ha wraz z budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej, salą gimnastyczną i budynkiem gospodarczym
 
Zarządzenie Nr 15/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 kwietnia 2015
W sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych.
 
Zarządzenie Nr 14/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 7 kwietnia 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
  
Zarządzenie Nr 13/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 31 marca 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 
Zarządzenie Nr 12/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 30 marca 2015 r.
W sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia.
 
Zarządzenie Nr 11/2015
Wójta Gminy w Słupi z dnia 27 marca 2015 r.
W sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.
 
Zarządzenie Nr 10/2015
Wójta gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 27 marca 2015 ro\.
W sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 1996 zamieszkałych na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska)
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie Nr 9/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 19 marca 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawców zamówienia pn.: Przebudowa grogi gminnej nr. 3800027T Rożnica-Kolonia Kopaniny-Sosnowiec od km. 1+943 do km. 2+770, Przebudowa grogi gminnej nr. 380001T Sieńsko- Kolonia Czarka-Sosnowiec od km. 1+885 do km. 2+110 dł 225 mb.
 
 
Zarządzenie Nr 8/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 17 marca 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. : Kredyt długoterminowy konsolidacyjny w kwocie 4 957 575,00 zł
 
 
 
Zarządzenie Nr 6/2015
Wójta Gminy Słupia (jędrzejowska) z dnia 9 marca 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. Wymiana pokrycia dachowego wraz z częścią dachu pod konstrukcją dachową oraz remont elewacji dworku (siedziba Gminy) pol, na działce Nr. 306/1 w Słupi (jędrzejowskiej) Etap I wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 
Zarządzenie Nr 5/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 9 marca 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie 5a/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 9 marca 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 4/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 30 stycznia 2015 r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Animatora – Moje Boisko Orlik 2012 w Słupi
 
 
Zarządzenie Nr 3/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2015 r.
W sprawie przeznaczenia lokalu położonego budynku Urzędu Gminy w Słupi do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowego.
 
Zarządzenie Nr 2/2015
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi z dnia 12 sierpnia 2015 r.
W sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Gminnej bibliotece Publicznej w Słupi w zamian za Święto w dniu 15 sierpnia przypadające w dzień wolny od pracy (sobota)
 
Zarządzenie Nr 1/2015
Wójta gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 2 stycznia 2015 r.
W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Słupia (Jędrzejowska) w 2015 roku
 
 
 

Załączniki:

Zarządzenie nr 1 2015 Plik pdf 424.58 KB
Zarządzenie nr 10 2015 Plik pdf 241.52 KB
Zarządzenie nr 100 2015 Plik pdf 205.36 KB
Zarządzenie nr 102 2015 Plik pdf 203.80 KB
Zarządzenie nr 103 2015 Plik pdf 6.18 MB
Zarządzenie nr 104 2015 Plik pdf 420.91 KB
Zarządzenie nr 11 2015 Plik pdf 354.41 KB
Zarządzenie nr 13 2015 Plik pdf 1.84 MB
Zarządzenie nr 14 2015 Plik pdf 660.30 KB
Zarządzenie nr 15 2015 Plik pdf 344.06 KB
Zarządzenie nr 16 2015 Plik pdf 374.75 KB
Zarządzenie nr 17 2015 Plik pdf 246.49 KB
Zarządzenie nr 18 2015 Plik pdf 1.93 MB
Zarządzenie nr 19 2015 Plik pdf 1.28 MB
Zarządzenie nr 2 2015 Plik pdf 150.77 KB
Zarządzenie nr 20 2015 Plik pdf 1.01 MB
Zarządzenie nr 21 2015 Plik pdf 208.09 KB
Zarządzenie nr 22 2015 Plik pdf 334.80 KB
Zarządzenie nr 23 2015 Plik pdf 214.36 KB
Zarządzenie nr 24 2015 Plik pdf 233.53 KB
Zarządzenie nr 25 2015 Plik pdf 1.60 MB
Zarządzenie nr 26 2015 Plik pdf 206.34 KB
Zarządzenie nr 28 2015 Plik pdf 834.63 KB
Zarządzenie nr 29 2015 Plik pdf 202.19 KB
Zarządzenie nr 3 2015 Plik pdf 216.58 KB
Zarządzenie nr 31 2015 Plik pdf 224.88 KB
Zarządzenie nr 32 2015 Plik pdf 1.02 MB
Zarządzenie nr 33 2015 Plik pdf 743.44 KB
Zarządzenie nr 34 2015 Plik pdf 1.32 MB
Zarządzenie nr 35 2015 Plik pdf 154.27 KB
Zarządzenie nr 36 2015 Plik pdf 592.00 KB
Zarządzenie nr 37 2015 Plik pdf 239.89 KB
Zarządzenie nr 38 2015 Plik pdf 431.83 KB
Zarządzenie nr 39 2015 Plik pdf 207.95 KB
Zarządzenie nr 4 2015 Plik pdf 184.03 KB
Zarządzenie nr 40 2015 Plik pdf 289.49 KB
Zarządzenie nr 41 2015 Plik pdf 1.10 MB
Zarządzenie nr 42 2015 Plik pdf 1.62 MB
Zarządzenie nr 43 2015 Plik pdf 339.72 KB
Zarządzenie nr 44 2015 Plik pdf 210.45 KB
Zarządzenie nr 45 2015 Plik pdf 198.33 KB
Zarządzenie nr 46 2015 Plik pdf 204.72 KB
Zarządzenie nr 47 2015 Plik pdf 432.95 KB
Zarządzenie nr 48 2015 Plik pdf 995.55 KB
Zarządzenie nr 49 2015 Plik pdf 189.33 KB
Zarządzenie nr 5 2015 Plik pdf 619.11 KB
Zarządzenie nr 50 2015 Plik pdf 188.02 KB
Zarządzenie nr 51 2015 Plik pdf 266.49 KB
Zarządzenie nr 52 2015 Plik pdf 245.56 KB
Zarządzenie nr 53 2015 Plik pdf 289.75 KB
Zarządzenie nr 54 2015 Plik pdf 224.09 KB
Zarządzenie nr 55 2015 Plik pdf 1.41 MB
Zarządzenie nr 56 2015 Plik pdf 912.61 KB
Zarządzenie nr 57 2015 Plik pdf 194.50 KB
Zarządzenie nr 59 2015 Plik pdf 266.03 KB
Zarządzenie nr 5a 2015 Plik pdf 168.78 KB
Zarządzenie nr 6 2015 Plik pdf 274.47 KB
Zarządzenie nr 60 2015 Plik pdf 261.95 KB
Zarządzenie nr 61 2015 Plik pdf 359.31 KB
Zarządzenie nr 62 2015 Plik pdf 479.58 KB
Zarządzenie nr 63 2015 Plik pdf 287.28 KB
Zarządzenie nr 64 2015 Plik pdf 341.17 KB
Zarządzenie nr 65 2015 Plik pdf 214.45 KB
Zarządzenie nr 66 2015 Plik pdf 142.66 KB
Zarządzenie nr 68 2015 Plik pdf 2.18 MB
Zarządzenie nr 69 2015 Plik pdf 308.28 KB
Zarządzenie nr 70 2015 Plik pdf 645.27 KB
Zarządzenie nr 71 2015 Plik pdf 273.86 KB
Zarządzenie nr 72 2015 Plik pdf 865.13 KB
Zarządzenie nr 73 2015 Plik pdf 224.56 KB
Zarządzenie nr 74 2015 Plik pdf 242.06 KB
Zarządzenie nr 75 2015 Plik pdf 190.53 KB
Zarządzenie nr 76 2015 Plik pdf 209.49 KB
Zarządzenie nr 77 2015 Plik pdf 241.09 KB
Zarządzenie nr 78 2015 Plik pdf 1.57 MB
Zarządzenie nr 80 2015 Plik pdf 448.20 KB
Zarządzenie nr 81 2015 Plik pdf 2.01 MB
Zarządzenie nr 82 2015 Plik pdf 246.20 KB
Zarządzenie nr 83 2015 Plik pdf 1.58 MB
Zarządzenie nr 84 2015 Plik pdf 172.27 KB
Zarządzenie nr 85 2015 Plik pdf 761.52 KB
Zarządzenie nr 86 2015 Plik pdf 556.25 KB
Zarządzenie nr 88 2015 Plik pdf 210.67 KB
Zarządzenie nr 89 2015 Plik pdf 1.44 MB
Zarządzenie nr 9 2015 Plik pdf 274.39 KB
Zarządzenie nr 90 2015 Plik pdf 259.42 KB
Zarządzenie nr 91 2015 Plik pdf 1.03 MB
Zarządzenie nr 92 2015 Plik pdf 350.97 KB
Zarządzenie nr 93 2015 Plik pdf 1.50 MB
Zarządzenie nr 94 2015 Plik pdf 248.36 KB
Zarządzenie nr 95 2015 Plik pdf 196.41 KB
Zarządzenie nr 96 2015 Plik pdf 214.81 KB
Zarządzenie nr 97 2015 Plik pdf 337.94 KB
Zarządzenie nr 98 2015 Plik pdf 171.27 KB
Zarządzenie nr 99 2015 Plik pdf 836.11 KB
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 2015 Plik pdf 2.73 MB
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38 2015 Plik pdf 355.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2016-11-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-11-07 10:40
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-11-07 10:46
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 10 sierpnia 2020r. 20:22:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.