bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Zarządzenie Nr 1/2016
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 04 stycznia 2016 roku
W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Słupia (Jędrzejowska) w 2016 roku.
 
Zarządzenie Nr 2/2016
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 04 stycznia 2016 roku
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych.
 
Zarządzenie Nr 3 2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 18 stycznia 2016 roku
W sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Gminy Słupia przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
 
Zarządzenie Nr 4/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 18 stycznia 2016 roku
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
 
Zarządzenie Nr 5/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 stycznia 2016 roku
W sprawie zatwierdzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Słupi”
 
Zarządzenie Nr 6/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 29 stycznia 2016 roku
W sprawie zatwierdzenia „Zasad postępowania z informacjami niejawnymi oznaczonymi klauzulą >zastrzeżone<  w stanach nadzwyczajnych w Urzędzie Gminy Słupia.
 
Zarządzenie Nr 7/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 12 lutego 2016 roku
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 8/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 15 lutego 2016 roku
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Romana Czerneckiego w Słupi.
 
Zarządzenie Nr 9/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 22 lutego 2016 roku
W sprawie ogłoszenia otwarcia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska na rok 2016
 
Zarządzenie Nr 10/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 25 lutego  2016 roku
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 11/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 09 marca 2016 roku
W sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Romana Czerneckiego w Słupi
 
Zarządzenie Nr 12/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 09 marca 2016 roku
W sprawie Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia w 2016 roku oraz ustalenie regulaminu prac komisji.
 
Zarządzenie Nr 13/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 14 marca 2016 roku
W sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia jej zadań.
 
Zarządzenie Nr 14/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 22 marca 2016 roku
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
 
Zarządzenie Nr 15/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 22 marca 2016 roku
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Romana Czerneckiego w Słupi.
 
 
Zarządzenie Nr 16/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 24 marca 2016 roku
W sprawie ogłoszenia konkursu na „Lokalnego Animatora Sportu” w 2016 roku.
 
Zarządzenie Nr 17/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 24 marca 2016 roku
W sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 
Zarządzenie Nr 18/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 30 marca 2016 roku
W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016.
 
Zarządzenie Nr 19/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 31 marca 2016 roku
W sprawie powierzenia Dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Romana Czerneckiego w Słupi.
 
Zarządzenie Nr 20/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 1 kwietnia 2016 roku
W sprawie harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub innych form wychowania przed szkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolnych 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest gmina Słupia
 
Zarządzenie Nr 21/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 1 kwietnia 2016 roku
W sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2016 r.
 
Zarządzenie Nr 23/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 15 kwietnia 2016 roku
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
 
Zarządzenie Nr 24/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 26 kwietnia 2016 roku
W sprawie zmian w budżecie Gminy  na 2016 rok.
 
Zarządzenie Nr 25/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 26 kwietnia 2016 roku
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Nr. 380010 T Wywła-Rawka-Hebdzie
od km. 0+000 do km. 0+ 660
Przebudowa drogi gminnej Nr. 3800024 T Raszków Kolonia
Od km. 0+000 do km. 0+838
 
Zarządzenie Nr 26/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 27 kwietnia 2016 roku
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia warunków sprzedaży działek
Nr. 326/7 o pow. 0.08 33 ha
Nr. 326/8 o pow.  0.08 33 ha
Nr. 326/9 o pow.  0.08 34 ha
Położonych w Słupi.
 
 
Zarządzenie Nr 27/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 27 kwietnia 2016 roku
W sprawie ustalenia terminu do przeprowadzeniu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek
Nr. 326/7 o pow. 0.08 33 ha
Nr. 326/8 o pow.  0.08 33 ha
Nr. 326/9 o pow.  0.08 34 ha
Położonych w Słupi.
 
Zarządzenie Nr 28/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 28 kwietnia 2016 roku
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
 
Zarządzenie Nr 29/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 06 maja 2016 roku
W sprawie  zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
 
Zarządzenie Nr 30/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 29 maja 2016 roku
W sprawie  powołania członka  Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 
Zarządzenie Nr 31/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 18 maja 2016 roku
W sprawie  zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 32/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 31 maja 2016 roku
W sprawie  zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 33/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 10 czerwca 2016 roku
W sprawie  zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
 
 
Zarządzenie Nr 34/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 15 czerwca 2016 roku
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi Jędrzejowskiej za 2015 rok.
 
Zarządzenie Nr 35/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 16 czerwca 2016 roku
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 36/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 17 czerwca 2016 roku
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
 
 
Zarządzenie Nr 37/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia  27 czerwca 2016 roku
W sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy.
 
 
Zarządzenie Nr 38/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 30 czerwca 2016 roku
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 39/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 30 czerwca 2016 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Słupia na lata 2016/2034
 
Zarządzenie Nr 40/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 8 lipca 2016 roku
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
 
Zarządzenie Nr 42/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 19 lipca 2016 roku
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
 
Zarządzenie Nr 43/2016
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 25 lipca 2016 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 44/2016
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 28 lipiec 2016 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Słupia na lata 2016-2023”
 
Zarządzenie Nr 45/2016
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 29 lipca 2016 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 46/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 01.08.2016
W sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji
 
Zarządzenie Nr 47/2016
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 11 sierpnia 2016 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 49/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 11.08.2016 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 50/2016
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 11 sierpnia 2016 r.
W sprawie: powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt
 
Zarządzenie Nr 51/2016
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 52/2016
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r.
W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia (Jędrzejowska) za pierwsze półrocze 2016 roku
 
Zarządzenie Nr 52a/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 1 września 2016 r.
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Publicznego im. Romana Czerneckiego w Słupi
 
Zarządzenie Nr 53/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 2 września 2016 r.
W sprawie powołania Komisji opiniodawczo-doradczej ds. ustalenia zasad przyjmowanych do umorzeń podatku rolnego
 
Zarządzenie Nr 54/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 6 września 2016 r.
W sprawie wyznaczenia składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”
Zarządzenie Nr 55/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 06.09.2016 r.
W sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 56/2016
Wójta Gminy w Słupi z dnia 14 września 2016 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 57/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 20.09.2016 r.
W sprawie przeznaczenia działek Nr 302 i 304 położonych w Słupi do wydzierżawienia i powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
 
Zarządzenie Nr 58/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 29.09.2016 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 59/2016
Wójta Gminy w Słupi z dnia 30 września 2016 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 60/2016
Wójta Gminy w Słupi z dnia 11 października 2016 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 61/2016
Wójta Gminy w Słupi z dnia 18 października 2016 r,
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 62/2016
Wójta Gminy w Słupi z dnia 27 października 2016 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 63/2016
Wójta Gminy w Słupi z dnia 31 października 2016 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
Zarządzenie 64/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 04.11.2016 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słupia w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
 
Zarządzenie Nr 65/2016
Wójta Gminy w Słupi z dnia 08 listopada 2016 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
Zarządzenie  Nr 66/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 15 listopada 2016 r.
W sprawie: przedłożenia projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2017-2034 oraz projektu uchwały budżetowej dla Gminy Słupia na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 67/2016
Wójta Gminy w Słupi z dnia 16 listopada 2016 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 68/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 17.11.2016 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. : „Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 45.0001. dla pojazdów Gminy Słupia i Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych”
 
Zarządzenie Nr 69/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 21 listopada 2016 r.
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Zarządzenie Nr 70/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 28 listopada 2016 r.
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 71/2016
Wójta Gminy w Słupi z dnia 30 listopada 2016 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 72/2016
Wójta Gminy w Słupi z dnia 02 grudnia 2016 r.
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Słupia oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
 
Zarządzenie Nr 73/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 02 grudnia 2016 r.
W sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Zarządzenie Nr 74/2016
Wójta Gminy w Słupi z dnia 13 grudnia 2016 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 75/2016
Wójta Gminy w Słupi z dnia 19 grudnia 2016 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 76/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 19 grudnia 2016 r.
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupia do zarządzania mieniem będącym w posiadaniu i zarządzie Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 78/2016
Wójta Gminy w Słupi z dnia 23 grudnia 2016 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 79/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 27 grudnia 2016 r.
W sprawie: zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Słupia i jej jednostkach organizacyjnych
 

 
 

Załączniki:

Zarządzenie nr 1 2016 Plik pdf 481.75 KB
Zarządzenie nr 10 2016 Plik pdf 1.58 MB
Zarządzenie nr 11 2016 Plik pdf 1.26 MB
Zarządzenie nr 12 2016 Plik pdf 1.81 MB
Zarządzenie nr 13 2016 Plik pdf 205.44 KB
Zarządzenie nr 14 2016 Plik pdf 1.02 MB
Zarządzenie nr 15 2016 Plik pdf 152.44 KB
Zarządzenie nr 16 2016 Plik pdf 884.64 KB
Zarządzenie nr 17 2016 Plik pdf 215.64 KB
Zarządzenie nr 18 2016 Plik pdf 1.10 MB
Zarządzenie nr 19 2016 Plik pdf 577.81 KB
Zarządzenie nr 2 2016 Plik pdf 128.50 KB
Zarządzenie nr 20 2016 Plik pdf 789.33 KB
Zarządzenie nr 21 2016 Plik pdf 479.97 KB
Zarządzenie nr 23 2016 Plik pdf 1.49 MB
Zarządzenie nr 24 2016 Plik pdf 1.47 MB
Zarządzenie nr 25 2016 Plik pdf 323.53 KB
Zarządzenie nr 26 2016 Plik pdf 398.58 KB
Zarządzenie nr 27 2016 Plik pdf 273.53 KB
Zarządzenie nr 28 2016 Plik pdf 3.03 MB
Zarządzenie nr 29 2016 Plik pdf 560.67 KB
Zarządzenie nr 3 2016 Plik pdf 671.94 KB
Zarządzenie nr 30 2016 Plik pdf 202.36 KB
Zarządzenie nr 31 2016 Plik pdf 887.71 KB
Zarządzenie nr 32 2016 Plik pdf 1.47 MB
Zarządzenie nr 33 2016 Plik pdf 547.34 KB
Zarządzenie nr 34 2016 Plik pdf 212.09 KB
Zarządzenie nr 35 2016 Plik pdf 489.88 KB
Zarządzenie nr 36 2016 Plik pdf 1.57 MB
Zarządzenie nr 37 2016 Plik pdf 264.83 KB
Zarządzenie nr 38 2016 Plik pdf 617.20 KB
Zarządzenie nr 39 2016 Plik pdf 5.12 MB
Zarządzenie nr 4 2016 Plik pdf 243.89 KB
Zarządzenie nr 40 2016 Plik pdf 428.16 KB
Zarządzenie nr 42 2016 Plik pdf 1.86 MB
Zarządzenie nr 43 2016 Plik pdf 552.36 KB
Zarządzenie nr 44 2016 Plik pdf 246.20 KB
Zarządzenie nr 45 2016 Plik pdf 1.33 MB
Zarządzenie nr 46 2016 Plik pdf 310.88 KB
Zarządzenie nr 47 2016 Plik pdf 1.12 MB
Zarządzenie nr 49 2016 Plik pdf 259.39 KB
Zarządzenie nr 5 2016 Plik pdf 16.76 MB
Zarządzenie nr 50 2016 Plik pdf 306.49 KB
Zarządzenie nr 51 2016 Plik pdf 658.91 KB
Zarządzenie nr 52 2016 Plik pdf 221.17 KB
Zarządzenie nr 52a 2016 Plik pdf 131.70 KB
Zarządzenie nr 53 2016 Plik pdf 201.64 KB
Zarządzenie nr 54 2016 Plik pdf 237.97 KB
Zarządzenie nr 55 2016 Plik pdf 592.48 KB
Zarządzenie nr 56 2016 Plik pdf 1.64 MB
Zarządzenie nr 57 2016 Plik pdf 571.42 KB
Zarządzenie nr 58 2016 Plik pdf 268.77 KB
Zarządzenie nr 59 2016 Plik pdf 1.30 MB
Zarządzenie nr 6 2016 Plik pdf 1.45 MB
Zarządzenie nr 60 2016 Plik pdf 1.44 MB
Zarządzenie nr 61 2016 Plik pdf 819.69 KB
Zarządzenie nr 62 2016 Plik pdf 1.31 MB
Zarządzenie nr 63 2016 Plik pdf 1.01 MB
Zarządzenie nr 64 2016 Plik pdf 261.94 KB
Zarządzenie nr 65 2016 Plik pdf 847.84 KB
Zarządzenie nr 66 2016 Plik pdf 188.88 KB
Zarządzenie nr 67 2016 Plik pdf 2.49 MB
Zarządzenie nr 68 2016 Plik pdf 241.05 KB
Zarządzenie nr 69 2016 Plik pdf 232.11 KB
Zarządzenie nr 7 2016 Plik pdf 1.17 MB
Zarządzenie nr 70 2016 Plik pdf 947.36 KB
Zarządzenie nr 71 2016 Plik pdf 1.23 MB
Zarządzenie nr 72 2016 Plik pdf 389.53 KB
Zarządzenie nr 73 2016 Plik pdf 188.25 KB
Zarządzenie nr 74 2016 Plik pdf 1.33 MB
Zarządzenie nr 75 2016 Plik pdf 1.18 MB
Zarządzenie nr 76 2016 Plik pdf 458.84 KB
Zarządzenie nr 78 2016 Plik pdf 1.32 MB
Zarządzenie nr 79 2016 Plik pdf 4.57 MB
Zarządzenie nr 8 2016 Plik pdf 1.22 MB
Zarządzenie nr 9 2016 Plik pdf 964.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2016-07-22
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-07-22 08:53
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-01-04 15:12
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 10 sierpnia 2020r. 20:12:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.