bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Zarządzenie Nr 110/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2017 rok
W sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów EDICTA w Urzędzie Gminy Słupia

Zarządzenie Nr 109/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 28 grudnia 2017 rok
W sprawie ustalenia wartości oraz określenia stawek amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 108/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 27 grudnia 2017 rok
W sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy dnia wolnego w zamian za dzień 6 stycznia przypadający w sobotę

Zarządzenie Nr 107/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 28 grudnia 2017 rok
W sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 106/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 27 grudnia 2017 rok
W sprawie zmiany Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy Słupia

Zarządzenia Nr 105/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 27 grudnia 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 104/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 27 grudnia 2017 rok
W sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia jej zadań

Zarządzenie Nr 103/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 grudnia 2017 rok
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Obiechowie

Zarządzenie Nr 102/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 19 grudnia 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 101/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 18 grudnia 2017 rok
W sprawie powołania komisji oszacowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego sprzętu i maszyn przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 100/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 15 grudnia 2017 rok
W sprawie wykazu sprzętu i maszyn przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 
Zarządzenie Nr 99/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 15 grudnia 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 98/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 15 grudnia 2017 rok
W sprawie protokolarnego odbioru zadania

Zarządzenie Nr 97/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 14 grudnia 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 96/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 11 grudnia 2017 rok
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych

Zarządzenie Nr 95/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 08 grudnia 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 94/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 30 listopada 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 93/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2017 rok
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. „Zakup energii elektrycznej”

Zarządzenie Nr 92/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 24 listopada 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 91/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 24 listopada 2017 rok
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn.”Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 50,000l. dla pojazdów Gminy Słupia i Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych”

Zarządzenie Nr 90/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 listopada 2017 rok
W sprawie protokolarnego odbioru zadania

Zarządzenie Nr 89/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 16 listopada 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 88/2017 rok
Wójta Gminy Słupia
W sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2018-2034 oraz projektu uchwały budżetowej dla Gminy Słupia na 2018 rok

Zarządzenie Nr 87/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 08 listopada 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 86/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 08 listopada 2017 rok
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia warunków sprzedaży działki budowlanej: Nr 219/2 o pow. 0,6583 ha
Położonej w Sieńsku w formie pisemnego przetargu nieograniczonego
 
Zarządzenie Nr 85a/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 06 listopada 2017 rok
W sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy dnia wolnego w zamian za dzień 11 listopada przypadający w sobotę

Zarządzenie Nr 83/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 31 października 2017 rok
W sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie uczniom szkół z terenu Gminy Słupia, stypendium Wójta Gminy Słupia za rok szkolny 2016/2017
Zarządzenie Nr 84/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 02 listopada 2017 rok
W sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy Słupia za rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 82/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 27 października 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 81/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 19 października 2017 rok
W sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia regulaminu

Zarządzenie Nr 79/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 19 października 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 78/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 12 października 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 77/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 06 października 2017 rok
W sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości

Zarządzenie Nr 76/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 06 października 2017 rok
W sprawie powołania zespołu do przeprowadzania kontroli zrzutu ścieków płynnych na nieruchomościach i szczelności zbiorników bezodpływowych

Zarządzenie Nr 75/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 06 października 2017 rok
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia warunków sprzedaży działki budowlanej: Nr. 326/9 o pow. 0,0834 ha Położonej w Słupi w formie pisemnego przetargu nieograniczonego


Zarządzenie Nr 74/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 29 września 2017 rok
W sprawie protokolarnego odbioru zadania

Zarządzenie Nr 73/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 29 września 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 72/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 25 września 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 71/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 20 września 2017 rok
W sprawie zmiany zapisów Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia”


Zarządzenie Nr 70/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 18 września 2017 rok
W sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera – firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego Pn. „Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia”


Zarządzenie Nr 69/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 18 września 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 68/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 14 września 2017 rok
W sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Słupia

Zarządzenie Nr 66/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 07 września 2017 rok
W sprawie zmiany zapisów Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia”
 
Zarządzenie Nr 65/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 07 września 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 64/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 06 września 2017 rok
W sprawie protokolarnego odbioru zadania

Zarządzenie Nr 63/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 31 sierpnia 2017 rok
W sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w realizacji Programu pod nazwą „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia


Zarządzenie Nr 62a/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 31 sierpnia 2017 rok
W sprawie ustalenia zasad udostępniania sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Bohaterów AK w Obiechowie oraz opłat za ich udostępnianie jako wkładu własnego niepieniężnego na czas realizacji projektu „Twoje Przedszkole w Obiechowie”


Zarządzenie Nr 62/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 29 sierpnia 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok


Zarządzenie Nr 61/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 29 sierpnia 2017 rok
W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za I półrocze 2017 rok oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2034


Zarządzenie Nr 58/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 23 sierpnia 2017
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok


Zarządzenie Nr 57/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 16 sierpnia 2017 rok
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 56/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 31 lipca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 55/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 28 lipca 2017 r.
W sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą „Instalacja systemów odnawialnych  źródeł energii na terenie Gminy Słupia”
 
Zarządzenie Nr 54/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 25.07.2017 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia: „Budowa przydomowych oczyszczali ścieków na terenie Gminy Słupia” „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielkopole” „Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego”
 
Zarządzenie Nr 53/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 21 lipca 2017 roku
W sprawie : określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych stanowiących mienie gminy.
 
Zarządzenie Nr 52/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 21 lipca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 51/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 14.07.2017 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia: „Przebudowa dróg wewnętrznych Słupia – SDOO działki geodezyjne 306/73, 306/66, 306/47 wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego i mała architekturą”
 
Zarządzenie Nr 50/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 30 czerwca 2017 r.
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2017-2034
 
Zarządzenie Nr 49/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 30 czerwca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 48/2017
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 czerwca 2017 r.
W sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu o gruntów pod garaże i budynki nietrwale związane z gruntem.
 
Zarządzenie Nr 47/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 28 czerwca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 46/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 23.06.2017 r.
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Słupia”
 
Zarządzenie Nr 45/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 21 czerwca 2017 r.
W sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2007 Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska  z dnia 02 stycznia 2007 r.    w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
 
Zarządzenie Nr 44/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 21.06.2017 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia : „Przebudowa  i remont dróg wewnętrznych i gminnych”
 
Zarządzenie Nr 43/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 20.06.2016 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 42/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 14 czerwca 2017 r.
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi za 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 41/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 13 czerwca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 40/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 9 czerwca 2017 r.
W sprawie minimalnych stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 39/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 9 czerwca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 38/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 29 maja 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 37/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 23 maja 2017 r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 r. na terenie Gminy Słupia w 2017 r.
 
 
Zarządzenie Nr 36/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 23 maja 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 35/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 23 maja 2017 r.
W sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 34/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 10 maja 2017 r.
W sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Słupia w infrastrukturze komunalnej
 
Zarządzenie Nr 33/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 10 maja 2017 r.
W sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których nastąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne
 
Zarządzenie Nr 32/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 9 maja 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 31/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 26 kwietnia 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 30/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 kwietnia 2017 r.
W sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych
 
Zarządzenie Nr 29/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 14 kwietnia 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 28/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 29 marca 2017 r.
W sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonego przez  gminę Słupia
 
Zarządzenie Nr 27/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 29 marca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 26/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 29 marca 2017 r.
W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2016 r.
 
Zarządzenie Nr 25/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 28 marca 2017 r.
W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 24/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 24 marca 2017 r.
W sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Słupi.
 
Zarządzenie Nr 23/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 21 marca 2017 r.
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi.
 
Zarządzenie Nr 22/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 22 marca 2017 r.
W sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób/y z rocznika/roczników 1998 zamieszkałych na terenie Gminy Słupia

Zarządzenie Nr 21/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 15 marca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 20/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 15 marca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 19/2017
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 13 marca 2017 r.
W sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2017 r.
 
Zarządzenie Nr 18/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 06 marca 2017 roku
W sprawie: zmiany zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Słupia i jej jednostkach organizacyjnych.
 
Zarządzenie Nr 17/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 6 marca 2017 r.
W sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi.
 
 Zarządzenie Nr 16/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 9 marca 2017 r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia w 2017 r. oraz ustalenie regulaminu pracy Komisji.
 
Zarządzenie Nr 15/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 01.03.2017 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej Rożnica – Sieńsko od km 0+000 do km 0+905
 
Zarządzenie Nr 14/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 28 lutego 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 13/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 15 lutego 2017 r.
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 12/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 13 lutego 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 11/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 2 lutego 2017 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia na rok 2017
 
Zarządzenie Nr 10/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 31 stycznia 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 9/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 stycznia 2017 r.
W sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP na terenie Gminy Słupia.
 
Zarządzenie Nr 8/2017 r.
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 stycznia 2017 r.
W sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 7/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 stycznia 2017 r.
W sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 6/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 stycznia 2017 r.
W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego jednostce organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupia.
 
Zarządzenie Nr 5/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 20 stycznia 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 3/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 02.01.2017r.
W sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 2/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 02.01.2017 r.
W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego jednostce organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupia
 
Zarządzenie Nr 1/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 02 stycznia 2017 roku
W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Słupia w 2017 roku
 
 
 

Załączniki:

Zarzadzenie Nr 39 2017 Plik pdf 590.14 KB
Zarzadzenie Nr 44 2017 Plik pdf 274.69 KB
Zarzadzenie Nr 45 2017 Plik pdf 160.42 KB
Zarządzenie Nr 99 2017 Plik pdf 144.41 KB
Zarządzenie Nr97 2017 Plik pdf 1.82 MB
Zarządzenie Nr 100 2017 Plik pdf 223.31 KB
Zarządzenie Nr 101 2017 Plik pdf 193.11 KB
Zarządzenie Nr 102 2017 Plik pdf 796.50 KB
Zarządzenie Nr 103 2017 Plik pdf 147.63 KB
Zarządzenie Nr 104 2017 Plik pdf 184.06 KB
Zarządzenie Nr 105 2017 Plik pdf 1.24 MB
Zarządzenie Nr 106 2017 Plik pdf 315.59 KB
Zarządzenie Nr 107 2017 Plik pdf 324.42 KB
Zarządzenie Nr 108 2017 Plik pdf 156.08 KB
Zarządzenie Nr 109 2017 Plik pdf 682.88 KB
Zarządzenie Nr 110 2017 Plik pdf 3.54 MB
Zarządzenie Nr 13 2017 Plik pdf 1.03 MB
Zarządzenie Nr 22 2017 Plik pdf 253.14 KB
Zarządzenie Nr 29 2017 Plik pdf 507.16 KB
Zarządzenie Nr 30 2017 Plik pdf 10.22 MB
Zarządzenie Nr 31 2017 Plik pdf 1.70 MB
Zarządzenie Nr 32 2017 Plik pdf 1.08 MB
Zarządzenie Nr 33 2017 Plik pdf 359.56 KB
Zarządzenie Nr 34 2017 Plik pdf 307.88 KB
Zarządzenie Nr 35 2017 Plik pdf 158.24 KB
Zarządzenie Nr 36 2017 Plik pdf 1.14 MB
Zarządzenie Nr 37 2017 Plik pdf 174.52 KB
Zarządzenie Nr 38 2017 Plik pdf 744.08 KB
Zarządzenie Nr 40 2017 Plik pdf 981.60 KB
Zarządzenie Nr 41 2017 Plik pdf 604.83 KB
Zarządzenie Nr 42 2017 Plik pdf 2.78 MB
Zarządzenie Nr 43 2017 Plik pdf 237.36 KB
Zarządzenie Nr 46 2017 Plik pdf 228.42 KB
Zarządzenie Nr 47 2017 Plik pdf 2.32 MB
Zarządzenie Nr 48 2017 Plik pdf 139.16 KB
Zarządzenie Nr 49 2017 Plik pdf 719.74 KB
Zarządzenie Nr 57 2017 Plik pdf 238.75 KB
Zarządzenie Nr 58 2017 Plik pdf 1.60 MB
Zarządzenie Nr 61 2017 Plik pdf 235.77 KB
Zarządzenie Nr 62 2017 Plik pdf 1.17 MB
Zarządzenie Nr 62a 2017 Plik pdf 218.56 KB
Zarządzenie Nr 63 2017 Plik pdf 1.75 MB
Zarządzenie Nr 64 2017 Plik pdf 395.36 KB
Zarządzenie Nr 65 2017 Plik pdf 1.09 MB
Zarządzenie Nr 71 2017 Plik pdf 0.00 KB
Zarządzenie Nr 72 2017 Plik pdf 460.47 KB
Zarządzenie Nr 73 2017 Plik pdf 1.56 MB
Zarządzenie Nr 74 2017 Plik pdf 240.11 KB
Zarządzenie Nr 75 2017 Plik pdf 356.61 KB
Zarządzenie Nr 76 2017 Plik pdf 380.25 KB
Zarządzenie Nr 77 2017 Plik pdf 377.03 KB
Zarządzenie Nr 78 2017 Plik pdf 784.91 KB
Zarządzenie Nr 79 2017 Plik pdf 1.75 MB
Zarządzenie Nr 81 2017 Plik pdf 241.69 KB
Zarządzenie Nr 82 2017 Plik pdf 2.38 MB
Zarządzenie Nr 83 2017 Plik pdf 244.95 KB
Zarządzenie Nr 84 2017 Plik pdf 293.91 KB
Zarządzenie Nr 85a 2017 Plik pdf 156.36 KB
Zarządzenie Nr 86 2017 Plik pdf 368.78 KB
Zarządzenie Nr 87 2017 Plik pdf 870.85 KB
Zarządzenie Nr 88 2017 Plik pdf 188.47 KB
Zarządzenie Nr 89 2017 Plik pdf 1.82 MB
Zarządzenie Nr 90 2017 Plik pdf 238.99 KB
Zarządzenie Nr 91 2017 Plik pdf 240.78 KB
Zarządzenie Nr 92 2017 Plik pdf 1.46 MB
Zarządzenie Nr 93 2017 Plik pdf 221.67 KB
Zarządzenie Nr 94 2017 Plik pdf 1.66 MB
Zarządzenie Nr 95 2017 Plik pdf 1.39 MB
Zarządzenie Nr 96 2017 Plik pdf 147.13 KB
Zarządzenie nr 1 2017 Plik pdf 408.36 KB
Zarządzenie nr 10 2017 Plik pdf 403.17 KB
Zarządzenie nr 11 2017 Plik pdf 1.95 MB
Zarządzenie nr 12 2017 Plik pdf 820.77 KB
Zarządzenie nr 14 2017 Plik pdf 975.21 KB
Zarządzenie nr 15 2017 Plik pdf 279.78 KB
Zarządzenie nr 16 2017 Plik pdf 1.63 MB
Zarządzenie nr 17 2017 Plik pdf 1.27 MB
Zarządzenie nr 18 2017 Plik pdf 812.78 KB
Zarządzenie nr 19 2017 Plik pdf 392.02 KB
Zarządzenie nr 2 2017 Plik pdf 1.20 MB
Zarządzenie nr 20 2017 Plik pdf 998.24 KB
Zarządzenie nr 21 2017 Plik pdf 377.08 KB
Zarządzenie nr 23 2017 Plik pdf 144.00 KB
Zarządzenie nr 24 2017 Plik pdf 204.59 KB
Zarządzenie nr 25 2017 Plik pdf 169.83 KB
Zarządzenie nr 26 2017 Plik pdf 210.49 KB
Zarządzenie nr 27 2017 Plik pdf 749.80 KB
Zarządzenie nr 28 2017 Plik pdf 814.50 KB
Zarządzenie nr 3 2017 Plik pdf 2.70 MB
Zarządzenie nr 5 2017 Plik pdf 560.77 KB
Zarządzenie nr 6 2017 Plik pdf 1.21 MB
Zarządzenie nr 7 2017 Plik pdf 2.69 MB
Zarządzenie nr 8 2017 Plik pdf 3.68 MB
Zarządzenie nr 9 2017 Plik pdf 8.15 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2017-02-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-15 11:47
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-07-05 08:23
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 10 sierpnia 2020r. 20:38:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.