bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Postepowanie Znak SGG 271.12.2021 pn: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Sprowa o długości 2,300 km oraz remont drogi gminnej nr 380008T Nowa Wieś – Szałas od km 0+257”

I.Tryb udzielenia zamówienia.

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”].
 2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
 3. Zamawiający w oparciu o zapisy art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli są wymagane.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 
 
Przebudowa dróg  wewnętrznych w miejscowości Sprowa o długości 2,300 km oraz remont drogi gminnej nr 380008T Nowa Wieś – Szałas od km 0+257
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z zadaniem pn. Przebudowa dróg  wewnętrznych w miejscowości Sprowa o długości 2,300 km oraz remont drogi gminnej nr 380008T Nowa Wieś – Szałas od km 0+257”
Przedmiot zamówienia podzielono na 2 zadania:
Zadanie 1 Przebudowa dróg  wewnętrznych w miejscowości Sprowa o długości 2,300 km,
obejmuje 3 części:
Część 1. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 557 Sprowa –Piaski od km 0+016-0+550 dł. 534 mb.
 • Roboty pomiarowe prze liniowych robotach ziemnych
 • Mechaniczne ścieranie poboczy z utylizacja urobku – 534 m2
 • Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 3 cm z utylizacja urobku – 112 m2
 • Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 12 cm – 2670,00 m2
 • Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 5 cm – 2136,00 m2
 • Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm – 534 m2
 • Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm – 1 szt.
 • Przymocowanie tablic znaków drogowych D-46, D-47  -2 szt.
 
Część 2 Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 890 Sprowa od km 0+306 do km 0+646 dł 340 mb
 • Roboty pomiarowe prze liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym.
 • Mechaniczne ścieranie poboczy z utylizacja urobku – 340 m2
 • Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat I-IV, głębokość 15 cm w km 0+446-0+646 - 200 mb. Średniej szerokości 0,6 m  - 120 m2
 • Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 1762,5 m2
 • Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 120 m2
 • Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 120 m2
 • Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 5 cm – 1415,00 m2
 • Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm – 350 m2
 • Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm – 1 szt.
 • Przymocowanie tablic znaków drogowych D-46, D-47  -2 szt.
 
Część 3. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 862 Sprowa od km 0+000 do km 0+210
 • Roboty pomiarowe prze liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym.
 • Mechaniczne ścieranie poboczy z utylizacja urobku – 210 m2
 • Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
  w gruncie kat. I-IV 840 m2
 • Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 840,00 m2
 • Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 5 cm – 630,00 m2
 • Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm – 210 m2
 
Zadanie 2 Remont drogi gminnej nr 380008T Nowa Wieś – Szałas od km 0+157 do km 0+257
 • Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna )– 350,00 m2.
 

powrot
Podmiot publikującyNowak Marcin
WytworzyłMarcin Nowak2021-09-08
Publikujący Marcin Nowak - Marcin Nowak 2021-09-08 15:19
Modyfikacja Marcin Nowak - Marcin Nowak 2021-09-14 12:40
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 21 września 2021r. 10:57:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.