bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Uchwała nr XXVII/151/2021
Uchwała nr XXVII/151/2021 z dnia 12 stycznia w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/140/2020 Rady Gminy Słupia z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Załączniki:

Uchwała nr XXVII/151/2021 Typ pliku: pdf 487.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-02-03 12:05
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-02-03 12:05
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-02-03 12:06
Uchwała nr XXVII/150/2021
Uchwała nr XXVII/150/2021 z dnia 12 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym fragmentu nieruchomości położonej w miejscowości Wywła.

Załączniki:

Uchwała nr XXVII/150/2021 Typ pliku: pdf 472.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-02-03 12:02
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-02-03 12:02
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-02-03 12:02
Uchwała nr XXVI/149/2020
Uchwała nr XXVI/149/2020 z dnia 29 grudnia w sprawie aktualizacji i przyjęcia" Aneks nr 2 Do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Słupia(Jędrzejowska)

Załączniki:

Uchwała nr XXVI/149/2020 Typ pliku: pdf 1.32 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-02-03 11:56
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-02-03 11:56
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-02-03 11:57
Uchwała nr XXVI/148/2020
Uchwała nr XXVI/148/2020 z dnia 29 grudnia w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Załączniki:

Uchwała nr XXVI/148/2020 Typ pliku: pdf 4.15 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-02-03 11:50
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-02-03 11:50
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-02-03 11:50
Uchwała nr XXVI/147/2020
Uchwała nr XXVI/147/2020 z dnia 29 grudnia w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2021 r.

Załączniki:

Uchwała nr XXVI/147/2020 Typ pliku: pdf 2.63 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-02-03 11:45
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-02-03 11:45
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-02-03 11:45
Uchwała nr XXVI/146/2020
Uchwała nr XXVI/146/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025

Załączniki:

Uchwała nr XXVI/146/2020 Typ pliku: pdf 2.04 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-02-03 11:26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-02-03 11:26
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-02-03 11:26
Uchwała nr XXVI/145/2020
Uchwała nr XXVI/145/2020 z dnia 29 grudnia w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok

Załączniki:

Uchwała nr XXVI/145/2020 Typ pliku: pdf 19.94 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-02-03 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-02-03 11:18
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-02-03 11:21
Uchwała nr XXVI/144/2020
Uchwała nr XXVI/144/2020 z dnia 29 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2021-2040

Załączniki:

Uchwała nr XXVI/144/2020 Typ pliku: pdf 6.35 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-01-08 13:05
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-08 13:05
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-08 13:08
Uchwała nr XXVI/143/2020
Uchwała nr XXVI/143/2020 z dnia 29 grudnia w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2020 rok

Załączniki:

Uchwała nr XXVI/143/2020 Typ pliku: pdf 5.67 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-01-08 12:57
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-08 12:57
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-08 12:58
Uchwała nr XXVI/142/2020
Uchwała nr XXVI/142/2020 z dnia 29 grudnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2020-2034

Załączniki:

Uchwała nr XXVI/142/2020 Typ pliku: pdf 4.57 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-01-08 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-08 12:46
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-08 12:53
Uchwała nr XXV/141/2020
Uchwała nr XXV/141/2020 z dnia 16 grudnia w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/138/2020 Rady Gminy w Słupi z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2020 r.

Załączniki:

Uchwała nr XXV/141/2020 Typ pliku: pdf 2.65 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-12-21 11:33
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-21 11:33
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-21 11:33
Uchwała nr XXV/140/2020
Uchwała nr XXV/140/2020 z dnia 16 grudnia w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Załączniki:

Uchwała nr XXV/140/2020 Typ pliku: pdf 1.19 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-12-21 11:26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-21 11:26
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-21 11:27
Uchwała nr XXV/139/2020
Uchwała nr XXV/139/2020 z dnia 16 grudnia w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze Inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Załączniki:

Uchwała nr XXV/139/2020 Typ pliku: pdf 601.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-12-21 11:22
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-21 11:22
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-21 11:22
Uchwała nr XXIV/138/2020
Uchwała nr XXIV/138/2020 z dnia 27 listopada w sprawie zmiany uchwały nr XXII/128/2020 Rady Gminy w Słupi z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2020 r.

Załączniki:

Uchwała nr XXIV/138/2020 Typ pliku: pdf 2.61 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-12-17 11:37
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-17 11:37
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-17 11:38
Uchwała nr XXIV/137/2020
Uchwała nr XXIV/137/2020 z dnia 27 listopada w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia na 2021 rok

Załączniki:

Uchwała nr XXIV/137/2020 Typ pliku: pdf 463.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-12-17 11:06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-17 11:06
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-17 11:07
Uchwała nr XXIV/136/2020
Uchwała nr XXIV/136/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia

Załączniki:

Uchwała nr XXIV/136/2020 Typ pliku: pdf 978.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-12-17 10:48
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-17 10:48
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-17 11:03
Uchwała nr XXIV/135/2020
Uchwała nr XXIV/135/2020 z dnia 27 listopada w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla obszaru położonego w miejscowości Raszków

Załączniki:

Uchwała nr XXIV/135/2020 Typ pliku: pdf 1.30 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-12-16 11:36
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-16 11:36
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-16 11:38
Uchwała nr XXIV/134/2020
Uchwała nr XXIV/134/2020 z dnia 27 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki:

Uchwała nr XXIV/134/2020 Typ pliku: pdf 719.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-12-16 11:29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-16 11:29
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-16 11:30
Uchwała nr XXIV/133/2020
Uchwała nr XXIV/133/2020 z dnia 27 listopada w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2020 rok

Załączniki:

Uchwała nr XXIV/133/2020 Typ pliku: pdf 3.16 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-12-16 11:26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-16 11:26
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-16 11:26
Uchwała nr XXIV/132/2020
Uchwała nr XXIV/132/2020 z dnia 27 listopada w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2020-2034

Załączniki:

Uchwała nr XXIV/132/2020 Typ pliku: pdf 187.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-12-16 11:21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-16 11:21
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-16 11:22
Uchwała nr XXIII/131/2020
Uchwała nr XXIII/131/2020 z dnia 6 listopada 2020 r.w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego

Załączniki:

Uchwała.XXIII.131.2020.2020-11-06 Typ pliku: pdf 182.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-11-10 14:05
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-10 14:05
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-10 14:06
Uchwała nr XXIII/130/2020
Uchwała nr XXIII/130/2020 z dnia 6 listopada w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Załączniki:

Uchwała.XXIII.130.2020.2020-11-06 Typ pliku: pdf 191.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-11-10 14:02
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-10 14:02
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-10 14:03
Uchwała nr XXIII/129/2020
Uchwała nr XXIII/129/2020 z dnia 6 listopada w sprawie przyjęcia Aneksu nr 1 do " Programu Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023"

Załączniki:

Uchwała nr XXIII/129/2020 Typ pliku: pdf 15.81 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-11-06 14:41
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-06 14:41
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-06 14:46
Uchwała nr XXII/128/2020
Uchwała nr XXII/128/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XX/114/2020 Rady Gminy w Słupi z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2020 rok.

Załączniki:

Uchwała nr XXII/128/2020 Typ pliku: pdf 2.77 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-10-08 13:45
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-10-08 13:45
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-10-08 13:46
Uchwała nr XXII/127/2020
Uchwała nr XXII/127/2020 w sprawie zmiany uchwały nr IX/42/2019 w sprawie zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załączniki:

Uchwała nr XXII/127/2020 Typ pliku: pdf 626.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-10-08 13:40
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-10-08 13:40
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-10-08 13:41
Uchwała nr XXII/126/2020
Uchwała nr XXII/126/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2020 rok.

Załączniki:

Uchwała nr XXII/126/2020 Typ pliku: pdf 4.12 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-10-08 13:35
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-10-08 13:35
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-10-08 13:36
Uchwała nr XXII/125/2020
Uchwała nr XXII/125/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2020-2034

Załączniki:

Uchwała nr XXII/125/2020 Typ pliku: pdf 237.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-10-08 13:23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-10-08 13:23
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-10-08 13:23
Uchwała nr XXI/123/2020
Uchwała nr XXI/123/2020 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupia oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Załączniki:

Uchwała nr XXI/123/2020 Typ pliku: pdf 3.57 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-18 07:29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-18 07:29
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-18 07:29
Uchwała nr XXI/124/2020
Uchwała nr XXI/124/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Załączniki:

Uchwała nr XXI/124/2020 Typ pliku: pdf 582.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-18 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-18 07:41
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-23 12:28
Uchwała nr XXI/122/2020
Uchwała nr XXI/122/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia

Załączniki:

Uchwała nr XXI/122/2020 Typ pliku: pdf 3.70 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-17 12:41
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-17 12:41
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-17 12:42
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 26 lutego 2021r. 13:36:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.