bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Uchwała nr XXIII/130/2020
Uchwała nr XXIII/130/2020 z dnia 6 listopada w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Załączniki:

Uchwała.XXIII.130.2020.2020-11-06 Typ pliku: pdf 191.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-11-10 14:02
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-10 14:02
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-10 14:03
Uchwała nr XXIII/129/2020
Uchwała nr XXIII/129/2020 z dnia 6 listopada w sprawie przyjęcia Aneksu nr 1 do " Programu Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023"

Załączniki:

Uchwała nr XXIII/129/2020 Typ pliku: pdf 15.81 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-11-06 14:41
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-06 14:41
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-06 14:46
Uchwała nr XXII/128/2020
Uchwała nr XXII/128/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XX/114/2020 Rady Gminy w Słupi z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2020 rok.

Załączniki:

Uchwała nr XXII/128/2020 Typ pliku: pdf 2.77 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-10-08 13:45
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-10-08 13:45
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-10-08 13:46
Uchwała nr XXII/127/2020
Uchwała nr XXII/127/2020 w sprawie zmiany uchwały nr IX/42/2019 w sprawie zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załączniki:

Uchwała nr XXII/127/2020 Typ pliku: pdf 626.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-10-08 13:40
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-10-08 13:40
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-10-08 13:41
Uchwała nr XXII/126/2020
Uchwała nr XXII/126/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2020 rok.

Załączniki:

Uchwała nr XXII/126/2020 Typ pliku: pdf 4.12 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-10-08 13:35
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-10-08 13:35
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-10-08 13:36
Uchwała nr XXII/125/2020
Uchwała nr XXII/125/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2020-2034

Załączniki:

Uchwała nr XXII/125/2020 Typ pliku: pdf 237.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-10-08 13:23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-10-08 13:23
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-10-08 13:23
Uchwała nr XXI/123/2020
Uchwała nr XXI/123/2020 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupia oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Załączniki:

Uchwała nr XXI/123/2020 Typ pliku: pdf 3.57 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-18 07:29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-18 07:29
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-18 07:29
Uchwała nr XXI/124/2020
Uchwała nr XXI/124/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Załączniki:

Uchwała nr XXI/124/2020 Typ pliku: pdf 582.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-18 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-18 07:41
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-23 12:28
Uchwała nr XXI/122/2020
Uchwała nr XXI/122/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia

Załączniki:

Uchwała nr XXI/122/2020 Typ pliku: pdf 3.70 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-17 12:41
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-17 12:41
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-17 12:42
Uchwała nr XXI/121/2020
Uchwała nr XXI/121/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki:

Uchwała nr XXI/121/2020 Typ pliku: pdf 2.00 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-17 11:45
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-17 11:45
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-17 11:44
Uchwała nr XXI/120/2020
Uchwała nr XXI/120/2020 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Słupia

Załączniki:

Uchwała nr XXI/120/2020 Typ pliku: pdf 1.40 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-16 13:55
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-16 13:55
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-16 13:55
Uchwała nr XXI/119/2020
Uchwała nr XXI/119/2020 w sprawie okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Załączniki:

Uchwała nr XXI/119/2020 Typ pliku: pdf 632.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-16 12:48
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-16 12:48
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-16 12:49
Uchwała nr XXI/118/2020
Uchwała nr XXI/118/2020 w sprawie zmian uchwały nr XXXIII/172/2017 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupia

Załączniki:

Uchwała nr XXI/118/2020 Typ pliku: pdf 1.05 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-16 09:44
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-16 09:44
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-16 09:45
Uchwała nr XXI/117/2020
Uchwała nr XXI/117/2020 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Słupia na lata 2019-2039
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-16 08:38
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-16 08:38
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-16 09:00
Uchwała nr XXI/115/20202
Uchwała nr XXI/115/2020 w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia

Załączniki:

Uchwała nr XXI/115/20202 Typ pliku: pdf 1.26 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-16 08:20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-16 08:20
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-16 08:21
Uchwała nr XXI/116/2020
Uchwała nr XXI/116/2020 w sprawie Regulaminu nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla ktorych Gmina Słupia jest organem prowadzącym

Załączniki:

Uchwała nr XXI/116/2020 Typ pliku: pdf 3.54 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-16 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-16 08:28
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-16 08:28
Uchwała nr XX/114/2020
Uchwała nr XX/114/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/104/2020 Rady Gminy Słupia z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomani na 2020 r.

Załączniki:

Uchwała nr XX/114/2020 Typ pliku: pdf 3.06 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-15 09:22
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-15 09:22
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-15 09:24
Uchwała nr XX/113/2020
Uchwała nr XX/113/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2020 rok

Załączniki:

Uchwała nr XX/113/2020 Typ pliku: pdf 4.20 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-15 09:15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-15 09:15
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-15 09:16
Uchwała nr XX/112/2020
Uchwała nr XX/112/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słupia na lata 2020-2034

Załączniki:

Uchwała nr XX/112/2020 Typ pliku: pdf 2.12 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-15 09:11
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-15 09:11
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-15 09:12
Uchwała nr XX/111/2020
Uchwała nr XX/111/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Raszków

Załączniki:

Uchwała nr XX/111/2020 Typ pliku: pdf 569.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-15 09:07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-15 09:07
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-15 09:07
Uchwała nr XX/110/2020
Uchwała nr XX/110/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor

Załączniki:

Uchwała nr XX/110/2020 Typ pliku: pdf 578.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-15 09:03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-15 09:03
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-15 09:04
Uchwała nr XX/109/2020
Uchwała nr XX/109/2020 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia na rok 2020.

Załączniki:

Uchwała nr XX/109/2020 Typ pliku: pdf 1.82 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-15 08:58
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-15 08:58
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-15 08:59
Uchwała nr XX/108/2020
Uchwała nr XX/108/2020 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie "Łąki Pilickie"

Załączniki:

Uchwała nr XX/108/2020 Typ pliku: pdf 1.80 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-15 08:48
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-15 08:48
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-15 08:49
Uchwała nr XX/107/2020
Uchwała nr XX/107/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Załączniki:

Uchwała nr XX/107/2020 Typ pliku: pdf 320.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-14 14:13
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-14 14:14
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-14 14:14
Uchwała nr XX/106/2020
Uchwała nr XX/106/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2019 rok.

Załączniki:

Uchwała nr XX/106/2020 Typ pliku: pdf 265.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-14 14:11
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-14 14:11
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-14 14:11
Uchwała nr XX/105/2020
Uchwała nr XX/105/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia wotum zaufania z tytułu raportu o stanie gminy za 2019 r.

Załączniki:

Uchwała nr XX/105/2020 Typ pliku: pdf 284.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-09-14 14:02
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-14 14:02
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-09-14 14:02
Uchwała nr XIX/104/2020
Uchwała nr XIX/104/2020 z dnia 24 kwietnia w sprawie zmiany uchwały nr XVI/85/2019 Rady Gminy w Słupi z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2020r.

Załączniki:

Uchwała nr XIX/104/2020 Typ pliku: pdf 2.67 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-07-23 12:28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-07-23 12:29
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-07-23 12:30
Uchwała nr XIX/103/2020
Uchwała nr XIX/103/2020 z dnia 24 kwietnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2020

Załączniki:

Uchwała nr XIX/103/2020 Typ pliku: pdf 4.28 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-07-23 12:21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-07-23 12:21
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-07-23 12:24
Uchwała nr XIX/102/2020
Uchwała nr XIX/102/2020 z dnia 24 kwietnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2020-2034

Załączniki:

Uchwała nr XIX/102/2020 Typ pliku: pdf 4.47 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-07-23 12:15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-07-23 12:15
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-07-23 12:18
Uchwała nr XVIII/101/2020
Uchwała nr XVIII/101/2020 z dnia 27 lutego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w Słupi o pow.30.00 m2 zlokalizowanego pod adresem 28-350 Słupia 257 (budynek Gminy Słupia)

Załączniki:

Uchwała nr XVIII/101/2020 Typ pliku: pdf 327.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-07-23 12:04
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-07-23 12:04
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-07-23 12:05
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 12 kwietnia 2021r. 23:38:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.