bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Uchwała nr VII/36/2019
Uchwała nr VII/36/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu

Załączniki:

Uchwała nr VII/36/2019 Typ pliku: pdf 346.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-07-17 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-17 08:23
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-17 09:21
Uchwała nr VII/35/2019
Uchwała nr VII/35/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok

Załączniki:

Uchwała nr VII/35/2019 Typ pliku: pdf 4.18 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-07-17 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-17 08:15
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-17 09:21
Uchwała nr VII/34/2019
Uchwała nr VII/34/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2019-2034

Załączniki:

Uchwała nr VII/34/2019 Typ pliku: pdf 5.97 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-07-17 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-17 07:58
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-17 09:21
Uchwała nr IX/41/2019
Uchwała nr IX/41/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok

Załączniki:

Uchwała nr IX/41/2019 Typ pliku: pdf 3.33 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-07-17 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-17 09:16
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-17 09:20
Uchwała nr IX/40/2019
Uchwała nr IX/40/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2019-2034

Załączniki:

Uchwała nr IX/40/2019 Typ pliku: pdf 5.61 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-07-17 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-17 09:06
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-17 09:22
Uchwała nr VIII/39/2019
Uchwała nr VIII/39/2019 w sprawie poboru za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.

Załączniki:

Uchwała nr VIII/39/2019 Typ pliku: pdf 584.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-07-17 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-17 08:59
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-17 09:22
Uchwała nr VI/33/2019
Uchwała nr VI/33/2019 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Słupi na 2019 r.

Załączniki:

Uchwała nr VI/33/2019 Typ pliku: pdf 1.50 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-07-04 14:07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-04 14:07
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-04 14:11
Uchwała nr VI/32/2019
Uchwała nr VI/32/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok.

Załączniki:

Uchwała nr VI/32/2019 Typ pliku: pdf 4.36 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-07-04 14:01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-04 14:01
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-04 14:04
Uchwała nr VI/31/2019
Uchwała nr VI/31/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2019-2034.

Załączniki:

Uchwała nr VI/31/2019 Typ pliku: pdf 5.43 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-07-04 13:57
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-04 13:57
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-04 13:59
Uchwała nr V/30/2019
Uchwała nr V/30/2019 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Słupia do Stowarzyszenia-Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania.

Załączniki:

Uchwała nr V/30/2019 Typ pliku: pdf 313.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-07-04 13:43
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-04 13:43
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-04 13:44
Uchwała nr V/29/2019
Uchwała nr V/29/2019 w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim  rządowym programem ' Posiłek w szkole i w domu ' na lata 2019-2023.

Załączniki:

Uchwała nr V/29/2019 Typ pliku: pdf 543.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-07-04 13:39
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-04 13:39
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-04 13:40
Uchwała nr V/28/2019
Uchwała nr V/28/2019 w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim  rządowym programem ' Posiłek w szkole i w domu ' na lata 2019-2023.

Załączniki:

Uchwała nr V/28/2019 Typ pliku: pdf 553.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-07-04 13:30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-04 13:30
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-04 13:36
Uchwała nr V/27/2019
Uchwała nr V/27/2019 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia  pn, ' Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności w Gminie Słupia'.

Załączniki:

Uchwała nr V/27/2019 Typ pliku: pdf 445.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-07-04 13:28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-04 13:28
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-04 13:28
Uchwała nr V/26/2019
Uchwała nr V/26/2019 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Słupia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-07-04 12:42
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-04 12:42
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-04 13:03
Uchwała nr IV/23/2018
Uchwała nr IV/23/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu Senior+ w gminie Słupia oraz szcegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+.

Załączniki:

Uchwała nr IV/23/2018 Typ pliku: pdf 980.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-07-04 12:22
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-04 12:22
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-04 12:23
Uchwała nr IV/22/2018
Uchwała nr IV/22/2018 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu'' Senior +" na terenie gminy Słupia.

Załączniki:

Uchwała nr IV/22/2018 Typ pliku: pdf 437.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-07-04 12:19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-04 12:19
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-04 12:20
Uchwała nr IV/21/2018
Uchwała nr IV/21/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2019r.

Załączniki:

Uchwała nr IV/21/2018 Typ pliku: pdf 2.42 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-07-04 12:16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-04 12:16
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-04 12:17
Uchwała nr IV/20/2018
Uchwała nr IV/20/2018 w sprawie zmiany uchwały nr V/21/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 28 stycznia 2011 r w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Załączniki:

Uchwała nr IV/20/2018 Typ pliku: pdf 1.48 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-07-04 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-04 12:07
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-04 12:13
Uchwała nr V/25/2019
Uchwała nr V/25/2019 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

Załączniki:

Uchwała nr V/25/2019 Typ pliku: pdf 2.69 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-07-04 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-04 12:34
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-04 12:38
Uchwała nr V/24/2019
Uchwała nr V/24/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działajacymi w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

Uchwała nr V/24/2019 Typ pliku: pdf 658.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-07-04 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-04 12:25
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-04 12:30
Uchwała nr IV/19/2018
Uchwała nr IV/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego"Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.

Załączniki:

Uchwała nr IV/19/2018 Typ pliku: pdf 1.12 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-05-20 14:33
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-05-20 14:33
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-05-20 14:33
Uchwała nr IV/18/2018
Uchwała nr IV/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych..

Załączniki:

Uchwała nr IV/18/2018 Typ pliku: pdf 755.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-05-20 13:36
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-05-20 13:36
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-05-20 13:36
Uchwała nr IV/17/2018
Uchwała nr IV/17/2018  z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2019 rok

Załączniki:

Uchwała nr IV/17/2018 Typ pliku: pdf 17.27 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-05-20 13:04
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-05-20 13:04
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-05-20 13:04
Uchwała nr IV/16/2018
Uchwała nr IV/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2019-2034

Załączniki:

Uchwała nr IV/16/2018 Typ pliku: pdf 5.41 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-05-20 12:45
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-05-20 12:45
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-05-20 12:45
Uchwała nr IV/15/2018
Uchwała nr IV/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok

Załączniki:

Uchwała nr IV/15/2018 Typ pliku: pdf 3.96 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-05-20 12:32
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-05-20 12:32
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-05-20 12:32
Uchwała nr IV/14/2018
Uchwała nr IV/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2018-2034.

Załączniki:

Uchwała nr IV/14/2018 Typ pliku: pdf 5.03 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-05-20 12:21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-05-20 12:21
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-05-20 12:21
Uchwała nr IV/13/2018
Uchwała nr IV/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi

Załączniki:

Uchwała nr IV/13/2018 Typ pliku: pdf 467.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-05-20 12:15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-05-20 12:15
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-05-20 12:15
Uchwała nr IV/12/2018
Uchwała nr IV/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

Załączniki:

Uchwała nr IV/12/2018 Typ pliku: pdf 495.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-05-20 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-05-20 12:04
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-05-20 12:09
Uchwała nr III/11/2018
Uchwała nr III/11/2018  z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia "Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Słupia na lata 2018-2023"

Załączniki:

Uchwała nr III/11/2018 Typ pliku: pdf 23.31 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-05-10 14:19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-05-10 14:19
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-05-10 14:29
Uchwała nr II/9/2018
Uchwała nr II/9/2018  z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

Załączniki:

Uchwała nr II/9/2018 Typ pliku: pdf 318.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-05-10 13:45
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-05-10 13:45
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-05-10 13:46
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 10 kwietnia 2021r. 21:40:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.