Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
123456
Uchwała nr XXVIII/160/2021
Uchwała nr XXVIII/160/2021 z dnia 25 lutego w sprawie rozpatrzenia petycji

Załączniki:

Uchwała nr XXVIII/160/2021 Typ pliku: pdf 499.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-03-15 11:49
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-03-15 11:49
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-03-15 11:51
Uchwała nr XXVIII/159/2021
Uchwała nr XXVIII/159/2021 z dnia 25 lutego w sprawie zmian w uchwale nr XVII/92/2020 Rady Gminy Słupia z dnia 06 lutego 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla sób z zaburzeniami psychicznych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-03-15 11:46
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-03-15 11:46
Uchwała nr XXVIII/158/2021
Uchwała nr XXVIII/158/2021 z dnia 25 lutego w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023.

Załączniki:

Uchwała nr XXVIII/158/2021 Typ pliku: pdf 2.14 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-03-15 11:37
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-03-15 11:37
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-03-15 11:37
Uchwała nr XXVIII/157/2021
Uchwała nr XXVIII/157/2021 z dnia 25 lutego w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupia na rok 2021.

Załączniki:

Uchwała nr XXVIII/157/2021 Typ pliku: pdf 1.61 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-03-15 11:26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-03-15 11:26
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-03-15 11:26
Uchwała XXVIII/156/2021
Uchwała XXVIII/156/2021 z dnia 25 lutego w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych rady Gminy Słupia na 2021 r.

Załączniki:

Uchwała XXVIII/156/2021 Typ pliku: pdf 1.07 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-03-15 11:21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-03-15 11:21
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-03-15 11:22
Uchwała nr XXVIII/155/2021
Uchwała nr XXVIII/155/2021 z dnia 25 lutego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sędziszów.

Załączniki:

Uchwała nr XXVIII/155/2021 Typ pliku: pdf 312.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-03-15 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-03-15 11:15
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-03-17 12:37
Uchwała nr XXVIII/154/2021
Uchwała nr XXVIII/154/2021 z dnia 25 lutego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu

Załączniki:

Uchwała nr XXVIII/154/2021 Typ pliku: pdf 429.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-03-09 13:07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-03-09 13:08
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-03-09 13:07
Uchwała nr XXVIII/153/2021
Uchwała nr XXVIII/153/2021 z dnia 25 lutego w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2021 rok

Załączniki:

Uchwała nr XXVIII/153/2021 Typ pliku: pdf 4.58 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-03-09 12:57
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-03-09 12:57
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-03-09 13:04
Uchwała nr XXVIII/152/2021
Uchwała nr XXVIII/152/2021 z dnia 25 lutego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2040

Załączniki:

Uchwała nr XXVIII/152/2021 Typ pliku: pdf 1.51 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-03-09 12:52
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-03-09 12:52
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-03-09 12:52
Uchwała nr XXVII/151/2021
Uchwała nr XXVII/151/2021 z dnia 12 stycznia w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/140/2020 Rady Gminy Słupia z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Załączniki:

Uchwała nr XXVII/151/2021 Typ pliku: pdf 487.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-02-03 12:05
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-02-03 12:05
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-02-03 12:06
Uchwała nr XXVII/150/2021
Uchwała nr XXVII/150/2021 z dnia 12 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym fragmentu nieruchomości położonej w miejscowości Wywła.

Załączniki:

Uchwała nr XXVII/150/2021 Typ pliku: pdf 472.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-02-03 12:02
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-02-03 12:02
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-02-03 12:02
Uchwała nr XXVI/149/2020
Uchwała nr XXVI/149/2020 z dnia 29 grudnia w sprawie aktualizacji i przyjęcia" Aneks nr 2 Do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Słupia(Jędrzejowska)

Załączniki:

Uchwała nr XXVI/149/2020 Typ pliku: pdf 1.32 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-02-03 11:56
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-02-03 11:56
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-02-03 11:57
Uchwała nr XXVI/148/2020
Uchwała nr XXVI/148/2020 z dnia 29 grudnia w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Załączniki:

Uchwała nr XXVI/148/2020 Typ pliku: pdf 4.15 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-02-03 11:50
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-02-03 11:50
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-02-03 11:50
Uchwała nr XXVI/147/2020
Uchwała nr XXVI/147/2020 z dnia 29 grudnia w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2021 r.

Załączniki:

Uchwała nr XXVI/147/2020 Typ pliku: pdf 2.63 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-02-03 11:45
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-02-03 11:45
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-02-03 11:45
Uchwała nr XXVI/146/2020
Uchwała nr XXVI/146/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025

Załączniki:

Uchwała nr XXVI/146/2020 Typ pliku: pdf 2.04 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-02-03 11:26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-02-03 11:26
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-02-03 11:26
Uchwała nr XXVI/145/2020
Uchwała nr XXVI/145/2020 z dnia 29 grudnia w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok

Załączniki:

Uchwała nr XXVI/145/2020 Typ pliku: pdf 19.94 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-02-03 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-02-03 11:18
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-02-03 11:21
Uchwała nr XXVI/144/2020
Uchwała nr XXVI/144/2020 z dnia 29 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2021-2040

Załączniki:

Uchwała nr XXVI/144/2020 Typ pliku: pdf 6.35 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-01-08 13:05
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-08 13:05
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-08 13:08
Uchwała nr XXVI/143/2020
Uchwała nr XXVI/143/2020 z dnia 29 grudnia w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2020 rok

Załączniki:

Uchwała nr XXVI/143/2020 Typ pliku: pdf 5.67 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-01-08 12:57
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-08 12:57
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-08 12:58
Uchwała nr XXVI/142/2020
Uchwała nr XXVI/142/2020 z dnia 29 grudnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2020-2034

Załączniki:

Uchwała nr XXVI/142/2020 Typ pliku: pdf 4.57 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-01-08 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-08 12:46
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-08 12:53
Uchwała nr XXV/141/2020
Uchwała nr XXV/141/2020 z dnia 16 grudnia w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/138/2020 Rady Gminy w Słupi z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2020 r.

Załączniki:

Uchwała nr XXV/141/2020 Typ pliku: pdf 2.65 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-12-21 11:33
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-21 11:33
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-21 11:33
Uchwała nr XXV/140/2020
Uchwała nr XXV/140/2020 z dnia 16 grudnia w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Załączniki:

Uchwała nr XXV/140/2020 Typ pliku: pdf 1.19 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-12-21 11:26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-21 11:26
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-21 11:27
Uchwała nr XXV/139/2020
Uchwała nr XXV/139/2020 z dnia 16 grudnia w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze Inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Załączniki:

Uchwała nr XXV/139/2020 Typ pliku: pdf 601.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-12-21 11:22
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-21 11:22
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-21 11:22
Uchwała nr XXIV/138/2020
Uchwała nr XXIV/138/2020 z dnia 27 listopada w sprawie zmiany uchwały nr XXII/128/2020 Rady Gminy w Słupi z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2020 r.

Załączniki:

Uchwała nr XXIV/138/2020 Typ pliku: pdf 2.61 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-12-17 11:37
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-17 11:37
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-17 11:38
Uchwała nr XXIV/137/2020
Uchwała nr XXIV/137/2020 z dnia 27 listopada w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia na 2021 rok

Załączniki:

Uchwała nr XXIV/137/2020 Typ pliku: pdf 463.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-12-17 11:06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-17 11:06
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-17 11:07
Uchwała nr XXIV/136/2020
Uchwała nr XXIV/136/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia

Załączniki:

Uchwała nr XXIV/136/2020 Typ pliku: pdf 978.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-12-17 10:48
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-17 10:48
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-17 11:03
Uchwała nr XXIV/135/2020
Uchwała nr XXIV/135/2020 z dnia 27 listopada w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla obszaru położonego w miejscowości Raszków

Załączniki:

Uchwała nr XXIV/135/2020 Typ pliku: pdf 1.30 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-12-16 11:36
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-16 11:36
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-16 11:38
Uchwała nr XXIV/134/2020
Uchwała nr XXIV/134/2020 z dnia 27 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki:

Uchwała nr XXIV/134/2020 Typ pliku: pdf 719.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-12-16 11:29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-16 11:29
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-16 11:30
Uchwała nr XXIV/133/2020
Uchwała nr XXIV/133/2020 z dnia 27 listopada w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2020 rok

Załączniki:

Uchwała nr XXIV/133/2020 Typ pliku: pdf 3.16 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-12-16 11:26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-16 11:26
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-16 11:26
Uchwała nr XXIV/132/2020
Uchwała nr XXIV/132/2020 z dnia 27 listopada w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2020-2034

Załączniki:

Uchwała nr XXIV/132/2020 Typ pliku: pdf 187.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-12-16 11:21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-16 11:21
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-16 11:22
Uchwała nr XXIII/131/2020
Uchwała nr XXIII/131/2020 z dnia 6 listopada 2020 r.w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego

Załączniki:

Uchwała.XXIII.131.2020.2020-11-06 Typ pliku: pdf 182.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-11-10 14:05
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-10 14:05
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-10 14:06