Zaproszenie na sesję Rady Gminy Słupia w dniu 28 grudnia 2017 roku o godzinie 9:00, w Urzędzie Gminy w Słupi, pokój Nr 2.

Data publikacji: 2017-12-18 10:59:00

 
I N F O R M A C J A
 
 
Informuje się Mieszkańców Gminy, że sesja Rady Gminy Słupia odbędzie się w dniu 28 grudnia
  2017 roku o godzinie 900, w Urzędzie Gminy w Słupi, pokój Nr 2.
 
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Wójta o pracy  między sesjami.
5.Zapytania i wolne wnioski.
6.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2017-2034.
7.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok.
8. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2018-2034.
9. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2018 rok.
10. Uchwała w sprawie w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XLII/233/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 14 sierpnia 2014 r.  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz  warunków  i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gmina Słupia.
11. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
      Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2018 r.
12. Odpowiedzi na zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.
 
  
                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                        Gustawa Trawińska
 
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2017-12-18
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2017-12-18 10:59:00
Liczba wyświetleń: 7681

Wygenerowano: 2023-03-27 13:17:56