Zaproszenie na sesję Rady Gminy Słupia w dniu w dniu 26 września 2018 roku o godzinie 9:00, w Urzędzie Gminy w Słupi, pokój Nr 2

Data publikacji: 2018-09-24 15:00:00

I N F O R M A C J A
 

Informuje się Mieszkańców Gminy, że sesja Rady Gminy Słupia odbędzie się w dniu 26 września
  2018 roku o godzinie 900, w Urzędzie Gminy w Słupi, pokój Nr 2.Proponowany porządek obrad XLI sesji Rady Gminy:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy  między sesjami.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2018-2034.
7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok.
8. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Słupia w roku szkolnym 2017/2018.
10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.
                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                  Gustawa Trawińska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2018-09-24
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2018-09-24 15:00:00
Liczba wyświetleń: 7689

Wygenerowano: 2023-12-02 02:59:15