Sesja odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 roku, o godzinie 9-tej, w Urzędzie Gminy Słupia, pokój nr 2 z proponowanym niżej porządkiem obrad

Data publikacji: 2019-12-09 08:03:00

                                                                                                                         Słupia, dnia 03.12.2019r
 
Zawiadomienie
 
Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018r, poz. 994, ze zm.), zwołuję XV sesję Rady Gminy Słupia w trybie nadzwyczajnym.

Sesja odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 roku, o godzinie 9-tej, w Urzędzie Gminy Słupia, pokój nr 2  z proponowanym niżej porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Uchwała w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
5. Uchwała w sprawie określenia metody ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi.
6.Zakończenie obrad.
 
 
                                                                       Wiceprzewodniczący Rady Gminy
                                                                               Mariusz Wawrzyło
                                                                                 


                                                                                 

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2019-12-09
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2019-12-09 08:03:00
Liczba wyświetleń: 7674

Wygenerowano: 2023-03-26 05:30:21