Zaproszenie na konsultacje- strategia ponadlokalna g6

Data publikacji: 2022-06-15 10:24:29

Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza od dnia 17 czerwca 2022 do dnia
1 lipca 2022r.

Uwagi można składać w formie papierowej na sekretariacie Urzędu Gminy Secemin lub wysyłać e-mailem do: p. Marcina Nowaka - Urząd Gminy Słupia – e-mail: mnowak@slupia.pl lub Rafał Graczkowski – e-mail: biuro@graczkowskidotacje.pl

Zapraszamy również na otwarte spotkanie w sprawie projektu Strategii, które odbędzie się 21.06.2022r. o godz. 13:00 w budynku OSP Lipno (Gmina Oksa).

Niniejsze zaproszenie stanowi II etap konsultacji „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane w formie Raportu wraz z adnotacją o ich rozpatrzeniu.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2022-06-15
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Fabian Malec 2022-06-15 00:00:00
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2022-06-15 10:24:29
Liczba wyświetleń: 82

Wygenerowano: 2023-03-27 12:40:01