Zaproszenie na sesję Rady Gminy Słupia w dniu 24 maja 2016 roku o godzinie 9:00, w siedzibie Urzędu Gminy w Słupi, pokój Nr 2.

Data publikacji: 2016-05-19 11:50:00

I N F O R M A C J A
 
 
Informuje się Mieszkańców Gminy, że sesja Rady Gminy Słupia odbędzie się w dniu 24 maja  2016 roku o godzinie 900, w siedzibie Urzędzie Gminy w Słupi, pokój Nr 2.
 
 Proponowany porządek obrad XVI sesji Rady Gminy:
 
  
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Wójta o pracy  między sesjami.
5.Zapytania i wolne wnioski.
6.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2016-2034.
7.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2016 rok.
8.Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia.
9.   Odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.
 
 
 
                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                        Gustawa Trawińska
 
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2016-05-19
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Fabian Malec 2016-05-19 11:50:00
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2016-05-19 11:50:00
Liczba wyświetleń: 7657

Wygenerowano: 2023-03-27 13:06:16