Zaproszenie na sesję Rady Gminy Słupia w dniu 18 lipca 2017 roku o godzinie 9:00, w Świetlicy Wiejskiej w Słupi.

Data publikacji: 2017-07-12 15:10:00

 
I N F O R M A C J A
 
 
Informuje się Mieszkańców Gminy, że sesja Rady Gminy Słupia odbędzie się w dniu 18 lipca
  2017 roku o godzinie 900, w Świetlicy Wiejskiej w Słupi.
 
 
Proponowany porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy:
 
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy  między sesjami.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2017-2034.
7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok.
8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.
 
 
 
                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                            Gustawa Trawińska
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2017-07-12
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2017-07-12 15:10:00
Liczba wyświetleń: 7669

Wygenerowano: 2023-03-26 05:40:46