Menu Podmiotowe menu ikonka

Decyzja nr KR.RET.070.30.2018 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

NOWE TARYFY  DLA ZBIOROWEGO ZAOPATZRENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW
 
 
 
Urząd Gminy w Słupi uprzejmie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją znak KR.RET.070.30.2018 z 25 maja 2018r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Słupia na okres 3 lat.
 
Πod 19.06.2018r. do 18.06.2019r.
 od 19.06.2019r. do 18.06.2020r.
Ž od 19.06.2020r. do 18.06.2021r.
 
Zatwierdzona taryfa została ogłoszona w dniu 11 czerwca 2018 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz.328 z póź. zm.), wchodzi w życie od dnia 19 czerwca 2018 roku.
 
Niniejszy komunikat stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w art.24e ust.3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzeniu ścieków .
 
Od 19.06.2018 przestaje obowiązywać taryfa wprowadzona Uchwałą NR XXXII/167/2017 Rady Gminy Słupia z dnia  30 listopada 2017 r.
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2018-06-15
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2018-06-15 10:59:00
Modyfikował: Administrator BIP 2018-06-15 11:21:32
Liczba wyświetleń: 2446
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-06-15 11:21:32
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2018-06-15 11:01:38 Dodano plik - Decyzja nr KR.RET.070.30.2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-06-15 11:00:39 Utworzono treść Administrator BIP Szukaj
        Porównaj