Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
W związku z ograniczeniami przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Słupia informujemy, że  zgłoszenie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu). Tryb zgłoszenia kandydatów do komisji określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego  (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249). Dopuszcza się dokonanie głoszenia w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – sekretariat@slupia.pl.  Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
Informacja
o sposobie zgłaszania kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych
 
W związku z ograniczeniami przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Słupia informujemy, że  zgłoszenie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu). Tryb zgłoszenia kandydatów do komisji określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego  (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249). Dopuszcza się dokonanie głoszenia w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – sekretariat@slupia.pl.  Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
     W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
 a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny)
Więcej informacji uzyskają państwo pod nr telefonu 413816024
Osoba do kontaktu Agnieszka Partyka
 
                                                                                                              Wójt Gminy Słupia
                                                                                                              /-/ Tomasz Koper
 
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2020-04-07
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2020-04-07 15:33:00
Modyfikował: Administrator BIP 2020-04-07 15:34:30
Liczba wyświetleń: 1282
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2020-04-07 15:34:30 Utworzono treść Administrator BIP Szukaj
        Porównaj