Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Nr sprawy: SGG 271.1.51.2021 ,,Przebudowa bieżni szkolnej na działce nr 285 w Słupi”

Słupia, dnia 02.09.2021r.
Nr sprawy: SGG 271.1.51.2021
 
 
Gmina Słupia zaprasza do składania ofert
 
 
NA ZADANIE:
,,Przebudowa bieżni szkolnej na działce nr 285 w Słupi
 
  1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.  
  2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia". Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
  1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa bieżni szkolnej o wymiarach 5 m X 72 m  zlokalizowanej na działce geodezyjnej 285 w Słupi zgodnie z przedmiarem (załącznik nr 3 do zapytania)
 
  1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
  1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 1
  2.  Wypełniony i zaparafowany wzór umowy.
  3.  Podpisana klauzulę RODO

Podmiot publikujący: Nowak Marcin
Wytworzył: Marcin Nowak 2021-09-02
Opublikował w BIP: Marcin Nowak 2021-09-02 09:33:00
Modyfikował: Marcin Nowak 2021-09-02 09:38:57
Liczba wyświetleń: 80816
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-09-02 09:38:57 Dodano plik - Zalacznik nr 1 FORMULARZ OFERTY.docx do treści Marcin Nowak Szukaj
2021-09-02 09:38:25 Usunięto plik - Zalacznik nr 1 FORMULARZ OFERTY.docx z treści Marcin Nowak Szukaj
2021-09-02 09:36:39 Dodano plik - Zalacznik nr 1 FORMULARZ OFERTY.docx do treści Marcin Nowak Szukaj
2021-09-02 09:36:39 Dodano plik - Zalacznik nr 2 umowa - projekt.docx do treści Marcin Nowak Szukaj
2021-09-02 09:36:39 Dodano plik - Zalacznik nr 3 Przedmiar .pdf do treści Marcin Nowak Szukaj
2021-09-02 09:36:39 Dodano plik - Zalacznik nr 4 Klauzula RODO.docx do treści Marcin Nowak Szukaj
2021-09-02 09:36:39 Dodano plik - Zaproszenie do składania ofert.pdf do treści Marcin Nowak Szukaj
2021-09-02 09:35:40 Utworzono treść Marcin Nowak Szukaj
        Porównaj