Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.
Gmina Słupia zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ), przedstawia plan postępowań, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.
 
Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywalny tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidziany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielkopole roboty budowlane Przetarg nieograniczony 328 916, 00 II kwartał
2. Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Słupia roboty budowlane Przetarg nieograniczony 3 125 000, 00 II kwartał
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap III roboty budowlane Przetarg nieograniczony 412 000, 00 II kwartał
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 380017T Raszków - Węgrzynów Zagórze od km 0 +996 do km 1 + 196 roboty budowlane Przetarg zgodnie z
art. 4 punk. 8 PZP
11 000, 00 II kwartał
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 380008T Nowa Wieś Szałas od km 0 +150 do km 1 + 400 od km 0 + 000 do km 0 + 125 roboty budowlane Przetarg zgodnie z art. 4 punk. 8 PZP 14 000, 00 II kwartał
6. Wykonanie projektów uproszczonych przebudowach dróg gminnych usługi Przetarg zgodnie z art. 4 punk. 8 PZP 7 000, 00 I kwartał
 
7. Przebudowa drogi wewnętrznej SDOO od km 0 +070 do km 0 + 250 roboty budowlane Przetarg zgodnie z art. 4 punk. 8 PZP 25 000, 00 II kwartał
8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sprowa-Kamieniec roboty budowlane Przetarg zgodnie z art. 4 punk. 8 PZP 16 000, 00 II kwartał
9. Przebudowa drogi wewnętrznej Nowy Węgrzynów Dębina od km 0 +525 do km 0 + 825 roboty budowlane Przetarg zgodnie z art. 4 punk. 8 PZP 12 000, 00 II kwartał
10. Przebudowa drogi wewnętrznej Jasieniec łącznik II-III od km 0 +000 do km 0 + 200 roboty budowlane Przetarg zgodnie z art. 4 punk. 8 PZP 13 000, 00 II kwartał
11. Przebudowa drogi wewnętrznej Sieńsko Barczyński od km 0+000 do km 0+150 roboty budowlane Przetarg zgodnie z art. 4 punk. 8 PZP 20 000, 00 II kwartał
12. Przebudowa drogi wewnętrznej sołectwie Rawka-Kopeć od km 0+000 do km 0 +060 roboty budowlane Przetarg zgodnie z art. 4 punk. 8 PZP 8 000, 00 II kwartał
13. Przebudowa drogi wewnętrznej Wywła-Warot od km 0 +000 do km 0 +150 roboty budowlane Przetarg zgodnie z art. 4 punk. 8 PZP 9 000, 00 II kwartał
14. Wykonanie projektu uproszczonych przebudowy dróg wewnętrznych usługi Przetarg zgodnie z art. 4 punk. 8 PZP 7 500, 00 I kwartał
15. Przebudowa drogi wewnętrznej Rożnica-Sieńsko od km 0 +000 do km roboty budowlane Przetarg nieograniczony 379 505, 00 II kwartał
16. Przebudowa drogi wewnętrznej Sieńsko-Burek od km 0+300 do km 0 +625 roboty budowlane Przetarg zgodnie z art. 4 punk. 8 PZP 98 838, 00 II kwartał
17. Zmiana studium uwarunkowania do planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Słupia usługi Przetarg zgodnie z art. 4 punk. 8 PZP 20 000, 00 II kwartał
18. Rozbudowa garażu remizy OSP w Sieńsku roboty budowlane Przetarg zgodnie z art. 4 punk. 8 PZP 30 000, 00 II kwartał
19. Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowości Rożnica roboty budowlane Przetarg zgodnie z art. 4 punk. 8 PZP 12 000, 00 III kwartał
20. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wielkopole dostawy   Przetarg zgodnie z art. 4 punk. 8 PZP 8 000, 00 III kwartał
 

 
 

Zastępca Wójta Gminy Słupia

Piotr Kozieł
 
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2017-02-02
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2017-02-02 11:14:00
Modyfikował: Administrator BIP 2017-02-02 11:20:35
Liczba wyświetleń: 7918
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2017-02-02 11:20:35
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2017-02-02 11:19:50
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2017-02-02 11:18:15 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
2017-02-02 11:18:15
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2017-02-02 11:18:14
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2017-02-02 11:13:29 Utworzono treść Administrator BIP Szukaj
        Porównaj