Menu Podmiotowe menu ikonka

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego
pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego
 
Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „e-Pracownie WŚ”).
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej w 79 pracowniach komputerowych w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie, znajdujących się na obszarach wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych. Realizacja celu nastąpi poprzez wyposażenie lub doposażenie pracowni komputerowych w szkołach, w nowoczesny sprzęt informatyczny i oprogramowanie systemowe (system operacyjny z oprogramowaniem antywirusowym) oraz pakietami biurowymi.
Realizacja projektu w partnerstwie jest uzasadniona pod względem organizacyjnym i finansowym. Zapewnia jednolitość i kompleksowość przyjętego i rozwiązania, a także efekt skali i synergii. Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego są niższe w porównaniu do kosztów przygotowywania indywidualnie przez każdego z Partnerów.
Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, jest Województwo Świętokrzyskie.
 
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2018-08-13
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2018-08-13 15:25:00
Modyfikował: Administrator BIP 2018-08-13 15:25:42
Liczba wyświetleń: 2715
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-08-13 15:25:42
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2018-08-13 15:25:27 Utworzono treść Administrator BIP Szukaj
        Porównaj