Menu Podmiotowe menu ikonka

XXXIV Sesja Rady Gminy Słupia odbędzie się w dniu 29 października 2021 roku o godz. 10:00


Projekt porządku obrad  XXXIV Sesji Rady Gminy Słupia
w dniu 29 października 2021 roku
 
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Uchwała Nr XXXIV/192/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2021-2040.
 7. Uchwała Nr XXXIV/193/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2021 rok.
 8. Uchwała Nr XXXIV/194/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sędziszów.
 9. Uchwała Nr XXXIV/195/2021 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Słupia.
 10. Uchwała Nr XXXIV/196/2021 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Słupia na lata 2021-2024”.
 11. Uchwała Nr XXXIV/197/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/147/2020 Rady Gminy w Słupi   z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2021 r.
 12. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Słupia w roku szkolnym 2020/2021.
 14. Informacja dla Rady Gminy w Słupi w sprawie akceptacji karty i spisu inwentaryzacyjnego obręb Wywła.
 15. Informacja dla Rady Gminy w Słupi w sprawie akceptacji karty i spisu inwentaryzacyjnego obręb Dąbrowica.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie obrad.
 
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2021-10-25
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2021-10-25 13:37:00
Modyfikował: Administrator BIP 2021-10-27 12:34:16
Liczba wyświetleń: 92335
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-10-27 12:34:16
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2021-10-27 10:43:19
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2021-10-27 10:42:41
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2021-10-25 13:37:21 Utworzono treść Administrator BIP Szukaj
        Porównaj