Menu Podmiotowe menu ikonka

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Słupia w dniu 26 października 2016 roku o godzinie 900, w Urzędzie Gminy w Słupi, pokój Nr 2.

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
 
I N F O R M A C J A
 
 
Informuje się Mieszkańców Gminy, że sesja Rady Gminy Słupia odbędzie się w dniu 26 października  2016 roku o godzinie 900, w Urzędzie Gminy w Słupi, pokój Nr 2.
 
 
 
Proponowany porządek obrad XX sesji Rady Gminy:
 
 
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Wójta o pracy  między sesjami.
5.Zapytania i wolne wnioski.
6.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2016-2034.
7.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2016 rok.
8.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych działek ozn. nr 306/47, nr 306/66 i 306/73 położonych w obrębie Słupia oraz działki nr 306/68 położonej w obrębie Słupi stanowiących własność Skarbu Państwa.
9.Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Słupia.
10.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Słupia w roku szkolnym 2015/2016.
11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.
 
 
 
                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                        Gustawa Trawińska
 
 
 
 
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2016-10-19
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2016-10-20 07:46:00
Modyfikował: Administrator BIP 2016-10-20 07:46:23
Liczba wyświetleń: 7650
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-10-20 07:46:23
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2016-10-20 07:45:59 Utworzono treść Administrator BIP Szukaj
        Porównaj