Menu Podmiotowe menu ikonka

Zapytanie ofertowe: Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

                    

Nr sprawy: GOPS.271.2.2013

 

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmujących: warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym oraz wyjazdowy warsztat pracy z rodziną obejmujący 2-godzinne grupowe warsztaty z psychologiem.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi przystąpił do VI edycji projektu systemowego pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej u 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Słupia do końca 2013r. poprzez stworzeniem kompleksowego wsparcia.

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro - art.4 pkt 8 (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2013-04-23
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2013-04-23 13:20:00
Modyfikował: Administrator BIP 2013-04-23 13:22:56
Liczba wyświetleń: 80777
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-04-23 13:22:56 Dodano plik - Umowa.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2013-04-23 13:22:32 Dodano plik - Formularz oferty.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2013-04-23 13:21:21
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2013-04-23 13:20:57
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2013-04-23 13:20:25 Utworzono treść Administrator BIP Szukaj
        Porównaj