Menu Podmiotowe menu ikonka

Zapytanie ofertowe Znak: SGG 271.1.58.2021 na : Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu”

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Gmina Słupia zaprasza do złożenia ofert na:  Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 realizowanego w ramach Priorytetu „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałania 8.3.3 „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK”

Podmiot publikujący: Nowak Marcin
Wytworzył: Marcin Nowak 2021-10-01
Opublikował w BIP: Marcin Nowak 2021-10-01 12:26:00
Modyfikował: Marcin Nowak 2021-10-01 12:27:55
Liczba wyświetleń: 80957
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-10-01 12:27:55 Dodano plik - Załacznik nr 2 Formularz oferty.docx do treści Marcin Nowak Szukaj
2021-10-01 12:27:55 Dodano plik - Załącznik Nr 1a 1b.doc do treści Marcin Nowak Szukaj
2021-10-01 12:27:55 Dodano plik - Zapytanie ofertowe.pdf do treści Marcin Nowak Szukaj
2021-10-01 12:27:12 Utworzono treść Marcin Nowak Szukaj
        Porównaj