Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarzadzenia 2012


1. Zarządzenie Nr. 1/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.

W sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia publicznego pn.: „Zakup wyposażenia świetlic wiejskich na terenie Gminy Słupia”.

2. Zarządzenie Nr. 2/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

3. Zarządzenie Nr. 3/2012 z dnia 6 marca 2012r.

W sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji Gminy Słupia (Jędrzejowska) etap III kanalizacja w miejscowości Wywła”, „Budowa przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych miejscowości Wywła i Rawka” i „Budowa studzienki pomiarowej ilości ścieków sanitarnych wraz z przyłączem energetycznym”.

4. Zarządzenie Nr. 4/2012 z dnia 3 marca 2012r.

W sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Słupia oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: Nr. 297/2 o pow. 0,05 30 ha, w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego.

5. Zarządzenie Nr. 5/2012 z dnia 9 marca 2012r.

W sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we wsi Słupia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: Nr. 307/1 o pow. 0,10 00 ha, w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego.

6. Zarządzenie Nr. 6/2012 z dnia 14 marca 2012r.

W sprawie protokolarnego odbioru inwestycji.

7. Zarządzenie Nr. 7/2012 z dnia 15 marca 2012r.

W sprawie powołania komisji przetargowej.

8. Zarządzenie Nr. 8/2012 z dnia 31 marca 2012r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

9. Zarządzenie Nr. 9/2012 z dnia 16 kwietnia 2012r.

W sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdującej się na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi.

10. Zarządzenie Nr. 10/2012 z dnia 16 kwietnia 2012r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

11. Zarządzenie Nr. 11/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

12. Zarządzenie Nr. 12/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

13. Zarządzenie Nr. 13/2012 z dnia 7 maja 2012r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny sprzętu przeznaczonego do kasacji.

14. Zarządzenie Nr. 14/2012 z dnia 9 maja 2012r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

15. Zarządzenie Nr. 15/2012 z dnia 10 maja 2012r.

W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

16. Zarządzenie Nr. 16/2012 z dnia 11 maja 2012r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

17. Zarządzenie Nr. 17/2012 z dnia 16 maja 2012r.

W sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia.

18. Zarządzenie Nr. 18/2012 z dnia 23 maja 2012r.

W sprawie powołania komisji do protokolarnego odbioru przydomowych oczyszczalni.

19. Zarządzenie Nr. 19/2012 z dnia 23 maja 2012r.

W sprawie powołania komisji, mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn.: „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu moje boisko- ORLIK 2012”.

20. Zarządzenie Nr. 20/2012 z dnia 31 maja 2012r.

W sprawie powołania komisji przetargowej.

21. Zarządzenie Nr. 21/2012 z dnia 1 czerwca 2012r.

W sprawie wynajęcia działek Nr. 302 i Nr. 304 o pow. 0,35 ha położonych w Słupi, wraz z budynkiem skupu żywca na każdy wtorek.

22. Zarządzenie Nr. 22/2012 z dnia 1 czerwca 2012r.

W sprawie przeznaczenia lokalu położonego w budynku Urzędu Gminy w Słupi do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

23. Zarządzenie Nr. 23/2012 z dnia 11 czerwca 2012r.

W sprawie wynajęcia działek Nr. 302 i Nr. 304 o pow. 0,35 ha położonych w Słupi, wraz z budynkiem skupu żywca na każdy piątek.

24. Zarządzenie Nr. 24/2012 z dnia 12 czerwca 2012r.

W sprawie powołania komisji przetargowej.

25. Zarządzenie Nr. 25/2012 z dnia 12 czerwca 2012r.

W sprawie przeznaczenia lokalu położonego w AGRONOMÓWKI w Słupi do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
26. Zarządzenie Nr. 26/2012 z dnia 12 czerwiec  2012r.
W sprawie odpisania salda występującego w bilansie gminy

27. Zarządzenie Nr. 27/2012 z dnia 26 czerwca 2012r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

28. Zarządzenie Nr. 28/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.

W sprawie powołania komisji przetargowej.

29. Zarządzenie Nr. 29/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

30. Zarządzenie Nr. 30/2012 z dnia 24 lipca 2012r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

31. Zarządzenie Nr. 31/2012 z dnia 24 lipca 2012r.

W sprawie protokolarnego odbioru zadania.

32. Zarządzenie Nr. 32/2012 z dnia 31 lipca 2012r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

33. Zarządzenie Nr. 33/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r.

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

34. Zarządzenie Nr. 34/2012 z dnia 6 sierpnia 2012r.

W sprawie protokolarnego odbioru zadania.

35. Zarządzenie Nr. 35/2012 z dnia 22 sierpnia 2012r.

W sprawie powołania komisji przetargowej.

36. Zarządzenie Nr.36/2012 z dnia 22 sierpnia 2012r.

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu instytucji kultury.

37. Zarządzenie Nr. 37/2012 z dnia 24 sierpnia 2012r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.l

38. Zarządzenie Nr. 38/2012 z dnia 12 września  2012r.

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 80/1 o pow. 0.77 ha położonej w Raszkowie wraz z zabudowaniami, tj. budynek po szkole podstawowej i budynek gospodarczy.

39. Zarządzenie Nr. 39/2012 z dnia 14 września 2012r.

W sprawie powołania komisji, mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn.: „Przebudowa dachu nad budynkiem sali gimnastycznej Zespołu Szkół Oświatowych w Słupi”.

40. Zarządzenie Nr. 40/2012 z dnia 18 września 2012r.

W sprawie powołania komisji i wyznaczenia terminu przekazania budynku po szkole podstawowej w Węgrzynowie.

41. Zarządzenie Nr. 41/2012 z dnia 28 września 2012r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

42. Zarządzenie Nr.42/2012 z dnia 28 września  2012r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

43. Zarządzenie Nr. 43 /2012 z dnia 29 września  2012r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

44. Zarządzenie Nr. 44/2012 z dnia 8 października 2012r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

45. Zarządzenie Nr. 45/2012 z dnia 10 października 2012r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania

46. Zarządzenie Nr. 46/2012 z dnia  12 października 2012 r.

W sprawie protokolarnego odbioru zadania

47. Zarządzenie Nr. 47/2012 z dnia 17 października  2012r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

49. Zarządzenie Nr. 49/2012 z dnia 22 p0aździernika 2012r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

50. Zarządzenie Nr. 40/2012 z dnia 18 września 2012r.

W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 380015T Obiechów- Obiechów Kresy od km 0+ 10 do km 17090 długo0ści 1080 mb.”

51. Zarządzenie Nr. 51/2012 z dnia 15 października 2012r.

W sprawie: określenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych stanowiących mienie gminy.

52. Zarządzenie Nr. 52/2012 z dnia 26 października 2012r.

W sprawie protokolarnego odbioru zadania.

53. Zarządzenie Nr. 53/2012 z dnia 30 października 2012r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

54. Zarządzenie Nr. 54/2012 z dnia 31 października 2012r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

55. Zarządzenie Nr. 55/2012 z dnia 5 listopada 2012r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska na rok 2013.

56. Zarządzenie Nr. 56/2012 z dnia 6 listopada 2012r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012,

57. Zarządzenie Nr. 57/2012 z dnia 8 listopada 2012r.

W sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 58/2012
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 12 listopada 2012 r.
W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Jędrzejowska na lata 2013-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024 r.
 
Zarządzenie 59/2012
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 12 listopada 2012 r.
W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok
 
Zarządzenie Nr 60/2012 Wójt Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 listopada 2012 r.
W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
Zarządzenie Nr 61/2012
Wójta Gminy Słupia z dnia 26 listopada 2012 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 62/2012
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 listopada 2012 r.
W sprawie określenia warunków i ustalenia terminu do przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 80/1 o pow. 0,77 12 ha wraz z zabudowaniami położonej w Raszkowie.
 
Zarządzenie Nr 63/2012
Wójta Gminy Słupia z dnia 29 listopada 2012 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 64/2012
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 30 listopada 2012 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 
Zarządzenie Nr 65/2012
Wójta Gminy Słupia z dnia 30 listopada 2012 r.
W sprawie dokonania podziału, wyceny działki Nr. 302/1 położonej w Sprowie i przeznaczenia do sprzedaży wydzielonej działki wraz z zabudowaniami po byłej szkole podstawowej
 
Zarządzenie Nr 66/2012
Wójta Gminy Słupia z dnia 30 listopada 2012 r.
W sprawie dokonania pomiaru i podziału działek Nr: Nr. 472/3 o pow. 0,30 00ha, 472/4 o pow. 0,39 88ha, 471/5 o pow. 0,34 46, 471/2 o pow. 0,10 00ha, 471/4 o pow. 0,26 00ha położonych w Węgrzynowie
 
Zarządzenie Nr 67/2012
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 5 grudnia 2012 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 
 
Zarządzenie Nr 68/2012
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 7 grudnia 2012 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 
 
Zarządzenie Nr 69/2012
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 12 grudnia 2012 r.
 
Zarządzenie Nr 70/2012
Wójta Gminy Słupia z dnia 13 grudnia 2012 r.
W sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu gminy z dnia 24 grudnia 2012 dniem wolnym od pracy
 
Zarządzenie Nr 71/2012
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 14 grudnia 2012
W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr. 68/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 
Zarządzenie Nr 73/2012
Wójta Gminy Słupia z dnia 15 grudnia 2012r.
 
 
Zarządzenie Nr 74.2012
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 18 grudnia 2012 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
 
 
Zarządzenie Nr 75/2012
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 19 grudnia 2012 r.
W sprawie przekazania majątku Gminy dla jednostki budżetowej – Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Słupi Jędrzejowskiej.
 
 
Zarządzenie Nr 76/2012
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 19 grudnia 2012 r.
W sprawie powołania Komisji ds. przekazania majątku Gminy dla jednostki budżetowej – Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Słupi Jędrzejowskiej
 
Zarządzenie Nr 77/2012
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 19 grudnia 2012 r.
W sprawie ustalenia warunków do sprzedaży działki Nr. 216 o pow. 0.38 84ha położonej w Sieńsku.
 
Zarządzenie Nr 78/2012
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 19 grudnia 2012 r.
W sprawie: aktualizacji opłat rocznych z tytułu: użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu nieruchomości- stanowiącego własność Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 79/2012
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 31 grudnia 2012 r.
W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy w Słupi
 
Zarządzenie Nr 80/2012
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 31 grudnia 2012 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 
 
Zarządzenie Nr 81/2012
Wójta Gminy w Słupi z dnia 31 grudnia 2012 r.
W sprawie przekazania środków trwałych
 
Zarządzenie Nr 82 2012
Wójta Gminy Słupia z dnia 31 grudnia 2012 r.
W sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne Gminy Słupia w zakresie wzajemnych włączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu.
 
 
Zarządzenie Nr 83/2012
Wójta Gminy Słupia z dnia 31 grudnia 2012 r.
W sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Słupia dla samorządowej instytucji kultury.
 
Zarządzenie Nr 84/2012
Wójta Gminy Słupia z dnia 31 grudnia 2012 r.
W sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2013 rok
 

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2012-10-23
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2012-10-23 17:49:46
Modyfikował: Administrator BIP 2016-11-07 09:48:46
Liczba wyświetleń: 3568
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-11-07 09:48:46
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Administrator BIP Szukaj
2012-11-15 10:02:57
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2012-11-15 09:08:02
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
        Porównaj