Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenia 2015 r

Zarządzenie Nr 104/2015
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2015 roku
W sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości
 
Zarządzenie Nr 103/2016
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2015 r
W sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Słupia (Jędrzejowska)
 
Zarządzenie Nr 102/2015
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 30 grudnia 2015 r.
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy
 
Zarządzenie Nr 100/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 15 grudnia 2015 r.
W sprawie podziału zadań dla realizacji wymiaru podatków lokalnych
 
Zarządzenie Nr 99/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 11 grudnia 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 98/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2015 r.
W sprawie zmian w czasie pracy pracowników Urzędu Gminy
 
Zarządzenie Nr 97/2015
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 9 grudnia 2015 r.
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia warunków sprzedaży działki Nr 8-/2 położonej w Raszkowie o pow. 0,53 04 ha wraz z budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi
 
Zarządzenie Nr 96/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2015 r.
W sprawie ustalenia terminu do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie działki Nr 80/2 położonej w Raszkowie o pow. 0,53 04 ha wraz z budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi
 
Zarządzenie Nr 95/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 7 grudnia 2015 r.
W sprawie uzupełnienia zapisów Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 94/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 4 grudnia 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. ,,Dostawa oleju napędowego dla gminy Słupia i Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych”
 
Zarządzenie Nr 93/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 4 grudnia 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 92/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 3 grudnia 2015 r.
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 
Zarządzenie Nr 91/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 30 listopada 2015 r,
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 90/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 20 listopada 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy pn. ,,Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Słupia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Słupia (Jędrzejowska)”
 
Zarządzenie Nr 89/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 13 listopada 2015 r.
W sprawie zmian w budżeci8e gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 88/2015
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 13 listopada 2015 r.
W sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Słupia Jędrzejowska na lata 2016-2034 oraz projektu uchwały budżetowej dla Gminy Słupia Jędrzejowska na 2016 rok
 
 
 
 
Zarządzenie Nr 86/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 12 listopada 2015 r.
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie
Gminy Słupia (Jędrzejowska)
 
 
Zarządzenie Nr 85/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 6 listopada 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 84/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 2 listopada 2015 r.
W sprawie obciążenia działek nr 327/2 i nr 326/10 położonych w Słupi prawem przejazdu
 
Zarządzenie Nr 83/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 30 października 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 82/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 października 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówień pn. Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Słupia „ współfinansowanego zew środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka.
 
 
Zarządzenie Nr 81/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 23 października 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 80/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 12 października 2015
W sprawie powołania Punktu Kontraktowego Host Nation Suport (HNS)
 
 
Zarządzenie Nr 78/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 12 października 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
 Zarządzenie Nr 77/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 8 października 2015 ro\.
W sprawie zmiany zapisu załącznika do zarządzenia ,,Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w gminie Słupia współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”
 
Zarządzenie Nr 76/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 7 października 2015
W sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
 
Zarządzenie Nr 75/2015
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 5 października 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 74/2015
Wójta Gminy Slupia (Jędrzejowska) z dnia 5 października 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 730.890,00 zł.
 
Zarządzenie 73/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 5 października 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. ,,,Zakup energii elektrycznej”.
 
Zarządzenie 72/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 5 października 2015 r.
W sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 
Zarządzenie Nr 71/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 5 października 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy pn. Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Słupia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 
 
 
Zarządzenie 70/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 5 października 2015 r.
W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla projektu pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Słupia” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 
Zarządzenie Nr 69/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 5 października 2015 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 68/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 30 września 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 66/2015
Kierownika Biura Obsługi Szkół w Słupi z dnia 17 września 2015 r.
W sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Biurze obsługi Szkół w Słupi w zamian za święto 15 sierpnia przypadające w dzień wolny od pracy (sobota)
 
Zarządzenie Nr 65/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 14 września 2015 r.
W sprawie uzupełnienia zapisów Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 64/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 14 września 2015 r.
W sprawie zmiany załącznika do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 63/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 14 września 2015 r.
W sprawie ustalenia terminu do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek: Nr 326/6 o pow. 0.08 33ha, Nr. 326/7 o pow. 0.08 33ha. Nr. 326/8 o pow. 0.08 33ha. Nr. 326/9 o pow. 0/08 34ha położonych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 62/2015
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 września 2015 r.
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia warunków sprzedaży działek: Nr 326/6 o pow. 0.08 33ha, Nr. 326/7 o pow. 0.08 33ha. Nr. 326/8 o pow. 0.08 33ha. Nr. 326/9 o pow. 0/08 34ha położonych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 61/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 10 września 2015 r.
W sprawie ustalenia regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Słupia” współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 8.3 ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elclusion”, zgodnie z umową o dofinansowanie POIG.08.03.00-26-250/13-00
 
Zarządzenie Nr 60/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 9 września 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. ,,Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu” w ramach projektu p.n. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Słupia” współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 
Zarządzenie Nr 59/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 9 września 2015 r.
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 80/2 położonej w Raszkowie o pow. 0,53 04ha wraz z bu7dynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi
 
Zarządzenie Nr 57/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 2 września 2015 r.
W sprawie ochrony lokali komisji w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
 
Zarządzenie Nr 56/2015
Wójta Gminy w Słupi jędrzejowskiej z dnia 2 września 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 55/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 31 sierpnia 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
 
Zarządzenie Nr 54/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 27 sierpnia 2015 r.
W sprawie przyjęcia informacji o przetargu wykonania budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska za pierwsze półrocze 2015 roku
 
 
 
Zarządzenie Nr 53/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 27 sierpnia 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu p.n. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Słupia współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka”
 
Zarządzenie Nr 52/2015
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 sierpnia 2015 r.
W sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - ,,Wyprawka szkolna".
 
Zarządzenie Nr 51/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 24 sierpnia 2015 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 50/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 19 sierpnia 2015 r.,
W sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Romana Czerneckiego w Słupi
 
Zarządzenie Nr 49/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 14 sierpnia 2015 r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej
 
Zarządzenie Nr 48/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 12 sierpnia 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 47/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 12 sierpnia 2015 r.
W sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum.
 
Zarządzenie Nr 46/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 10 sierpnia 2015 r
W sprawie pogwarancyjnego odbioru zadania pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Słupia (Jędrzejowska) Etap II
 
Zarządzenie Nr 45/2015
Wójt Gminy Słupia z dnia 10 sierpnia 2015
W sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Słupia Nr 24/2011 z maja 2011
 
Zarządzenie Nr 44/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 10 sierpnia 2015 r.
W sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 r. w Urzędzie Gminy w Słupi.
 
 
Zarządzenie Nr 43/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 38 lipca 2015 r.
W sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy
 
Zarządzenie Nr 42/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 23 lipca 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 41/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 15 lipca 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 40/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 15 lipca 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Nr. 380010 T Wywła-Rawka  - Hebdzie od km. 0+000 do km. 0+660
  
Zarządzenie Nr 39/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 13 lipca 2015
W sprawie pogwarancyjnego odbioru zadania pn. ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rawka Wywła oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rawka Etap II”
 
 
 
Zarządzenie Nr 38/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 9 lipca 2015 r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015”
 
 
Zarządzenie Nr 37/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 8 lipca 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy pn. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 053 779,00 złotych
 
Zarządzenie Nr 36/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 8 lipca 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 35/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 19 czerwca 2015 r.
W sprawie zatwierdzenia ,,Oceny istotności czynników zagrożeń”
 
Zarządzenie Nr 34/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 19 czerwca 2015 r.
W sprawie zmian budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 33/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 12 czerwca 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 32/2015
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 11 czerwca 2015 r.
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia warunków sprzedaży działek budowlanych: Nr. 326/6 o pow. 0.08 33ha, Nr. 326/7 o pow. 0.08.33ha, Nr. 326/8 o pow. 0.08.33ha, Nr. 326/9 o pow. 0.08.34ha położonych w Słupi w formie ustnego przetargu nieograniczonego.
 
Zarządzenie Nr 31/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 10 czerwca 2015 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania.
 
Zarządzenie Nr 29/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 29 maja 2015 r.
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy
 
Zarządzenie Nr 28/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 29 maja 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
 
Zarządzenie Nr 26/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 22 maja 2015 r.
W sprawie przeznaczenia lokalu położonego w AGRONOMÓWKA w Słupi do wynajmu w trybie bezprzetargowym
 
Zarządzenie Nr 25/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 22 maja 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 24/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 21 maja 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. : Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 385 660, 00 złotych
 
Zarządzenie Nr 23/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 maja 2015 r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej
 
 
Zarządzenie Nr 22/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 20 maja 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. 1. Przebudowa drogi wewnętrznej Sprowa-Bór od km 0+600 km 0+970, 2. Przebudowa drogi wewnętrznej Słupia-Krotla km0+000-0+200, dł 200mb, 3. Przebudowa drogi dojazdowej od gruntów rolnych Sieńsko-Burek od km. 0+010-0+310 dł. 300mb, 4. Remont drogi wewnętrznej Sieńsko-Pawelski od km. 0+000-0+085, 5. Przebudowa drogi wewnętrznej Nowy Węgrzynów Dębina od km. 0+225 do km. 0+520 dł. 300mb.
 
 Zarządzenie Nr 21/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 11 maja 2015 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania.
 
Zarządzenie Nr 20/2015
Wójta Gminy w Słupi jędrzejowskiej z dnia 6 maja 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 19/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
  
Zarządzenie Nr 18/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 27 kwietnia 2015 r.
W sprawie stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Słupia (Jędrzejowska)
 
Zarządzenie Nr 17/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 21 kwietnia 2015 r.
W sprawie ustalenia terminu do przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 219/2 położonej w Sieńsku o pow. 0.6583 ha wraz z budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej, sala gimnastyczną i budynkiem gospodarczym.
 
Zarządzenie Nr 16/2015
Wójta gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 kwietnia 2015 r.
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia warunków sprzedaży działki Nr. 219/2 położonej w Sieńsku o pow. 0,6583ha wraz z budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej, salą gimnastyczną i budynkiem gospodarczym
 
Zarządzenie Nr 15/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 kwietnia 2015
W sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych.
 
Zarządzenie Nr 14/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 7 kwietnia 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
  
Zarządzenie Nr 13/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 31 marca 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 
Zarządzenie Nr 12/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 30 marca 2015 r.
W sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia.
 
Zarządzenie Nr 11/2015
Wójta Gminy w Słupi z dnia 27 marca 2015 r.
W sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.
 
Zarządzenie Nr 10/2015
Wójta gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 27 marca 2015 ro\.
W sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 1996 zamieszkałych na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska)
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie Nr 9/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 19 marca 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawców zamówienia pn.: Przebudowa grogi gminnej nr. 3800027T Rożnica-Kolonia Kopaniny-Sosnowiec od km. 1+943 do km. 2+770, Przebudowa grogi gminnej nr. 380001T Sieńsko- Kolonia Czarka-Sosnowiec od km. 1+885 do km. 2+110 dł 225 mb.
 
 
Zarządzenie Nr 8/2015
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 17 marca 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. : Kredyt długoterminowy konsolidacyjny w kwocie 4 957 575,00 zł
 
 
 
Zarządzenie Nr 6/2015
Wójta Gminy Słupia (jędrzejowska) z dnia 9 marca 2015 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. Wymiana pokrycia dachowego wraz z częścią dachu pod konstrukcją dachową oraz remont elewacji dworku (siedziba Gminy) pol, na działce Nr. 306/1 w Słupi (jędrzejowskiej) Etap I wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 
Zarządzenie Nr 5/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 9 marca 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie 5a/2015
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 9 marca 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 4/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 30 stycznia 2015 r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Animatora – Moje Boisko Orlik 2012 w Słupi
 
 
Zarządzenie Nr 3/2015
Wójta Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2015 r.
W sprawie przeznaczenia lokalu położonego budynku Urzędu Gminy w Słupi do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowego.
 
Zarządzenie Nr 2/2015
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi z dnia 12 sierpnia 2015 r.
W sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Gminnej bibliotece Publicznej w Słupi w zamian za Święto w dniu 15 sierpnia przypadające w dzień wolny od pracy (sobota)
 
Zarządzenie Nr 1/2015
Wójta gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 2 stycznia 2015 r.
W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Słupia (Jędrzejowska) w 2015 roku
 
 
 
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2016-11-07
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2016-11-07 10:40:00
Modyfikował: Administrator BIP 2016-11-07 10:46:19
Liczba wyświetleń: 2074
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-11-07 10:46:19 Dodano plik - Zarządzenie nr 94 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:46:19 Dodano plik - Zarządzenie nr 96 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:46:19 Dodano plik - Zarządzenie nr 97 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:46:19 Dodano plik - Zarządzenie nr 98 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:46:19 Dodano plik - Zarządzenie nr 99 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:46:19 Dodano plik - Zarządzenie nr 100 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:46:19 Dodano plik - Zarządzenie nr 102 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:46:19 Dodano plik - Zarządzenie nr 103 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:46:19 Dodano plik - Zarządzenie nr 104 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:46:19 Dodano plik - Zarządzenie nr 95 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:46:18 Dodano plik - Zarządzenie nr 93 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:46:18 Dodano plik - Zarządzenie nr 91 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:46:18 Dodano plik - Zarządzenie nr 92 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:42 Dodano plik - Zarządzenie nr 81 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:42 Dodano plik - Zarządzenie nr 90 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:42 Dodano plik - Zarządzenie nr 89 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:42 Dodano plik - Zarządzenie nr 88 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:42 Dodano plik - Zarządzenie nr 86 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:42 Dodano plik - Zarządzenie nr 85 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:42 Dodano plik - Zarządzenie nr 83 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:42 Dodano plik - Zarządzenie nr 82 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:42 Dodano plik - Zarządzenie nr 84 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:42 Dodano plik - Zarządzenie nr 80 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:42 Dodano plik - Zarządzenie nr 74 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:42 Dodano plik - Zarządzenie nr 78 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:42 Dodano plik - Zarządzenie nr 73 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:42 Dodano plik - Zarządzenie nr 72 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:42 Dodano plik - Zarządzenie nr 75 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:42 Dodano plik - Zarządzenie nr 76 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:42 Dodano plik - Zarządzenie nr 71 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:42 Dodano plik - Zarządzenie nr 77 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:02 Dodano plik - Zarządzenie nr 62 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:02 Dodano plik - Zarządzenie nr 70 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:02 Dodano plik - Zarządzenie nr 69 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:02 Dodano plik - Zarządzenie nr 68 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:02 Dodano plik - Zarządzenie nr 66 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:02 Dodano plik - Zarządzenie nr 65 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:02 Dodano plik - Zarządzenie nr 64 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:02 Dodano plik - Zarządzenie nr 63 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:02 Dodano plik - Zarządzenie nr 56 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:02 Dodano plik - Zarządzenie nr 61 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:02 Dodano plik - Zarządzenie nr 60 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:02 Dodano plik - Zarządzenie nr 59 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:02 Dodano plik - Zarządzenie nr 57 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:02 Dodano plik - Zarządzenie nr 55 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:02 Dodano plik - Zarządzenie nr 54 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:02 Dodano plik - Zarządzenie nr 53 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:02 Dodano plik - Zarządzenie nr 52 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:45:02 Dodano plik - Zarządzenie nr 51 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:44:24 Dodano plik - Zarządzenie nr 49 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:44:24 Dodano plik - Zarządzenie nr 50 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:44:24 Dodano plik - Zarządzenie nr 46 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:44:24 Dodano plik - Zarządzenie nr 48 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:44:24 Dodano plik - Zarządzenie nr 47 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:44:23 Dodano plik - Zarządzenie nr 32 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:44:23 Dodano plik - Zarządzenie nr 40 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:44:23 Dodano plik - Zarządzenie nr 45 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:44:23 Dodano plik - Zarządzenie nr 44 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:44:23 Dodano plik - Zarządzenie nr 33 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:44:23 Dodano plik - Zarządzenie nr 41 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:44:23 Dodano plik - Zarządzenie nr 43 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:44:23 Dodano plik - Zarządzenie nr 39 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:44:23 Dodano plik - Zarządzenie nr 38 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:44:23 Dodano plik - Zarządzenie nr 37 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:44:23 Dodano plik - Zarządzenie nr 36 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:44:23 Dodano plik - Zarządzenie nr 35 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:44:23 Dodano plik - Zarządzenie nr 34 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:44:23 Dodano plik - Zarządzenie nr 42 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:47 Dodano plik - Zarządzenie nr 22 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:47 Dodano plik - Zarządzenie nr 31 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:47 Dodano plik - Zarządzenie nr 29 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:47 Dodano plik - Zarządzenie nr 28 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:47 Dodano plik - Zarządzenie nr 26 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:47 Dodano plik - Zarządzenie nr 25 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:47 Dodano plik - Zarządzenie nr 24 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:47 Dodano plik - Zarządzenie nr 23 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:47 Dodano plik - Zarządzenie nr 19 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:47 Dodano plik - Zarządzenie nr 21 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:47 Dodano plik - Zarządzenie nr 18 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:47 Dodano plik - Zarządzenie nr 17 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:47 Dodano plik - Zarządzenie nr 16 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:47 Dodano plik - Zarządzenie nr 15 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:47 Dodano plik - Zarządzenie nr 14 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:47 Dodano plik - Zarządzenie nr 13 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:47 Dodano plik - Zarządzenie nr 11 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:47 Dodano plik - Zarządzenie nr 20 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:03 Dodano plik - Zarządzenie nr 9 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:03 Dodano plik - Zarządzenie nr 10 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:03 Dodano plik - Zarządzenie nr 5 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:03 Dodano plik - Zarządzenie nr 6 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:03 Dodano plik - Zarządzenie nr 5a 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:03 Dodano plik - Zarządzenie nr 4 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:02 Dodano plik - Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:02 Dodano plik - Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:02 Dodano plik - Zarządzenie nr 1 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:02 Dodano plik - Zarządzenie nr 2 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:43:02 Dodano plik - Zarządzenie nr 3 2015.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:41:00 Utworzono treść Administrator BIP Szukaj
        Porównaj