Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenia Wójta Gminy 2011 r

Zarządzenie Nr 80/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2011 r.
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rozrachunków z tytułu podatków i opłat lokalnych
 
Zarządzenie Nr 79/2011
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 30 grudnia 2011 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 
Zarządzenie Nr 78/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 grudnia 2011 r.
W sprawie powołania Komisji i wyznaczenia terminu przekazania lokalu Apteki w budynku Ośrodka Zdrowia w Słupi
 
Zarządzenie Nr 77/2011
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 28 grudnia 2011 r.
W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej kasy Urzędu Gminy w Słupi na koniec 2011 roku
 
Zarządzenie Nr 76/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 grudnia 2011 r.
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy Słupia Jędrzejowska oraz świetlicy wiejskiej w Słupi
 
Zarządzenie Nr 75/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 grudnia 2011 r.
W sprawie: aktualizacji opłat rocznych z tytułu: użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu nieruchomości- stanowiących własność Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 74/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 grudnia 2011 r.
W sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
Zarządzenie 73/2011
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 27 grudnia 2011 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011  
 
Zarządzenie Nr 72/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 grudnia 2011 r.
W sprawie powołania Komisji i wyznaczenia terminu przekazania parteru budynku Ośrodka Zdrowia w Starym Węgrzynowie
 
Zarządzenie Nr 71/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 6 grudnia 2011 r.
W sprawie protokolarnego odbioru inwestycji
 
Zarządzenie Nr 70/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 5 grudnia 2011 r.
W sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy
 
Zarządzenie Nr 69/2011
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 5 grudnia 2011 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 
Zarządzenie Nr 68/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 listopada 2011 r.
W sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
Zarządzenie Nr 67/2011
Wójta Gminy w Słupia Jędrzejowska z dnia 22 listopada 2011 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 
Zarządzenie Nr 66/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 18 listopada 2011 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 65/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 listopada 2011 r.
W sprawie przyjęcia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
 
Zarządzenie Nr 64/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 listopada 2011r.
W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Jędrzejowska na lata 2012-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024 r.
 
Zarządzenie Nr 63/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 7 listopada 2011 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska na rok 2012
 
Zarządzenie Nr 62/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 października 2011 r.
W sprawie określenia warunków oraz ustalenia terminu przeprowadzenia negocjacji dotyczących sprzedaży działki położonej w Raszkowie oznaczonej numerem Nr.80/1 o pow. 0.77 12ha wraz z zabudowaniami
 
Zarządzenie Nr 61/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 października 2011 r.
W sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego
 
Zarządzenie Nr 60/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 14 października 2011 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 59/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 5 października 2011 r.
W sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
Zarządzenie Nr 58/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 22 września 2011 r.
W sprawie określenia warunków oraz ustalenia terminu przeprowadzenia negocjacji dotyczących sprzedaży działki położonej w Raszkowie oznaczonej numerem Nr. 80/1 o pow. 0.77 12ha wraz z zabudowaniami
 
Zarządzenie Nr 57/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 22 września 2011 r.
W sprawie określenia warunków i ustalenia terminu do przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 50/1 o pow. 0.15 29ha położonej w Raszkowie
 
Zarządzenie Nr 56/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 20 września 2011r.
W sprawie: dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego – Gminy Słupia Jędrzejowska i jednostce budżetowej Urząd Gminy w Słupi Jędrzejowskiej
 
Zarządzenie Nr 55/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 19 września 2011 r.
W sprawie powołania składów  obwodowych komisji wyborczych
 
Zarządzenie Nr 54/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 16 września 2011 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 53/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 6 września 2011 r.
W sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego
 
 
Zarządzenie Nr 52/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 6 września 2011 r.
W sprawie powołania komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 51/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 31 sierpnia 2011 r.
W sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu gminy w Słupi
 
Zarządzenie Nr 50/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 31 sierpnia 2011 r.
W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Słupia (Jędrzejowska)
 
 
Zarządzenie Nr 49/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 22 sierpnia 2011 r.
W sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie
 
 
 
 
 
Zarządzenie Nr 48/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 17 sierpnia 2011 r.
W sprawie powołania Komisji. Mającej na celu wyłonienie wykonawcy do zadania pn: ,,Kompleksowa usługa związana zatrudnieniem nauczycieli w ramach projektu POKL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Słupia Jędrzejowska”
 
 
Zarządzenie Nr 47/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 8 sierpnia 2011 r.
W sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego pracownika samorządowego Urzędu Gminy w Słupi
 
Zarządzenie Nr 46/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 4 sierpnia 2011 r.
W sprawie określenia warunków oraz ustalenia terminu przeprowadzenia negocjacji dotyczącej sprzedaży działki położonej w Raszkowie oznaczonej numerem Nr. 80/1 o pow.  0.77 12ha wraz zabudowaniami
 
Zarządzenie Nr 45/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 2 sierpnia 2011 r.
W sprawie: wyznaczenia biegłego do prac w komisji przetargowej w ramach Projektu ,,e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przetargowej Województwa Świętokrzyskiego”
 
Zarządzenie Nr 44/2011
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 27 lipca 2011 r.
W sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom 2011 r. - ,,wyprawka szkolna”
 
Zarządzenie Nr 43/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 27 lipca 2011 r.
W sprawie protokolarnego odbioru inwestycji
 
Zarządzenie Nr 43/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 27 lipca 2011 r.
W sprawie powołania komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 42/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 26 lipca 2011 r.
W sprawie protokolarnego odbioru inwestycji
 
Zarządzenie Nr 40/2011
Wójta gminy Słupia z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
 
Zarządzenie Nr 39/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 czerwca 2011 r.
W sprawie określenia warunków i ustalenia terminu do przeprowadzenia trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 80/1 o pow. 0.77 12ha wraz z zabudowaniami.
 
Zarządzenie Nr 38/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 czerwca 2011 r.
W sprawie ustalenia terminu i powołania Komisji do przeprowadzenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Raszkowie oznaczonej numerem : Nr. 50/1 o pow. 0.15 29ha
 
Zarządzenie Nr 37/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 28 czerwca 2011 r.
W sprawie powołania komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 36/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 8 czerwca 2011 r.
W sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy
 
Zarządzenie Nr 35/2011
Wójt Gminy Słupia z dnia 8 czerwca 2011 r.
W sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadania Projektu e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
 
Zarządzenie Nr 34/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 7 czerwca 2011 r.
W sprawie powołania komisji przetargowej 
 
Zarządzenie Nr 33/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 7 czerwca 2011 r.
W sprawie powołania komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 32/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 7 czerwca 2011 r.
W sprawie powołania komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 31/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 7 czerwca 2011 r.
W sprawie powołania komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 30/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 31 maja 2011 r.
W sprawie powołania Zespołu Samooceny
 
Zarządzenie Nr 29/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 30 maja 2011 r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska na rok 2011
 
Zarządzenie Nr 28/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 maja 2011 r.
W sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej
 
Zarządzenie Nr 27/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 26 maja 2011 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 26/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 maja 2011 r.
W sprawie określenia warunków i ustalenia terminu do przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 80/1 o pow. 0.77 12ha wraz z zabudowaniami położonej w Raszkowie
 
Zarządzenie Nr 25/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 maja 2011 r.
W sprawie określenia warunków i ustalenia terminu przeprowadzenia negocjacji dotyczących sprzedaży nieruchomości położonej w Raszkowie oznaczonej Numerem: Nr 50/4 o pow. 0.08 88ha, Nr. 50/7 o pow. 0.02 81ha wraz z budynkiem sklepu
 
Zarządzenie nr 24/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 24 maja 2011 r.
W sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji socjalnej
 
Zarządzenie Nr 23/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 maja 2011 r.
W sprawie: określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych stanowiących mienie gminy
 
Zarządzenie Nr 22/2011
Wójta Gminy Słupia z 18 maja 2011 r.
W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr. 15/2011 z dniem 04.03.2011 r. w sprawie dokonania zmian gruntów mienia komunalnego z działkami stanowiącymi własność osoby fizycznej
 
Zarządzenie Nr 21/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 13 maja 2011 r.
W sprawie powołania i ustalenia zasad działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Zarządzenie Nr 21/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 9 maja 2011 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska na rok 2011
 
Zarządzenie Nr 20/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 9 maja 2011 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska na rok 2011
 
Zarządzenie Nr 19/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 2 maja 2011 r.
W sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za zaciągnięcie kredytu
 
Zarządzenie Nr 18/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 8 kwietnia 2011 r.
W sprawie określenia warunków, ustalenia wysokości wadium oraz ustalenia terminu przeprowadzenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie działek położonych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 17/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 marca 2011 r.
W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr. 4/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 49/7 o pow. 0.11 00ha położonej w Węgrzynowie
 
 
Zarządzenie Nr 16/2011
 Wójta Gminy Słupia z dnia 5 marca 2011 r.
W sprawie powołania komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i zatwierdzenia regulaminu jej pracy
 
Zarządzenie Nr 15/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 4 marca 2011 r.
W sprawie dokonania zmiany gruntów mienia komunalnego z działkami stanowiącymi własność osoby fizycznej
 
 
Zarządzenie Nr 14/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 1 marca 2011r.
W sprawie określenia warunków i ustalenia terminu do przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 49/7 o pow. 0.11 00ha położonej w Węgrzynowie
 
Zarządzenie Nr 13/2011
W sprawie powołania określenia warunków i ustalenia terminu do przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 80/1 o pow. 0.77 12ha wraz z zabudowaniami położonej w Raszkowie
 
Zarządzenie Nr 12/2011
Wójta gminy Słupia z dnia 28 lutego 2011 r.
W sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia i powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie działek położonych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 10/2011
  Wójta Gminy Słupia z dnia 22 luty 2011 r.
W sprawie powołania komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 9/2011
Wójta gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 9 lutego 2011 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia publicznego pn. ,,Przebudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słupia”
 
Zarządzenie nr 8/2011
Wójta Gminy Słupia z 9 lutego 2011 r.
W sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Słupi.
 
Zarządzenie Nr 7/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 8 lutego 2011 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia publicznego pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Słupia Jędrzejowska Etap I Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Słupia Jędrzejowska Etap II, sieć wodociągowa w miejscowości Rawka, Wywła, sieć kanalizacyjna w miejscowości Rawka”
 
Zarządzenie Nr 6/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 8 lutego 2011 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 380009 T Nowa Wieś-Marianów w km 0+000-0+747 wraz z wykonaniem oświetlenia publicznego”
 
Zarządzenie Nr 5/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 stycznia 2011 r.
W sprawie określenia warunków oraz ustaleniu terminu przeprowadzenia negocjacji dotyczących sprzedaży nieruchomości położonej w Raszkowie oznaczonej numerem : Nr. 50/4 o pow. 0,08 88ha, Nr. 50/7 o pow. 0,02 81ha wraz z budynkiem sklepu
 
Zarządzenie Nr 4/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 stycznia 2011 r.
W sprawie ustalenia ceny wyjściowej , powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 49/7 o pow. 0.11 00ha położonej w Węgrzynowie
 
Zarządzenie Nr 3/2011
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 stycznia 2011 r.
W sprawie ustalenia ceny wyjściowej , powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 80/1 o pow. 0.77 12ha położonej w Raszkowie wraz z zabudowaniami tj. budynek po szkole podstawowej i budynek gospodarczy
 
Zarządzenie nr 2/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
 
Zarządzenie Nr 1/2011
Wójta Gminy Słupia z dnia 19 stycznia 2011 r,
W sprawie wyborów sołtysów, rad sołeckich na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2016-11-07
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2016-11-07 09:21:00
Modyfikował: Administrator BIP 2016-11-07 09:44:51
Liczba wyświetleń: 4520
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-11-07 09:44:51 Dodano plik - Załączniki do zarządzenie nr 24 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:44:10 Dodano plik - Zarządzenie nr 72 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:44:10 Dodano plik - Zarządzenie nr 61 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:44:10 Dodano plik - Zarządzenie nr 80 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:44:10 Dodano plik - Zarządzenie nr 79 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:44:10 Dodano plik - Zarządzenie nr 78 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:44:10 Dodano plik - Zarządzenie nr 77 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:44:10 Dodano plik - Zarządzenie nr 76 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:44:10 Dodano plik - Zarządzenie nr 74 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:44:10 Dodano plik - Zarządzenie nr 73 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:44:10 Dodano plik - Zarządzenie nr 75 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:44:10 Dodano plik - Zarządzenie nr 71 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:44:10 Dodano plik - Zarządzenie nr 65 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:44:10 Dodano plik - Zarządzenie nr 62 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:44:10 Dodano plik - Zarządzenie nr 70 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:44:10 Dodano plik - Zarządzenie nr 64 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:44:10 Dodano plik - Zarządzenie nr 63 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:44:10 Dodano plik - Zarządzenie nr 66 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:44:10 Dodano plik - Zarządzenie nr 67 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:44:10 Dodano plik - Zarządzenie nr 68 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:44:10 Dodano plik - Zarządzenie nr 69 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:43:29 Dodano plik - Zarządzenie nr 51 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:43:29 Dodano plik - Zarządzenie nr 60 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:43:29 Dodano plik - Zarządzenie nr 59 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:43:29 Dodano plik - Zarządzenie nr 58 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:43:29 Dodano plik - Zarządzenie nr 57 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:43:29 Dodano plik - Zarządzenie nr 56 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:43:29 Dodano plik - Zarządzenie nr 54 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:43:29 Dodano plik - Zarządzenie nr 53 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:43:29 Dodano plik - Zarządzenie nr 52 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:43:29 Dodano plik - Zarządzenie nr 55 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:43:29 Dodano plik - Zarządzenie nr 50 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:43:29 Dodano plik - Zarządzenie nr 48 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:43:29 Dodano plik - Zarządzenie nr 47 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:43:29 Dodano plik - Zarządzenie nr 41 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:43:29 Dodano plik - Zarządzenie nr 46 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:43:29 Dodano plik - Zarządzenie nr 45 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:43:29 Dodano plik - Zarządzenie nr 44 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:43:29 Dodano plik - Zarządzenie nr 43 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:43:29 Dodano plik - Zarządzenie nr 42 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:43:29 Dodano plik - Zarządzenie nr 49 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:46 Dodano plik - Zarządzenie nr 35 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:46 Dodano plik - Zarządzenie nr 40 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:46 Dodano plik - Zarządzenie nr 39 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:46 Dodano plik - Zarządzenie nr 38 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:46 Dodano plik - Zarządzenie nr 36 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:46 Dodano plik - Zarządzenie nr 37 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:46 Dodano plik - Zarządzenie nr 34 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:46 Dodano plik - Zarządzenie nr 33 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:46 Dodano plik - Zarządzenie nr 32 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:46 Dodano plik - Zarządzenie nr 31 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:46 Dodano plik - Zarządzenie nr 30 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:46 Dodano plik - Zarządzenie nr 29 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:46 Dodano plik - Zarządzenie nr 28 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:45 Dodano plik - Zarządzenie nr 27 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:45 Dodano plik - Zarządzenie nr 26 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:45 Dodano plik - Zarządzenie nr 25 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:45 Dodano plik - Zarządzenie nr 24 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:45 Dodano plik - Zarządzenie nr 23 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:45 Dodano plik - Zarządzenie nr 22 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:45 Dodano plik - Zarządzenie nr 21 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 12 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 20 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 19 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 18 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 17 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 16 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 15 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 14 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 13 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 1 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 10 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 9 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 8 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 7 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 6 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 5 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 4 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 3 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:42:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 2 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:25:44 Usunięto plik - Zarządzenie nr 7 2011.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:25:42 Usunięto plik - Zarzadzenie nr 68 2011.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:25:40 Usunięto plik - Zarządzenie nr 6 2011.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:25:38 Usunięto plik - Zarządzenie nr 5 2011.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:25:35 Usunięto plik - Zarzadzenie nr 46 2011.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:25:32 Usunięto plik - Zarz adzenie nr 4 2011.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:25:30 Usunięto plik - Zarzadzenie nr 39 2011.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:25:27 Usunięto plik - Zarzadzenie nr 37 2011.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:25:25 Usunięto plik - Zarzadzenie nr 36 2011.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:25:23 Usunięto plik - Zarzadzenie nr 32 2011.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:25:21 Usunięto plik - Zarządzenie nr 3 2011.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:25:19 Usunięto plik - Zarzadzenie nr 31 2011.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:25:17 Usunięto plik - Zarzadzenie nr 29 2011.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:25:15 Usunięto plik - Zarzadzenie nr 25 2011.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:25:13 Usunięto plik - Zarzadzenie nr 23 2011.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:25:10 Usunięto plik - Zarządzenie nr 2 2011.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:25:08 Usunięto plik - Zarzadzenie nr 21 2011.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:25:07 Usunięto plik - Zarządzenie nr 1 2011.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:25:04 Usunięto plik - Zarządzenei nr 30 2011.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:25:02 Usunięto plik - Załączniki do zarządzenie nr 24 2011.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:24:30 Dodano plik - Zarządzenie nr 7 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:24:30 Dodano plik - Zarządzenie nr 6 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:24:30 Dodano plik - Zarządzenie nr 5 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:24:30 Dodano plik - Zarządzenie nr 3 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:24:30 Dodano plik - Zarządzenie nr 2 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:24:30 Dodano plik - Zarządzenie nr 1 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:24:30 Dodano plik - Zarządzenei nr 30 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:24:30 Dodano plik - Zarzadzenie nr 68 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:24:30 Dodano plik - Zarzadzenie nr 46 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:24:30 Dodano plik - Zarzadzenie nr 37 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:24:30 Dodano plik - Zarzadzenie nr 39 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:24:30 Dodano plik - Zarzadzenie nr 36 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:24:30 Dodano plik - Zarzadzenie nr 32 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:24:30 Dodano plik - Zarzadzenie nr 31 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:24:30 Dodano plik - Zarzadzenie nr 29 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:24:30 Dodano plik - Zarzadzenie nr 25 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:24:30 Dodano plik - Zarzadzenie nr 23 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:24:30 Dodano plik - Zarzadzenie nr 21 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:24:30 Dodano plik - Zarz adzenie nr 4 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:24:30 Dodano plik - Załączniki do zarządzenie nr 24 2011.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:22:46
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:21:57 Utworzono treść Administrator BIP Szukaj
        Porównaj