Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenia Wójta Gminy 2014

Zarządzenie Nr 1/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 14 stycznia 2014 roku
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Słupia (Jędrzejowska) w 2014 roku
 
Zarządzenie Nr 1/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 23 stycznia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia jej zadań
 
Zarządzenie Nr 3/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 27 stycznia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
 
Zarządzenie Nr 4/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
 
Zarządzenie Nr 5/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Animatora – Moje Boisko Orlik 2012 w Słupi
 
Zarządzenie Nr 6/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
Zarządzenie Nr 7/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 14 lutego 2014 roku
 
 
Zarządzenie Nr 8/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 18 marca 2014 roku
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 
Zarządzenie Nr 9/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 19 marca 2014 roku
w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn: Przebudowa drogi Gminnej Nr 380027T Rożnica – Kolonia Kopaniny – Sosnowiec od km 0 + 943 do km1 + 943, dł. 1000 mb – etap I
 
Zarządzenie Nr 10/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 1 kwietnia 2014 roku
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej
 
Zarządzenie Nr 11/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 9 stycznia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Słupia (Jędrzejowska) Etap II
 
Zarządzenie Nr 12/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 9 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
 
Zarządzenie Nr 13/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 14 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
 
Zarządzenie Nr 14/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
 
Zarządzenie Nr 15/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 17 kwietnia 2014 roku
w sprawie czasu pracy Urzędu Gminy w dniu 18 kwietnia 2014r.
 
Zarządzenie Nr 16/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego
 
Zarządzenie Nr 17/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
 
Zarządzenie Nr 18/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
 
Zarządzenie Nr 19/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr. 219/2 położonej w Sieńsku o pow. 0,6583 ha wraz z budynkiem po zlikwidowanej w 2010r. szkole podstawowej i sali gimnastycznej
 
Zarządzenie Nr 20/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia jej zadań
 
Zarządzenie Nr 21/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 2 maja 2014 roku
w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we wsi SŁUPIA oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka : Nr. 314/14 o pow. 0,0733 ha, w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego
 
Zarządzenie Nr 22/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 5 maja 2014 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych celem przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 
Zarządzenie Nr 23/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 7 maja 2014 roku
w sprawie dokonania podziału działki Nr. 326/5 o pow. 1.4240 ha położonej w Słupi
 
Zarządzenie Nr 24/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 19 maja 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
 
Zarządzenie Nr 25/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 20 maja 2014 roku
w sprawie wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej Komisji Wyborowej Nr 3 w Raszkowie
 
Zarządzenie Nr 26/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 20 maja 2014 roku
w sprawie powołania do składu uzupełniającego Członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Raszkowie
 
Zarządzenie Nr 27/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 20 maja 2014 roku
w sprawie przeznaczenia i ustalenia warunków do sprzedaży działki Nr. 302/4 położonej w Sprowie o pow. 0,1972 ha zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej
 
Zarządzenie Nr 28/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 20 maja 2014 roku
w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn.: 1. Przebudowa drogi Gminnej Nr 380029T Sieńsko – Łowinia od km 0+ 575 do 0 km + 980, dł. 405 mb – etap I.   2. Przebudowa drogi wewnętrznej Sieńsko – Trela dł. 65 mb – etap I
 
Zarządzenie Nr 29/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia jej zadań
 
Zarządzenie Nr 30/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
 
Zarządzenie Nr 31/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia międzygminnego historycznego konkursu – plastycznego w projekcie pod nazwą „ Insurekcja kościuszkowska i jej historia”
 
Zarządzenie Nr 32/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie wdrożenia polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych do projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Słupia
 
Zarządzenie Nr 33/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 9 czerwca 2014 roku
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 
 
Zarządzenie Nr 34/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 12 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn.: Przebudowa dróg Gminnych i wewnętrznych o długości 1809 mb na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska)
 
Zarządzenie Nr 35/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 12 czerwca 2014 roku
w sprawie wprowadzenia Regulamin udzielenia zamówień publicznych w Gminie Słupia (Jędrzejowska) o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro lub zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych
 
Zarządzenie Nr 36/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 12 czerwca 2014 roku
w sprawie wprowadzenia „ Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Słupia dla celów służbowych”
 
Zarządzenie Nr 37/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 12 czerwca 2014 roku
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Słupi w zamian za święto przypadające w dniu 03 maja 2014r.
 
Zarządzenie Nr 38/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”
 
Zarządzenie Nr 39/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie przeznaczenia działek Nr. 302 i 304 położonych w Słupi do wydzierżawienia i powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
 
Zarządzenie Nr 40/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
 
Zarządzenie Nr 41/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2014r.
 
Zarządzenie Nr 42/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 43/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 3 lipca 2014 roku
w sprawie określenia warunków i ustalenia terminu do przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 302/4 o pow. 0,1972 ha położonej w Sprowie zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej
 
Zarządzenie Nr 44/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 3 lipca 2014 roku
w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn: „ Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu” w ramach projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Słupia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 
 
Zarządzenie Nr 45/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 9 lipca 2014 roku
w sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 47/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 18 lipca 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 48/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 18 lipca 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej o określenia jej zadań
 
Zarządzenie Nr 50/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 21 lipca 2014 roku
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia i powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie działek położonych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 51/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 21 lipca 2014 roku
w sprawie ustalenia regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Słupia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach POIG 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, zgodnie z umową o dofinansowanie POIG.08.03.00-26-250/13-00
 
Zarządzenie Nr 52/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 lipca 2014 roku
w sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 53/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 54/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 31 lipca 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 55/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 1 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia jej zadań
 
Zarządzenie Nr 55a/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 1 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”
 
Zarządzenie Nr 56/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 6 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. : Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej nr 380011T Wielkopole przez wieś od km 0+ 000 do km 0+ 629, dł. 629 mb.
Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej nr 380013T Sprowa – Gawrony – Chałupki od km 1+ 743 do km 2+ 500, dł. 757 mb.
 
Zarządzenie Nr 57/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 6 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 51/2014 z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Słupia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, zgodnie z umową o dofinansowanie POIG.08.03.00-26-250/13-00
 
Zarządzenie Nr 58/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 6 sierpnia 2014 roku
w sprawie przeznaczenia i ustalenia warunków do sprzedaży działki Nr. 219/2 położonej w Sieńsku o pow. 0,6583 ha wraz z budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej, salą gimnastyczna i budynkiem gospodarczym
 
Zarządzenie Nr 59/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 20 sierpnia 2014 roku
w sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 60/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 22 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 61/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. :
Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej nr 380011T Wielkopole przez wieś od km 0+ 000 do km 0+ 629, dł. 629 mb.
Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej nr 380013T Sprowa – Gawrony – Chałupki od km 1+ 743 do km 2+ 500, dł. 757 mb.
 
Zarządzenie Nr 62/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupia (Jędrzejowska) za I półrocze 2014r.
 
Zarządzenie Nr 63/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 64/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie określenia warunków, ustalenia wysokości wadium oraz ustalenia terminu przeprowadzenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie działek Nr. 302, 304 położonych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 65/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 2 września 2014 roku
w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Zarządzenie Nr 66/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 4 września 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 67/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 4 września 2014 roku
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 68/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 15 września 2014 roku
w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska)
 
Zarządzenie Nr 69/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 24 września 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 70/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 71/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 72/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 73/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 6 października 2014 roku
w sprawie określenia warunków i ustalenia terminu do przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 219/2 położonej w Sieńsku o pow. 0,6583 ha wraz z budynkiem po byłej szkole podstawowej, salą gimnastyczna i budynkiem gospodarczym
 
 
Zarządzenie Nr 74/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 9 października 2014 roku
w sprawie powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Zarządzenie Nr 75/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 14 października 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 76/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 17 października 2014 roku
w sprawie powołania Komisji majacej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn.: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.175.200.000 złotych
 
Zarządzenie Nr 78/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 20 października 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 79/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 22 października 2014 roku
w sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 80/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 31 października 2014 roku
w sprawie przeznaczenia i ustalenia warunków do sprzedaży działek budowlanych :
Nr. 326/6 o pow. 0,0833 ha
Nr. 326/7 o pow. 0,0833 ha
Nr. 326/8 o pow. 0,0833 ha
Nr. 326/9 o pow. 0,0834 ha
położonych w Słupi (za piekarnią) w formie pisemnego przetargu nieograniczonego
 
Zarządzenie Nr 81/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 5 listopada 2014 roku
w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. : „ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słupia (Jędrzejowska) w okresie od dnia 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2016r.
 
Zarządzenie Nr 82/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 5 listopada2014 roku
w sprawie naboru na stanowisko Informatyk Projektu (umowa zlecenie) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, zgodnie z umową o dofinansowanie POIG.08.03.00-26-250/13-00
 
Zarządzenie Nr 93/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 4 września 2014 roku
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2014r.
 
Zarządzenie Nr 95/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 96/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 14 listopada 2014 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska) na rok 2015
 
Zarządzenie Nr 97/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 14 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2015-2034
 
Zarządzenie Nr 98/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 14 listopada 2014 roku
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 99/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 100/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie: ustalenia procedury wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarniczych Gminy Słupia (Jędrzejowska)
 
Zarządzenie Nr 101/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 24 listopada 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 102/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 25 listopada 2014 roku
w sprawie: określenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych stanowiących mienie Gminy
 
Zarządzenie Nr 104/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie: powołania Komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia oraz ustalenie regulaminu pracy komisji
 
Zarządzenie Nr 105/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 106/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
 
Zarządzenie Nr 107/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 
Zarządzenie Nr 108/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 109/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 10 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. : „Dostawa oleju napędowego dla Gminy Słupia i Samorządowego Zakładu usług Komunalnych”
 
Zarządzenie Nr 111/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 15 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy dnia 24 grudnia 2014 dniem wolnym od pracy
 
Zarządzenie Nr 112/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 22 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn.: Budowa ujęcia wody Wielkopole oraz wodociągu Wielkopole – Słupia
 
Zarządzenie Nr 113/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 23 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 114/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia Inwentaryzacji Kasy Urzędu Gminy w Słupi na koniec roku 2014.
 
Zarządzenie Nr 115/2014
Wójta Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Slupia (Jędrzejowska) na 2015 rok oraz autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2015-2034
 
Zarządzenie Nr 116/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 31 grudnia 2014 roku
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. Budowa ujęcia wody Wielkopole oraz wodociągu Wielkopole – Słupia
 
Zarządzenie Nr 117/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości
 
Zarządzenie Nr 118/2014
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Słupia (Jędrzejowska).
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2016-11-07
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2016-11-07 09:53:00
Modyfikował: Administrator BIP 2016-11-07 10:19:34
Liczba wyświetleń: 2359
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-11-07 10:19:34 Dodano plik - Zarządzenie Nr 117.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:19:34 Dodano plik - Zarządzenie Nr 111.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:19:34 Dodano plik - Zarządzenie Nr 112.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:19:34 Dodano plik - Zarządzenie Nr 113.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:19:34 Dodano plik - Zarządzenie Nr 114.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:19:34 Dodano plik - Zarządzenie Nr 115.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:19:34 Dodano plik - Zarządzenie Nr 116.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:19:34 Dodano plik - Zarządzenie Nr 118.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:18:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 105.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:18:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 102.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:18:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 104.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:18:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 107.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:18:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 106.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:18:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 108.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:18:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 109.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:18:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 100.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:18:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 101.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:18:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 99.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:18:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 98.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:18:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 97.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:18:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 96.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:18:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 95.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:18:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 93.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:18:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 82.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:18:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 81.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:46 Dodano plik - Zarządzenie Nr 70.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:46 Dodano plik - Zarządzenie Nr 80.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:46 Dodano plik - Zarządzenie Nr 79.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:46 Dodano plik - Zarządzenie Nr 78.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:46 Dodano plik - Zarządzenie Nr 76.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:46 Dodano plik - Zarządzenie Nr 75.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:46 Dodano plik - Zarządzenie Nr 74.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:46 Dodano plik - Zarządzenie Nr 73.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:46 Dodano plik - Zarządzenie Nr 71.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:46 Dodano plik - Zarządzenie Nr 72.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:46 Dodano plik - Zarządzenie Nr 69.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:46 Dodano plik - Zarządzenie Nr 68.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:46 Dodano plik - Zarządzenie Nr 67.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:46 Dodano plik - Zarządzenie Nr 66.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:46 Dodano plik - Zarządzenie Nr 65.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:46 Dodano plik - Zarządzenie Nr 64.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:46 Dodano plik - Zarządzenie Nr 63.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:46 Dodano plik - Zarządzenie Nr 62.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:46 Dodano plik - Zarządzenie Nr 61.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:08 Dodano plik - Zarządzenie Nr 60.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:08 Dodano plik - Zarządzenie Nr 55a.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:08 Dodano plik - Zarządzenie Nr 59.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:08 Dodano plik - Zarządzenie Nr 58.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:08 Dodano plik - Zarządzenie Nr 56.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:08 Dodano plik - Zarządzenie Nr 57.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:08 Dodano plik - Zarządzenie Nr 55.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:08 Dodano plik - Zarządzenie Nr 53.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:08 Dodano plik - Zarządzenie Nr 52.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:08 Dodano plik - Zarządzenie Nr 54.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:07 Dodano plik - Zarządzenie Nr 41.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:07 Dodano plik - Zarządzenie Nr 47.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:07 Dodano plik - Zarządzenie Nr 45.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:07 Dodano plik - Zarządzenie Nr 43.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:07 Dodano plik - Zarządzenie Nr 42.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:07 Dodano plik - Zarządzenie Nr 44.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:07 Dodano plik - Zarządzenie Nr 40.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:07 Dodano plik - Zarządzenie Nr 51.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:07 Dodano plik - Zarządzenie Nr 50.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:17:07 Dodano plik - Zarządzenie Nr 48.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:56 Dodano plik - Zarządzenie Nr 39.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:56 Dodano plik - Zarządzenie Nr 38.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:56 Dodano plik - Zarządzenie Nr 37.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:56 Dodano plik - Zarządzenie Nr 36.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:56 Dodano plik - Zarządzenie Nr 35.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:56 Dodano plik - Zarządzenie Nr 34.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 33.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 27.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 32.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 31.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 30.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 29.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 28.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 22.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 26.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 24.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 23.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 21.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 20.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:55 Dodano plik - Zarządzenie Nr 25.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:18 Dodano plik - Zarządzenie Nr 9.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:18 Dodano plik - Zarządzenie Nr 16.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:18 Dodano plik - Zarządzenie Nr 15.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:18 Dodano plik - Zarządzenie Nr 14.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:18 Dodano plik - Zarządzenie Nr 13.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:18 Dodano plik - Zarządzenie Nr 12.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:18 Dodano plik - Zarządzenie Nr 11.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:18 Dodano plik - Zarządzenie Nr 10.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:18 Dodano plik - Zarządzenie Nr 2.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:18 Dodano plik - Zarządzenie Nr 7.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:18 Dodano plik - Zarządzenie Nr 8.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:18 Dodano plik - Zarządzenie Nr 8 Załącznik.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:18 Dodano plik - Zarządzenie Nr 6.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:18 Dodano plik - Zarządzenie Nr 5.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:18 Dodano plik - Zarządzenie Nr 4.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:18 Dodano plik - Zarządzenie Nr 3.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:18 Dodano plik - Zarządzenie Nr 1.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:18 Dodano plik - Zarządzenie Nr 18.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:18 Dodano plik - Zarządzenie Nr 19.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 10:15:18 Dodano plik - Zarządzenie Nr 17.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:56:55
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:55:50
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:55:17 Usunięto plik - Zarządzenie nr 9 2013.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:55:15 Usunięto plik - Zarządzenie nr 8 2013.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:55:13 Usunięto plik - Zarządzenie nr 7 2013.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:55:11 Usunięto plik - Zarządzenie nr 6 2013.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:55:08 Usunięto plik - Zarządzenie nr 5 2013.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:55:06 Usunięto plik - Zarządzenie nr 4 2013.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:55:04 Usunięto plik - Zarządzenie nr 3 2013.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:55:02 Usunięto plik - Zarządzenie nr 2 2013.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:55:00 Usunięto plik - Zarządzenie nr 19 2013.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:58 Usunięto plik - Zarządzenie nr 18 2013.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:56 Usunięto plik - Zarządzenie nr 17 2013.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:54 Usunięto plik - Zarządzenie nr 16 2013.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:52 Usunięto plik - Zarządzenie nr 15 2013.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:50 Usunięto plik - Zarządzenie nr 14 2013.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:47 Usunięto plik - Zarządzenie nr 13 2013.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:45 Usunięto plik - Zarządzenie nr 12 2013.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:43 Usunięto plik - Zarządzenie nr 1 2013 Załącznik nr 1 Nr 272013.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:40 Usunięto plik - Zarządzenie nr 1 2013.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:38 Usunięto plik - Zarządzenie nr 11 2013.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:36 Usunięto plik - Zarządzenie nr 10 2013.pdf z treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:26 Dodano plik - Zarządzenie nr 11 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:26 Dodano plik - Zarządzenie nr 19 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:26 Dodano plik - Zarządzenie nr 18 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:26 Dodano plik - Zarządzenie nr 17 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:26 Dodano plik - Zarządzenie nr 16 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:26 Dodano plik - Zarządzenie nr 15 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:26 Dodano plik - Zarządzenie nr 14 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:26 Dodano plik - Zarządzenie nr 13 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:26 Dodano plik - Zarządzenie nr 12 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:26 Dodano plik - Zarządzenie nr 1 2013 Załącznik nr 1 Nr 272013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:26 Dodano plik - Zarządzenie nr 10 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:26 Dodano plik - Zarządzenie nr 9 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:26 Dodano plik - Zarządzenie nr 8 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:26 Dodano plik - Zarządzenie nr 7 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:26 Dodano plik - Zarządzenie nr 6 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:26 Dodano plik - Zarządzenie nr 5 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:26 Dodano plik - Zarządzenie nr 4 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:26 Dodano plik - Zarządzenie nr 3 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:26 Dodano plik - Zarządzenie nr 2 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:54:26 Dodano plik - Zarządzenie nr 1 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:53:41
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2016-11-07 09:53:23 Utworzono treść Administrator BIP Szukaj
        Porównaj