Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenia Wójta Gminy 2017 r

Zarządzenie Nr 110/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2017 rok
W sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów EDICTA w Urzędzie Gminy Słupia

Zarządzenie Nr 109/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 28 grudnia 2017 rok
W sprawie ustalenia wartości oraz określenia stawek amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 108/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 27 grudnia 2017 rok
W sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy dnia wolnego w zamian za dzień 6 stycznia przypadający w sobotę

Zarządzenie Nr 107/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 28 grudnia 2017 rok
W sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 106/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 27 grudnia 2017 rok
W sprawie zmiany Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy Słupia

Zarządzenia Nr 105/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 27 grudnia 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 104/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 27 grudnia 2017 rok
W sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia jej zadań

Zarządzenie Nr 103/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 grudnia 2017 rok
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Obiechowie

Zarządzenie Nr 102/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 19 grudnia 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 101/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 18 grudnia 2017 rok
W sprawie powołania komisji oszacowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego sprzętu i maszyn przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 100/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 15 grudnia 2017 rok
W sprawie wykazu sprzętu i maszyn przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 
Zarządzenie Nr 99/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 15 grudnia 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 98/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 15 grudnia 2017 rok
W sprawie protokolarnego odbioru zadania

Zarządzenie Nr 97/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 14 grudnia 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 96/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 11 grudnia 2017 rok
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych

Zarządzenie Nr 95/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 08 grudnia 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 94/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 30 listopada 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 93/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2017 rok
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. „Zakup energii elektrycznej”

Zarządzenie Nr 92/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 24 listopada 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 91/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 24 listopada 2017 rok
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn.”Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 50,000l. dla pojazdów Gminy Słupia i Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych”

Zarządzenie Nr 90/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 listopada 2017 rok
W sprawie protokolarnego odbioru zadania

Zarządzenie Nr 89/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 16 listopada 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 88/2017 rok
Wójta Gminy Słupia
W sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2018-2034 oraz projektu uchwały budżetowej dla Gminy Słupia na 2018 rok

Zarządzenie Nr 87/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 08 listopada 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 86/2017 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 08 listopada 2017 rok
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia warunków sprzedaży działki budowlanej: Nr 219/2 o pow. 0,6583 ha
Położonej w Sieńsku w formie pisemnego przetargu nieograniczonego
 
Zarządzenie Nr 85a/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 06 listopada 2017 rok
W sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy dnia wolnego w zamian za dzień 11 listopada przypadający w sobotę

Zarządzenie Nr 83/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 31 października 2017 rok
W sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie uczniom szkół z terenu Gminy Słupia, stypendium Wójta Gminy Słupia za rok szkolny 2016/2017
Zarządzenie Nr 84/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 02 listopada 2017 rok
W sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy Słupia za rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 82/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 27 października 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 81/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 19 października 2017 rok
W sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia regulaminu

Zarządzenie Nr 79/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 19 października 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 78/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 12 października 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 77/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 06 października 2017 rok
W sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości

Zarządzenie Nr 76/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 06 października 2017 rok
W sprawie powołania zespołu do przeprowadzania kontroli zrzutu ścieków płynnych na nieruchomościach i szczelności zbiorników bezodpływowych

Zarządzenie Nr 75/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 06 października 2017 rok
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia warunków sprzedaży działki budowlanej: Nr. 326/9 o pow. 0,0834 ha Położonej w Słupi w formie pisemnego przetargu nieograniczonego


Zarządzenie Nr 74/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 29 września 2017 rok
W sprawie protokolarnego odbioru zadania

Zarządzenie Nr 73/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 29 września 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 72/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 25 września 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 71/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 20 września 2017 rok
W sprawie zmiany zapisów Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia”


Zarządzenie Nr 70/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 18 września 2017 rok
W sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera – firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego Pn. „Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia”


Zarządzenie Nr 69/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 18 września 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 68/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 14 września 2017 rok
W sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Słupia

Zarządzenie Nr 66/2017 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 07 września 2017 rok
W sprawie zmiany zapisów Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia”
 
Zarządzenie Nr 65/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 07 września 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 64/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 06 września 2017 rok
W sprawie protokolarnego odbioru zadania

Zarządzenie Nr 63/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 31 sierpnia 2017 rok
W sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w realizacji Programu pod nazwą „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia


Zarządzenie Nr 62a/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 31 sierpnia 2017 rok
W sprawie ustalenia zasad udostępniania sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Bohaterów AK w Obiechowie oraz opłat za ich udostępnianie jako wkładu własnego niepieniężnego na czas realizacji projektu „Twoje Przedszkole w Obiechowie”


Zarządzenie Nr 62/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 29 sierpnia 2017 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok


Zarządzenie Nr 61/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 29 sierpnia 2017 rok
W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za I półrocze 2017 rok oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2034


Zarządzenie Nr 58/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 23 sierpnia 2017
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok


Zarządzenie Nr 57/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 16 sierpnia 2017 rok
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 56/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 31 lipca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 55/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 28 lipca 2017 r.
W sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą „Instalacja systemów odnawialnych  źródeł energii na terenie Gminy Słupia”
 
Zarządzenie Nr 54/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 25.07.2017 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia: „Budowa przydomowych oczyszczali ścieków na terenie Gminy Słupia” „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielkopole” „Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego”
 
Zarządzenie Nr 53/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 21 lipca 2017 roku
W sprawie : określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych stanowiących mienie gminy.
 
Zarządzenie Nr 52/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 21 lipca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 51/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 14.07.2017 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia: „Przebudowa dróg wewnętrznych Słupia – SDOO działki geodezyjne 306/73, 306/66, 306/47 wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego i mała architekturą”
 
Zarządzenie Nr 50/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 30 czerwca 2017 r.
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2017-2034
 
Zarządzenie Nr 49/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 30 czerwca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 48/2017
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 czerwca 2017 r.
W sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu o gruntów pod garaże i budynki nietrwale związane z gruntem.
 
Zarządzenie Nr 47/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 28 czerwca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 46/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 23.06.2017 r.
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Słupia”
 
Zarządzenie Nr 45/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 21 czerwca 2017 r.
W sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2007 Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska  z dnia 02 stycznia 2007 r.    w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
 
Zarządzenie Nr 44/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 21.06.2017 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia : „Przebudowa  i remont dróg wewnętrznych i gminnych”
 
Zarządzenie Nr 43/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 20.06.2016 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 42/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 14 czerwca 2017 r.
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi za 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 41/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 13 czerwca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 40/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 9 czerwca 2017 r.
W sprawie minimalnych stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 39/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 9 czerwca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 38/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 29 maja 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 37/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 23 maja 2017 r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 r. na terenie Gminy Słupia w 2017 r.
 
 
Zarządzenie Nr 36/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 23 maja 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 35/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 23 maja 2017 r.
W sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 34/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 10 maja 2017 r.
W sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Słupia w infrastrukturze komunalnej
 
Zarządzenie Nr 33/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 10 maja 2017 r.
W sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których nastąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne
 
Zarządzenie Nr 32/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 9 maja 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 31/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 26 kwietnia 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 30/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 kwietnia 2017 r.
W sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych
 
Zarządzenie Nr 29/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 14 kwietnia 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 28/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 29 marca 2017 r.
W sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonego przez  gminę Słupia
 
Zarządzenie Nr 27/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 29 marca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 26/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 29 marca 2017 r.
W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2016 r.
 
Zarządzenie Nr 25/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 28 marca 2017 r.
W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 24/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 24 marca 2017 r.
W sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Słupi.
 
Zarządzenie Nr 23/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 21 marca 2017 r.
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi.
 
Zarządzenie Nr 22/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 22 marca 2017 r.
W sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób/y z rocznika/roczników 1998 zamieszkałych na terenie Gminy Słupia

Zarządzenie Nr 21/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 15 marca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 20/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 15 marca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 19/2017
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 13 marca 2017 r.
W sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2017 r.
 
Zarządzenie Nr 18/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 06 marca 2017 roku
W sprawie: zmiany zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Słupia i jej jednostkach organizacyjnych.
 
Zarządzenie Nr 17/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 6 marca 2017 r.
W sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi.
 
 Zarządzenie Nr 16/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 9 marca 2017 r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia w 2017 r. oraz ustalenie regulaminu pracy Komisji.
 
Zarządzenie Nr 15/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 01.03.2017 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej Rożnica – Sieńsko od km 0+000 do km 0+905
 
Zarządzenie Nr 14/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 28 lutego 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 13/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 15 lutego 2017 r.
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 12/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 13 lutego 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 11/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 2 lutego 2017 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia na rok 2017
 
Zarządzenie Nr 10/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 31 stycznia 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 9/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 stycznia 2017 r.
W sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP na terenie Gminy Słupia.
 
Zarządzenie Nr 8/2017 r.
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 stycznia 2017 r.
W sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 7/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 stycznia 2017 r.
W sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 6/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 stycznia 2017 r.
W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego jednostce organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupia.
 
Zarządzenie Nr 5/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 20 stycznia 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 3/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 02.01.2017r.
W sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 2/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 02.01.2017 r.
W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego jednostce organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupia
 
Zarządzenie Nr 1/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 02 stycznia 2017 roku
W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Słupia w 2017 roku
 
 
 
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2017-02-15
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2017-02-15 11:47:00
Modyfikował: Administrator BIP 2018-07-05 08:23:05
Liczba wyświetleń: 2281
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-07-05 08:23:05 Dodano plik - Zarządzenie Nr 110 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:23:05 Dodano plik - Zarządzenie Nr 109 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:22:23 Dodano plik - Zarządzenie Nr 107 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:22:23 Dodano plik - Zarządzenie Nr 104 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:22:23 Dodano plik - Zarządzenie Nr 99 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:22:23 Dodano plik - Zarządzenie Nr 100 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:22:23 Dodano plik - Zarządzenie Nr 101 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:22:23 Dodano plik - Zarządzenie Nr 102 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:22:23 Dodano plik - Zarządzenie Nr 108 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:22:23 Dodano plik - Zarządzenie Nr 103 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:22:23 Dodano plik - Zarządzenie Nr 106 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:22:23 Dodano plik - Zarządzenie Nr 105 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:20:38 Dodano plik - Zarządzenie Nr 91 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:20:38 Dodano plik - Zarządzenie Nr 94 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:20:38 Dodano plik - Zarządzenie Nr 92 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:20:38 Dodano plik - Zarządzenie Nr 90 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:20:38 Dodano plik - Zarządzenie Nr 89 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:20:38 Dodano plik - Zarządzenie Nr 88 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:20:38 Dodano plik - Zarządzenie Nr 93 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:20:38 Dodano plik - Zarządzenie Nr 95 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:20:38 Dodano plik - Zarządzenie Nr 96 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:20:38 Dodano plik - Zarządzenie Nr97 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:19:41 Dodano plik - Zarządzenie Nr 85a 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:19:41 Dodano plik - Zarządzenie Nr 81 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:19:41 Dodano plik - Zarządzenie Nr 77 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:19:41 Dodano plik - Zarządzenie Nr 78 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:19:41 Dodano plik - Zarządzenie Nr 79 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:19:41 Dodano plik - Zarządzenie Nr 87 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:19:41 Dodano plik - Zarządzenie Nr 86 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:19:41 Dodano plik - Zarządzenie Nr 84 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:19:41 Dodano plik - Zarządzenie Nr 83 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:19:41 Dodano plik - Zarządzenie Nr 82 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:14:06 Dodano plik - Zarządzenie Nr 75 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:14:06 Dodano plik - Zarządzenie Nr 76 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:14:06 Dodano plik - Zarządzenie Nr 73 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:14:06 Dodano plik - Zarządzenie Nr 72 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:14:06 Dodano plik - Zarządzenie Nr 71 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:14:06 Dodano plik - Zarządzenie Nr 74 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:12:26 Dodano plik - Zarządzenie Nr 64 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:12:26 Dodano plik - Zarządzenie Nr 63 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:12:26 Dodano plik - Zarządzenie Nr 65 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:12:26 Dodano plik - Zarządzenie Nr 57 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:12:26 Dodano plik - Zarządzenie Nr 62 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:12:26 Dodano plik - Zarządzenie Nr 61 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:12:26 Dodano plik - Zarządzenie Nr 58 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:12:26 Dodano plik - Zarządzenie Nr 49 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:12:26 Dodano plik - Zarządzenie Nr 22 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:12:26 Dodano plik - Zarządzenie Nr 62a 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:00:23
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2018-07-04 15:26:43
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2017-08-14 13:17:52 Dodano plik - Zarządzenie Nr 48 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-08-14 13:17:52 Dodano plik - Zarządzenie Nr 34 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-08-14 13:17:52 Dodano plik - Zarządzenie Nr 47 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-08-14 13:17:52 Dodano plik - Zarządzenie Nr 46 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-08-14 13:17:52 Dodano plik - Zarządzenie Nr 43 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-08-14 13:17:52 Dodano plik - Zarządzenie Nr 42 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-08-14 13:17:52 Dodano plik - Zarządzenie Nr 41 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-08-14 13:17:52 Dodano plik - Zarządzenie Nr 40 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-08-14 13:17:52 Dodano plik - Zarządzenie Nr 38 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-08-14 13:17:52 Dodano plik - Zarządzenie Nr 37 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-08-14 13:17:52 Dodano plik - Zarządzenie Nr 35 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-08-14 13:17:52 Dodano plik - Zarządzenie Nr 36 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-08-14 13:17:52 Dodano plik - Zarządzenie Nr 33 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-08-14 13:17:52 Dodano plik - Zarzadzenie Nr 45 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-08-14 13:17:52 Dodano plik - Zarządzenie Nr 32 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-08-14 13:17:52 Dodano plik - Zarzadzenie Nr 44 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-08-14 13:17:52 Dodano plik - Zarzadzenie Nr 39 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-08-14 13:17:52 Dodano plik - Zarządzenie Nr 29 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-08-14 13:17:52 Dodano plik - Zarządzenie Nr 30 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-08-14 13:17:52 Dodano plik - Zarządzenie Nr 31 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-08-14 13:15:52
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2017-08-14 13:15:02
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:02:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 21 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:02:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 28 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:02:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 27 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:02:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 26 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:02:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 25 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:02:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 24 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:02:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 23 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:02:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 15 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:02:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 20 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:02:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 18 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:02:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 17 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:02:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 16 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:02:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 19 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:02:00 Dodano plik - Zarządzenie nr 14 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:01:16 Dodano plik - Zarządzenie nr 11 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:01:16 Dodano plik - Zarządzenie nr 12 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:00:50 Dodano plik - Zarządzenie nr 10 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:00:50 Dodano plik - Zarządzenie nr 1 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:00:50 Dodano plik - Zarządzenie nr 2 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:00:50 Dodano plik - Zarządzenie nr 3 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:00:50 Dodano plik - Zarządzenie nr 5 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:00:50 Dodano plik - Zarządzenie nr 6 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:00:50 Dodano plik - Zarządzenie nr 7 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:00:50 Dodano plik - Zarządzenie nr 8 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 09:00:50 Dodano plik - Zarządzenie nr 9 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 08:59:49
  • Zmieniono tytuł dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 08:59:08
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2017-04-06 08:58:27
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2017-02-15 11:48:10 Dodano plik - Zarządzenie Nr 13 2017.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2017-02-15 11:47:49 Utworzono treść Administrator BIP Szukaj
        Porównaj