Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenia Wójta Gminy 2018

Zarządzenie Nr 1/2018 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 02 stycznia 2018 rok
W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Słupia w 2018 roku
 
Zarządzenie Nr 2/2018 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 16 stycznia 2018 rok
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienia wykonawcy zamówienia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych na terenie Gminy Słupia są to:
-Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Węgrzynowie,
-Zespół Placówek Oświatowych w Słupi,
-Gminny Ośrodek Zdrowia w Słupi,
-Szkoła Podstawowa w Obiechowie.”
 
Zarządzenie Nr 4/2018 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 23 stycznia 2018 rok
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia na rok 2018
 
Zarządzenie Nr 5/2018 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 16 stycznia 2018 rok
W sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości
 
Zarządzenie Nr 6/2018 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 16 stycznia 2018 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 7/2018 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 26 stycznia 2018 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 8/2018 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 2 lutego 2018 rok
W sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia w 2018 r. oraz ustalenie regulaminu pracy Komisji
 
Zarządzenie Nr 9/2018 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 05 lutego 2018 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 10/2018 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 09 lutego 2018 rok
W sprawie użyczenia działki nr 301/1 obręb 0011 o pow. 0,8549 ha położonej w Sprowie wraz z budynkiem remizy OSP w Sprowie
 
Zarządzenie Nr 11/2018 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 19 lutego 2018 rok
W sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Słupia
 
Zarządzenie Nr 12/2018 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 20 lutego 2018 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 13/2018 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 26 lutego 2018 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
Zarządzenie Nr 14/2018 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 07 marca 2018 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 15/2018 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 16 marca 2018 rok
W sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób/y z rocznika/roczników 1998,1999 zamieszkałych na terenie Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 16/2018 rok
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 15 marca 2018 rok
W sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2018 r.
 
Zarządzenie Nr 17/2018 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 21 marca 2018 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 18/2018 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 29 marca 2018 rok
W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
 
Zarządzenie Nr 19/2018 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 30 marca 2018 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 20/2018 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 09 kwietnia 2018 rok
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz”
 
Zarządzenie Nr 21/2018 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 16 kwietnia 2018 rok
W sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizuję projektów z zakresu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 r. na terenie Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 22/2018 rok
Wójta Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 17 kwietnia 2018 rok
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 
Zarządzenie Nr 23/2018 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 17 kwietnia 2018 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 24/2018 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 17 kwietnia 2018 rok
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości
 
Zarządzenie Nr 25/2018 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 kwietnia 2018 rok
W sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Gminy w Słupi inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
 
 
 
Zarządzenie Nr 26/2018 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 23 kwietnia 2018 rok
W sprawie zobowiązania komórek merytorycznych Urzędu Gminy do przekazania do archiwum zakładowego przygotowanej dokumentacji archiwalnej
 
Zarządzenie Nr 27/2018 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 24 kwietnia 2018 rok
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia: „Remont drogi wewnętrznej Sieńsko-Borowski nr. działki ewd. 287 od km 0+000 do km 0+900”
 
Zarządzenie Nr 28/2018 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 27 kwietnia 2018 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 29/2018 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 14 maja 2018 rok
W sprawie zmian wq budżecie Gminy na 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 30/2018 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 18 maja 2018 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 31/2018 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 25 maja 2018 rok
W sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia jej zadań
 
Zarządzenie Nr 32/2018 rok
Wójta Gminy w Słupi
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 33/2018 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 05 czerwca 2018 rok
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi za 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 34/2018 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 11 czerwca 2018 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 35/2018 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 18 czerwca 2018 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 36/2018 rok
Wójta Gminy w Słupi z dnia 26 czerwca 2018 rok
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 37/2018 rok
Wójta Gminy Słupia z dnia 16 czerwca 2018 rok
W sprawie protokolarnego odbioru zadania
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2018-07-05
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2018-07-05 08:29:00
Modyfikował: Administrator BIP 2018-07-05 08:38:23
Liczba wyświetleń: 1749
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-07-05 08:38:23 Dodano plik - Zarządzenie Nr 32 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:38:23 Dodano plik - Zarządzenie Nr 33 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:38:23 Dodano plik - Zarządzenie Nr 34 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:38:23 Dodano plik - Zarządzenie Nr 35 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:38:23 Dodano plik - Zarządzenie Nr 36 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:38:23 Dodano plik - Zarządzenie Nr 37 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:38:23 Dodano plik - Zarządzenie Nr 1 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:38:23 Dodano plik - Zarządzenie Nr 31 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:37:34 Dodano plik - Zarządzenie Nr 30 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:37:34 Dodano plik - Zarządzenie Nr 26 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:37:34 Dodano plik - Zarządzenie Nr 29 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:37:34 Dodano plik - Zarządzenie Nr 28 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:37:34 Dodano plik - Zarządzenie Nr 27 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:37:34 Dodano plik - Zarządzenie Nr 23 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:37:34 Dodano plik - Zarządzenie Nr 25 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:37:34 Dodano plik - Zarządzenie Nr 24 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:37:34 Dodano plik - Zarządzenie Nr 22 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:37:34 Dodano plik - Zarządzenie Nr 21 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:37:08 Dodano plik - Zarządzenie Nr 16 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:37:08 Dodano plik - Zarządzenie Nr 20 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:37:08 Dodano plik - Zarządzenie Nr 19 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:37:08 Dodano plik - Zarządzenie Nr 18 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:37:08 Dodano plik - Zarządzenie Nr 17 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:37:08 Dodano plik - Zarządzenie Nr 11 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:37:08 Dodano plik - Zarządzenie Nr 15 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:37:08 Dodano plik - Zarządzenie Nr 14 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:37:08 Dodano plik - Zarządzenie Nr 13 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:37:08 Dodano plik - Zarządzenie Nr 12 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:36:15 Dodano plik - Zarządzenie Nr 10 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:36:15 Dodano plik - Zarządzenie Nr 2 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:36:15 Dodano plik - Zarządzenie Nr 4 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:36:15 Dodano plik - Zarządzenie Nr 5 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:36:15 Dodano plik - Zarządzenie Nr 6 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:36:15 Dodano plik - Zarządzenie Nr 7 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:36:15 Dodano plik - Zarządzenie Nr 8 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:36:15 Dodano plik - Zarządzenie Nr 9 2018.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:35:36
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2018-07-05 08:29:09 Utworzono treść Administrator BIP Szukaj
        Porównaj