Menu Podmiotowe menu ikonka

POSTANOWIENIE NR 108/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Słupia (Jędrzejowska)

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie II tura Wyborów Prezydenckich

Przejdź do wpisu

POSTANOWIENIE NR 81/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji W

Przejdź do wpisu

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 2 w Słupi

Przejdź do wpisu

Szkolenie dla OKW z terenu Gminy Słupia

Szkolenie dla OKW z terenu Gminy Słupia odbędzie się w środę 24.06.2020 o godz. 16.00 w Zespole Placówek Oświatowych w Słupi, Słupia 281, obecność obowiązkowa

Przejdź do wpisu

Komisarz Wyborczy w Kielcach III Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

Przejdź do wpisu

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w Urzędzie Gminy Słupia pokój nr 5

Przejdź do wpisu

Składy obwodowych komisji wyborczych

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 56 /2020 WÓJTA GMINY SŁUPIA z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Przejdź do wpisu

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 12 czerwca 2020 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 54 z dnia 05 czerwca w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP

Zarządzenie nr 54 z dnia 05 czerwca w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  w wyborach...

Przejdź do wpisu

Serwis informacyjny dotyczący wyborów

Serwis informacyjny dotyczący wyborów

Przejdź do wpisu

Informacja o możliwości korespondencyjnego trybu głosowania.

Informacja o możliwości korespondencyjnego trybu głosowania.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta RP

Przejdź do wpisu

Zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Przejdź do wpisu

Informacja o udostępnieniu spisu wyborców

  • 16 czerwca 2020

Informacja   Urząd Gminy w Słupi informuje, że spis wyborców w wyborów dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. będzie do wglądu w Urzędzie...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 12 czerwca 2020 roku

  • 12 czerwca 2020

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 Zespoł Placówek Oświatowych w Słupi

  • 21 kwietnia 2020

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

  • 20 kwietnia 2020

Przejdź do wpisu

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III

  • 16 kwietnia 2020

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 7 kwietnia 2020 roku

  • 10 kwietnia 2020

Przejdź do wpisu

Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

  • 07 kwietnia 2020

W związku z ograniczeniami przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Słupia informujemy, że  zgłoszenie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwie...

Informacja
o sposobie zgłaszania kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych
 
W związku z ograniczeniami przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Słupia informujemy, że  zgłoszenie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu). Tryb zgłoszenia kandydatów do komisji określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego  (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249). Dopuszcza się dokonanie głoszenia w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – sekretariat@slupia.pl.  Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
     W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
 a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny)
Więcej informacji uzyskają państwo pod nr telefonu 413816024
Osoba do kontaktu Agnieszka Partyka
 
                                                                                                              Wójt Gminy Słupia
                                                                                                              /-/ Tomasz Koper
 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Słupia

  • 18 lutego 2020

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP

Przejdź do wpisu
Powrót