Menu Podmiotowe menu ikonka

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

Przejdź do wpisu

Uchwały Rady Gminy w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i środków transportowych na 2023 r.

Przejdź do wpisu

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym zastosowano w zakresie podatków i opłat lokalnych ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłat...

Przejdź do wpisu

Uchwały Rady Gminy w sprawie podatku rolnego i podatku od nieruchomości na 2022 r.

Przejdź do wpisu

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

Przejdź do wpisu

Uchwały Rady Gminy w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego na 2021 rok.

Przejdź do wpisu

Wnioski

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY W SŁUPI z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Przejdź do wpisu

Uchwała od podatku rolnego i nieruchomości

Przejdź do wpisu

Informacje - podatek rolny

Przejdź do wpisu

Informacje - podatek od nieruchomości

Przejdź do wpisu

Informacje - podatek leśny

Przejdź do wpisu

Deklaracje - podatek rolny

Przejdź do wpisu

Deklaracje - podatek od nieruchomości

Przejdź do wpisu

Deklaracje - podatek leśny

Przejdź do wpisu
Powrót