Menu Podmiotowe menu ikonka

Kontakt BIP

W sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Słupia kontaktować się należy: - Fabian Malec - Tel 413816024 wew 24 - fmalec@slupia.pl

Przejdź do wpisu
Powrót