Menu Podmiotowe menu ikonka

Kontakt BIP

W sparawie Biulrtynu Informacji Publicznej Gminy Słupia (Jędrzejowska) kontaktować się należy: - Nowak Marcin - Tel 413816024 wew 24 - mnowak@slupia.pl

Przejdź do wpisu