Menu Podmiotowe menu ikonka

Raport z konsultacji społecznych - projekt strategii

Raport z konsultacji społecznych - projekt strategii

Przejdź do wpisu

Raport z konsultacji społecznych -diagnoza strategiczna

Raport z konsultacji społecznych -diagnoza strategiczna

Przejdź do wpisu

Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą strategiczną stanowiącą punkt wyjścia przy tworzeniu “Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”

Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą strategiczną stanowiącą punkt wyjścia przy tworzeniu “Strategii Rozwoju PonadlokalnegoGmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”

Przejdź do wpisu

Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Słupia dn.08.08.2013r OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁUPIA (JĘDRZEJOWSKA) o ponownym o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy

  Słupia dn.08.08.2013r OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁUPIA (JĘDRZEJOWSKA) o ponownym o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn...


Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) o ponownym o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia (Jędrzejowska) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

                                                                                                Słupia dn.08.08.2013r  OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY SŁUPIA (JĘDRZEJOWSKA)   o ponowny...


Przejdź do wpisu

Zaproszenie na konsultacje- strategia ponadlokalna g6

 • 15 czerwca 2022

Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza od dnia 17 czerwca 2022 do dnia 1 lipca 2022r. Uwagi można składać w formie papierowej na sekretariacie Urzędu Gminy Secemin lub wys...

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi ..."

 • 10 lipca 2015

Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w  sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3...

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014

 • 17 stycznia 2014

  ZARZĄDZENIE Nr 72/2013 WÓJTA GMINY SŁUPIA z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego P...

Przejdź do wpisu

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU GMINY SŁUPIA (JĘDRZEJOWSKA)

 • 14 stycznia 2013

treść w załączeniu

Przejdź do wpisu

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU GMINY SŁUPIA (JĘDRZEJOWSKA)

 • 14 stycznia 2013

w załączeniu prognoza

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska)

 • 07 stycznia 2013

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia (Jędrzejowska)


Przejdź do wpisu

Plan Zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Słupia Jędrzejowska

 • 10 maja 2012

Plan Zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Słupia Jędrzejowska korekta 

Przejdź do wpisu

Wyłozenie do publicznego wgladu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko

 • 13 lutego 2012

Wyłozenie do publicznego wgladu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia Jedrzejowska  wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko  

Przejdź do wpisu

Plan zagospodarowania przestrzennego

 • 02 lutego 2011

Wyłozenie do publicznego wgladu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia Jedrzejowska  

Przejdź do wpisu

Uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Kielcach

 • 14 lipca 2009

Uzgodnienia do prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Keirunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słupia (Jędrzejowska)

Przejdź do wpisu

Uzgodnienia Państwowy Wojewódzki Inspektorat Santarny w Kielcach

 • 14 lipca 2009

Uzgodnienia do prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Keirunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słupia (Jędrzejowska)

Przejdź do wpisu

Studium Uwarunkowań

 • 06 sierpnia 2008

Wyłozenie do publicznego wgladu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia Jedrzejowska

Przejdź do wpisu
Powrót