Menu Podmiotowe menu ikonka

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu gminySłupia Jędrzejowska

W załaczeniu: 1. Uchwała Nr  XXXV/194/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27.11.2013 r. 2. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IN-III.4130.24.2013 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 3. mapy


Przejdź do wpisu