Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA NR XVIII/97/2020 RADY GMINY SŁUPIA z dnia 27 lutego 2020 r. dotycząca zmiany uchwały Nr XVI/89/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXXV/194/2013 RADY GMINY SŁUPIA z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XVI/89/2019 RADY GMINY SŁUPIA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Gminie Słupia

Przejdź do wpisu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu gminySłupia Jędrzejowska

W załaczeniu: 1. Uchwała Nr  XXXV/194/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27.11.2013 r. 2. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IN-III.4130.24.2013 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 3. mapy


Przejdź do wpisu
Powrót