Menu Podmiotowe menu ikonka

Status prawny

Jednostka samorządu terytorialnego Gmina (wiejska) utworzona z dniem 1 stycznia 1973 r. Uchwałą Nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972 r.         Statut Gminy –...

Przejdź do wpisu