Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdania finanansowe Gminy Słupia za 2019 rok

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finanansowe Urzędu Gminy za 2019 rok

Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia na dzień 31.12.2019 roku w tym kwotę deficytu lub nadwyżki

Przejdź do wpisu

Sprawozdania za IV kwartał 2019

Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia na dzień 30.09.2019 roku w tym kwotę deficytu lub nadwyżki

Przejdź do wpisu

Sprawozdania za III kwartał 2019

Przejdź do wpisu

Sprawozdania za II kwartał 2019

Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia na dzień 30.06.2019 roku w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.

Przejdź do wpisu

Sprawozdania za I kwartał 2019 r.

Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia na dzień 31.03.2019 roku w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.

Przejdź do wpisu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

Przejdź do wpisu
Powrót