Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdania finansowe Gminy Słupia za 2020 rok

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy za 2020 rok

Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia na dzień 31.12.2020 roku w tym kwotę deficytu lub nadwyżki

Przejdź do wpisu

Sprawozdania za IV kwartał 2020 roku

Przejdź do wpisu

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Słupia za III kwartał 2020 roku

Przejdź do wpisu

Sprawozdania za III kwartał 2020 roku

Przejdź do wpisu

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Słupia za II kwartał 2020 roku

Przejdź do wpisu

Sprawozdania za II kwartał 2020 roku

Przejdź do wpisu

Sprawozdania za I kwartał 2020 roku

Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia na dzień 31.03.2020 roku w tym kwotę deficytu lub nadwyżki

Przejdź do wpisu
Powrót