Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdania IV kw 2012


Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na dzień 31.12.2012 rok w tym kwota deficytu lub nadwyżki

Wykonanie budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na dzień 31.12.2012 rok w tym kwota deficytu lub nadwyżki tresć w ząłaczeniu


Przejdź do wpisu

Uchwała nr 200 / 2012

Uchwała nr 200 / 2012 IV Składu Orzekajacego RIO w Kielcach 


Przejdź do wpisu

Uchwała RIO nr 171 2012

Uchwała RIO nr 171 2012 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska za 2011 r wraz z informacja o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniam...


Przejdź do wpisu

Sprawozdania III kw 2012

Sprawozdania III kw 2012


Przejdź do wpisu

Uchwała nr 213 2012 RIO w Kielcach

Uchwała nr 213/2012 IV Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 09 pażdziernika 2012 r. 


Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia Jedrzejejowska na dzień 30 09 2012 r

Wykonanie budżetu Gminy Słupia Jedrzejejowska na dzień 30 09 2012 r 

Przejdź do wpisu

Sprawozdania II kwartał 2012

Sprawozdania II kwartał 2012 

Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia Jedrzejowska na dzien 30.06.2012 roku

Wykonanie budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na dzien 30.06.2012 roku 

Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia Jedrzejowska na dzien 31.12.2011

Wykonanie budżetu Gminy Słupia Jedrzejowska na dzien 31.12.2011 roku w tym kwote deficytu lub nadwyżki 

Przejdź do wpisu

Sprawozdania I kwartał 2012

Sprawozdania I kwartał 2012 

Przejdź do wpisu

Informacja z wykonania budżetu na dzien 31 03 2012

Informacja z wykonania budżetu na dzien 31 03 2012 tresc w załaczeniu 

Przejdź do wpisu

Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowosci planowanej kwoty długu Gminy Słupia Jedrzejowska

Uchwała RIO Nr 155/2012  w sprawie opinii o prawidłowosci planowanej kwoty długu Gminy Słupia Jedrzejowska. treść w załaczeniu

Przejdź do wpisu

Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2012

Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2012 

Przejdź do wpisu

Uchwała RIO w sprawie opinii o WPF na lata 2012-2024

Uchwała RIO w sprawie opinii o WPF na lata 2012-2024 

Przejdź do wpisu

Uchwa RIO w sprawie możliwości sfinasowania deficytu na 2012

Uchwa RIO w sprawie możliwości sfinasowania deficytu na 2012 

Przejdź do wpisu

Uchwał nr 101 2012 IV Składu Orzekającego RIO

 w sprawie mozliwości sfinasowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Słupia Jędrzejowska na roka 2012

Przejdź do wpisu
Powrót