Menu Podmiotowe menu ikonka

Wykonanie budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska) na dzień 31.12.2015 roku w tym kwotę deficytu lub nadwyżki

Przejdź do wpisu

Sprawozdania IV kwartał 2015 r

Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na dzień 31.12.2015 w tym kwota deficytu lub nadwyżki

Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na dzień 30.09.2015 w tym kwota deficytu lub nadwyżki

Przejdź do wpisu

Sprawozdania II kwartał 2015 r

Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na dzień 30.06.2015 w tym kwota deficytu lub nadwyżki

Przejdź do wpisu

Sprawozdania I kwartał 2015

Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na dzień 31.03.2015 w tym kwota deficytu lub nadwyżki

Wykonanie budżetu Gminy Słupia  Jędrzejowska na dzień 31.03.2015 w tym kwota deficytu lub nadwyżki

Przejdź do wpisu
Powrót