Menu Podmiotowe menu ikonka

Wykonanie budżetu Gminy Słupia (Jędrzejowska) na dzień 31.12.2014 w tym kwota deficytu lub nadwyżki.

Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia (Jędrzejowska) na dzień 31.12.2014 w tym kwota deficytu lub nadwyżki

Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia (Jędrzejowska) na dzień 30.09.2014 w tym kwota deficytu lub nadwyżki

Przejdź do wpisu

Sprawozdania za II kw 2014

Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia (Jędrzejowska) na dzień 30.06.2014 w tym kwota deficytu lub nadwyżki

Wykonanie budżetu Gminy Słupia (Jędrzejowska) na dzień 30.06.2014 w tym kwota deficytu lub nadwyżki Skan w załaczeniu


Przejdź do wpisu
Powrót