Menu Podmiotowe menu ikonka

Wykonanie budżetu Gminy Słupia na dzień 31.12.2106 roku w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.

Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia na dzień 31.12.2016 w tym kwota deficytu lub nadwyżki

w załaczeniu skan sprawozdania

Przejdź do wpisu

Sprawozdania IV kwartał 2016

Przejdź do wpisu

Sprawozdania III kwaratał 2016

Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia na dzień 30.09.2016 w tym kwota deficytu lub nadwyżki

Wykonanie budżetu Gminy Słupia na dzień 30.09.2016 w tym kwota deficytu lub nadwyżki

Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na dzień 30.06.2016 w tym kwota deficytu lub nadwyżki

Przejdź do wpisu

Sprawozdania II kwratał 2016a

Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na dzień 31.03.2016 w tym kwota deficytu lub nadwyżki

Przejdź do wpisu
Powrót