Menu Podmiotowe menu ikonka

Wykonanie budżetu Gminy Słupia na dzień 31.12.2017 w tym kwota deficytu lub nadwyżki

Przejdź do wpisu

Sprawozdania IV kwartał 2017

Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia na dzień 30.09.2017 w tym kwota deficytu lub nadwyżki

Przejdź do wpisu

Sprawozdania III kwartał 2017

Przejdź do wpisu

Sprawozdania II kwartał 2017

Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia na dzień 30.06.2017 w tym kwota deficytu lub nadwyżki

Przejdź do wpisu

Sprawozdania I kwartał 2017

Przejdź do wpisu

Wykonanie budżetu Gminy Słupia na dzień 31.03.2017 w tym kwota deficytu lub nadwyżki

Przejdź do wpisu
Powrót